Cilt: 27 - Sayı: 3

Yıl: 2020

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

8. KML VE KML LÖSEMİK KÖK HÜCRESİ ARASINDA MİKRORNA EKSPRESYON DEĞİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Olgu Sunumları

Derlemeler

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.