PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Comparative Analysis of the Packed and Unpacked Milk Consumption Behavior of the Families in Isparta Province of Turkey

Yıl 2011, Cilt 6, Sayı 2, 39 - 47, 01.09.2011

Öz

This study aimed to make a comparative analysis of the packed and unpacked milk consumption behavior of the families living in Isparta Province of Turkey. Data were obtained from the questionnaires administered to 200 families in face-to-face interviews. Interviewed families were classified into three categories on the basis of their income level. According to the study results, mean unpacked milk consumption per capita was 6.08 liter per year while the mean packed milk consumption was 24.47 liter per year. Share of the food and milk expenditures were 28.71 and 7.87 %, respectively. Chi-square analysis showed that family size, the number of children under the age of 14, household income, educational background of the parents and mother’s age had significant effect on unpacked milk consumption. Among these factors, only family size and mother’s age were found to be significantly related to milk consumption. According to the examinations on the consumer prejudices and thoughts about milk consumption, 17% of the consumers stated that consuming milk causes weight gain, 65% stated that milk is the most nourishing animal product, 52% stated that advertisements play a positive role in milk consumption, 53.5% stated that packed milk contains preservative substances and 32.5% stated that open milk is healthy.

Isparta İlinde Ailelerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Yıl 2011, Cilt 6, Sayı 2, 39 - 47, 01.09.2011

Öz

Bu çalışmada, Isparta İlinde ailelerin ambalajlı ve açık süt tüketim alışkanlıklarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan veriler 200 aile ile yüz yüze görüşerek yapılan anketlerden elde edilmiştir. Görüşülen aileler gelirlerine göre üç gruba ayrılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, kişi başına tüketilen ortalama açık süt miktarı 6.08 lt/yıl, ambalajlı süt miktarı ise 24.47 lt/yıl olarak tespit edilmiştir. Gıda harcamalarının gelir içindeki payı %28.71 ve süt harcamalarının gıda harcamaları içindeki payı %7.87 olarak tespit edilmiştir. Yapılan Ki-kare analizi sonuçlarına aile genişliği, ailede 14 yaşından küçük çocuk sayısı, ailenin geliri, anne ve babanın eğitimi ve annenin yaşı ile açık süt tüketimi arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Ambalajlı süt tüketiminde ise bu faktörlerden sadece aile genişliği ve annenin yaşı istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Tüketicilerin süt ile ilgili ön yargıları ve düşünceleri incelendiğinde tüketicilerin %17’sinin sütün şişmanlık yaptığını, %65’inin sütün hayvansal ürünler içerisinde en fazla besin maddesi içeren ürün olduğunu, %52’sinin reklâmlarının tüketicilerin süt tüketimlerinde olumlu bir etki yaptığını, %53.5’i ambalajlı sütlerin herhangi bir koruyucu madde içerdiğini ve %32.5’inin açık sütün sağlıklı olduğunu belirtmişlerdir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA56ET48RG
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Vecdi DEMİRCAN Bu kişi benim


Mürşide Çağla ÖRMECİ Bu kişi benim


Gözde KIZILYAR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduzfd317555, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {6}, pages = {39 - 47}, doi = {}, title = {Isparta İlinde Ailelerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Demircan, Vecdi and Örmeci, Mürşide Çağla and Kızılyar, Gözde} }
APA Demircan, V. , Örmeci, M. Ç. & Kızılyar, G. (2011). Isparta İlinde Ailelerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi . Ziraat Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 39-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduzfd/issue/29598/317555
MLA Demircan, V. , Örmeci, M. Ç. , Kızılyar, G. "Isparta İlinde Ailelerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi" . Ziraat Fakültesi Dergisi 6 (2011 ): 39-47 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduzfd/issue/29598/317555>
Chicago Demircan, V. , Örmeci, M. Ç. , Kızılyar, G. "Isparta İlinde Ailelerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi 6 (2011 ): 39-47
RIS TY - JOUR T1 - Isparta İlinde Ailelerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi AU - Vecdi Demircan , Mürşide Çağla Örmeci , Gözde Kızılyar Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 47 VL - 6 IS - 2 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Isparta İlinde Ailelerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi %A Vecdi Demircan , Mürşide Çağla Örmeci , Gözde Kızılyar %T Isparta İlinde Ailelerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi %D 2011 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Demircan, Vecdi , Örmeci, Mürşide Çağla , Kızılyar, Gözde . "Isparta İlinde Ailelerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi 6 / 2 (Eylül 2011): 39-47 .
AMA Demircan V. , Örmeci M. Ç. , Kızılyar G. Isparta İlinde Ailelerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. ZFD. 2011; 6(2): 39-47.
Vancouver Demircan V. , Örmeci M. Ç. , Kızılyar G. Isparta İlinde Ailelerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 6(2): 39-47.
IEEE V. Demircan , M. Ç. Örmeci ve G. Kızılyar , "Isparta İlinde Ailelerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 39-47, Eyl. 2011