Hakkında

"Dergimizin (Journal of Limitless Education & Research), 07.01.2020 tarihinden itibaren yayımlanan sayıları "Education Full Text (H. W. Wilson) Database"de taranmaya başlanmıştır. İlgililere duyurulur."


Değerli Araştırmacılar,


• Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, eğitim alanındaki yenilik ve gelişmeleri duyurmak, bilimsel araştırma ve çalışmaları yaymak, yararlı, yenilikçi ve uygulanabilir fikirler sunmak, eğitim ve araştırmanın bilimselleşmesine katkı sağlamak, öğretmenlik mesleğini geliştirmek, okuyuculara çeşitli bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla yayınlanmaktadır.


• Yayın hayatına 2016 yılında başlayan Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi (SEAD), eğitim alanında özgün bilimsel makalelere yer veren uluslararası hakemli bir e-dergidir. Basılı değildir. Yılda üç kez Mart, Temmuz ve Kasım aylarında yayımlanan Dergimizin bütün sayılara web ortamında ulaşılabilir.


• Dergide yayımlanan makaleler atıf verilerek kullanılır.

• Yayın Kurulu; gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.

• Dergimizde makalelerin yayımlanması için herhangi bir ücret talep edilmez.

• Yayımlanan yazıların yazarına telif ücreti ödenmez.

• Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.

• Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayım için değerlendirmeye alınmamış olması zorunludur.

• Bildiri tam metinleri ve lisansüstü tezlerden üretilen çalışmaların yayımlanması, bu durumun makale ilk sayfasında açıkça belirtilmesi şartına bağlıdır.

• Gönderilen yazılar, öncelikle etik ve dergi yazım kurallarına uygunluk açısından değerlendirilir.

Makalenizi göndermeden önce YAZIM KURALLARI sayfasını inceleyiniz.

29844

17775


Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.