Amaç ve Kapsam

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisinin temel amacı eğitim alanını geliştirmeye katkı sağlamaktır. Dergimizde Türkçe ve İngilizce yazılmış, eğitim alanına yenilik getiren, yeni yaklaşım ve modeller sunan, özgün ve nitelikli, bilimsel bir yöntemle ele alınan çalışma, araştırma ve makalelere öncelik verilmektedir.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisinin amacı;

• Eğitim alanında uluslararası düzeyde nitelikli yayınlar yapmak,

• Bilimsel araştırma ve çalışmaları yaygınlaştırmak,

• Nitelikli yayınlarla bilim kültürünün gelişmesine yardım etmek,

• Eğitimde yeni yöntem ve tekniklerin yayılmasını sağlamak,

• Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yükseköğretim ve yaygın eğitim kurumlarda eğitim-öğretim sürecinin geliştirilmesine katkı sağlamak,

• Nitelikli ve donanımlı, mesleğindeki yenilikleri ve gelişmeleri izleyen, çağdaş bilimin gerektirdiği ölçütlere uygun öğretmenler yetiştirmeye yardım etmek,

• Bilimsel araştırma sonuçlarının okullarda uygulanabilir olduğunu göstererek öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlamak,

• Sınırsız eğitim ve araştırma hakkında öğrenci, okul ve öğretmenlere farkındalık kazandırmak,

• Ülkemizde tarih, güzel sanatlar, kültür, çevre, doğal zenginliklerin gelişmesine katkı sağlayacak eğitim içerikli çalışmaları yayınlamaktır.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, eğitim ve araştırma konusunda yapılan bütün bilimsel çalışmalar kapsamaktadır. Bilindiği gibi eğitim dünyayı değiştiren ve geliştiren en önemli güçtür. Bu güce ulaşmada bilimsel araştırmaların önemli bir payı bulunmaktadır. Araştırma öğrenmeyi, öğrenme de eğitimi geliştirmektedir. Bu bağlamda dergimiz, okul öncesinden üniversiteye, lisansüstü eğitimden mesleki eğitime, temel eğitimden yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenmeye, alan eğitiminden eğitim bilimlerine, öğretmen eğitimine kadar geniş bir alanda yazılmış bütün özgün makaleleri kapsamaktadır.

Yayımlanma Ayları
Mart Temmuz Kasım

29844

17775


Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.