Yazım Kuralları

Değerli Araştırmacılar,

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisine makalenizi göndermeden önce aşağıdaki genel kuralları, makale yazım kuralları ve şablonlarını, benzerlik raporu, etik kurul onayı ve beyan formunu dikkatlice inceleyiniz.

a. Genel Kurallar

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi yılda üç kez Mart, Temmuz ve Kasım aylarında e-dergi olarak yayımlanmaktadır. Bu nedenle;

1. Dergimize makale göndermenin ilk ve son tarihi yoktur.

2. Dergi sayılarında yayınlanacak makale sayısı ile makalede sayfa sınırlaması yoktur.

3. Makale yazım kuralları ve yazar beyan formları ekli dosyalarda verilmiştir. Bunları dikkatlice okuyarak doldurunuz. Makale benzerlik raporunu alınız. Hepsini makale ile birlikte sisteme yükleyiniz.

4. Gönderilen her makale ön taramaya alınır. Blok alıntılar barındıran, alıntı kurallarına uyulmayarak yazılan, yeterince özgün olmayan, alana katkısı az olan, eğitim bilimleri ve alan eğitimi ile ilgili olmayan, etik kurul onayı bulunmayan çalışmalar iade edilir. Dergi yayın kurulu, gerekli gördüğü durumlarda makaleleri yazarına iade edebilir ve bu çalışmalar tekrar değerlendirmeye alınmazlar.

5. Hakem sürecini mümkün olan en kısa sürede tamamlamak önceliklerimiz arasındadır.

6. Her sayıda sözlü bildiri ve tezlerden üretilen 2 makaleye yer verilir, ancak bu çalışmalarda açıklama bilgisi yazılması zorunludur.

7. Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için çalışma, klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar kapsamında ise, etik kurul kararı alınmış, çalışmada belirtilmiş ve makale ile birlikte sisteme yüklenmiş olmalıdır. Etik Kurul Onay belgesi yüklenmiş olan çalışmaya “Bu makale için Etik Kurul Onayı alınmıştır.” İbaresi eklenecektir.

8. Makalenizi e-postalarımızla takip edebilirsiniz. Gönderdiğimiz e-postaların spam/junk/istenmeyen posta klasörüne düşme İhtimali bulunmaktadır, lütfen dikkate alınız.

9. Süreçle ilgili her türlü iletişim için editor@sead.com.tr adresine yazabilirsiniz. Kısa süre içinde mutlaka sizinle bağlantı kurulacaktır. Lütfen üçüncü kişiler aracılığı ile iletişim kurmaya çalışmayınız.

10. Dergimizde hakem sürecini başlatmak veya makale yayımlatmak için ücret talep edilmez.

b. Makale Kuralları ve Şablonu

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi Dergisi’ne gönderilecek Türkçe ve İngilizce çalışmalar aşağıda verilen yazım kurallarına ve makale şablonuna göre hazırlanmalıdır.

1. Sayfa Düzeni
A4 Dikey, Kenar Boşlukları (Normal) (4 yandan 3 cm) Metin oluşturulurken, word programında paragraf metin kutusundan üst ve alt 6 nk olarak seçilmelidir. Satır aralığı 1,5 seçilmelidir. Sayfa düzeni için aşağıda verilen şablonu kullanınız.

2. Yazı Tipi
Türkçe ve İngilizce ana başlıklar Calibri 16 punto, yan başlıklar Calibri 11 punto, özet, abstract ve anahtar sözcükler Calibri 10 punto ve tek satır aralığı, metin Calibri 11 punto büyüklüğünde, 1,5 satır aralığında yazılmalıdır.

3. Makale Bölümleri
Dergiye gönderilen araştırma ve derleme makaleleri “Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynakça ve Ekler” gibi başlıkları içermelidir. Her bölümle ilgili ayrıntılar makale şablonunda Türkçe ve İngilizce olarak açıklanmıştır. Bunları dikkatlice okuyarak uygulayınız.

Makale Şablonu (Dil: Türkçe ve İngilizce)

Manuscript Template (Language: English)

a. Benzerlik Raporu

Dergipark sisteminin İntihal.net ile yapmış olduğu anlaşma gereğince, dergimiz de benzerlik raporunu sistem üzerinden alınmasını onaylamıştır. Yazarlar makalelerini sisteme yükleme aşamasında benzerlik raporu hazırlanacak, benzerlik raporunun hazırlanmasından sonra makale gönderme adımları tamamlanacaktır. Sonuç dosyası sistem tarafından mail ile yazara gönderilecektir.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisine gönderilen makalelerde, yazar tarafından alınacaksa; aşağıdaki kurallara göre benzerlik raporu alınmalı ve sisteme yüklenmelidir.

1. Benzerlik raporu, Turnitin, iThenticate gibi benzerlik programları kullanılarak yazar tarafından yapılır ve makale ile birlikte Dergipark siteminin ilgili bölümüne yüklenir.

2. Benzerlik raporu oluşturulurken ayarlarda sadece Bibliyografyayı çıkar “Exclude Bibliogaphy” ve Şundan daha az olan kaynakları çıkarın: 5 Kelime “Exclude sources that are less than: 5 words” ayarları kullanılmalıdır.

Benzerlik raporları incelenirken aşağıdaki ilkeler uygulanır:

1. Benzerlik raporunda çalışmanın tamamında %25’ten fazla ve tek kaynaktan %5’ten fazla benzeşiklik çıkan çalışmalar ön değerlendirmeye alınmaz.

2. Çalışma, gerekli açıklama yapılarak yazara iade edilir.

3. Benzerlik raporunda benzeşiklik oranı %25’in altında olan çalışmalar;

-Alıntı yapılan her cümlenin sonunda kaynak verilip verilmediği (bazı durumlarda 4-5 cümleden oluşan bir paragraflık alıntı yapılmakta ve sadece son cümlede kaynak verilmektedir. Böyle durumlarda alıntı yapılan ifade çift tırnak içine alınmalı ve italik gösterilmelidir),

-Benzeşiklik bulunan bölümlerde kaynak verilip verilmediği, (bazı durumlarda alıntı yapıldığı halde kaynak verilmemektedir)

-Benzeşikliğin ana kaynaktan olup olmadığı (bazı durumlarda farklı kaynaktan alıntı yapılmakta aktaran olarak vermek yerine ana kaynağa atıf yapılmaktadır.), gibi yönlerden kontrol edilir.

4. Çalışmada blok alıntı varsa, benzeşiklik bulunan bölümlerin atıfları yapılmamışsa ya da benzeşiklik ana kaynak dışında bir kaynağa aitse ve aktaran ifadesi bulunmuyorsa çalışma değerlendirmeye alınmaz.

5. Bu incelemelerden geçen makalelerin ön değerlendirme işlemi tamamlanır.

6. Etik ihlaller konusunda her türlü sorumluluk yazarlara aittir.

d. Etik Kurul Onayı

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisine gönderilen makalelerde aşağıdaki etik kurallara uyulması beklenmektedir.

TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN’in ilgili kurullarınca alınan kararlara göre 2020 yılı için TR DİZİN’de dizinlenen ve değerlendirme aşamasında olan tüm dergilerde yayınlanmak üzere başvurusu yapılacak derleme türü dışındaki makalelerin yazarlarından;

1. Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alındığı (etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı) aday makalenin son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmesi ve belgelendirilmesi,

2. Bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye makalede yer verilmesi,

3. Veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterildiğinin kanıtlarının (başkalarının ölçek, anket, belgelerinin kullanılması için izin alınması gibi) makale içinde sunulması,

4. Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğunun belirtilmesi istenir.

Yazar/Yazarlar tarafından kurallara uyulduğunun beyan edilmesi için aşağıdaki form doldurulmalı ve sisteme yüklenmelidir.

Etik Kurul Beyan Formu

d. Beyan Formu

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisine gönderilen makalelerde aşağıdaki beyan formu doldurularak sisteme yüklenir.

SEAD Beyan Formu

Son Güncelleme Zamanı: 29.02.2024 17:44:34

29844

17775


Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.