Hakkında

Odak ve kapsam (Aim and scope)

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, eğitimin her kademesinde gerçekleştirilen öğretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla yayınlanmaktadır. Dergimizin öncelikli hedefi, öğrenme yaklaşımlarının öğretim ortamlarındaki yenilikçi uygulamalarını konu alan çalışmaları eğitimcilerle buluşturmaktır. SEAD okuyucularını eğitim alanında meydana gelen yenilik ve gelişmelerden haberdar etmeyi, okuyucularının eğitsel bilgi ve uygulamalarını geliştirmeyi, öğretim kurumlarında öğretime dönük kullanışlı ve yenilikçi uygulanabilir fikirler sunmak, okuyucuların alan ve pedagojik bilgileri dikkate alınarak mesleki bilgilerini yaygın hale getirmeyi hedeflemektedir. 

Değerlendirme süreci (Review Process)

        ·        Sisteme yüklenen yazı, öncelikle etik ve derginin yazım kurallarına uygunluk bakımından değerlendirilir. Etik ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan çalışmalar -düzeltilmesi için- yazarına iade edilir.

        ·        Etik ve yazım kurallarına uygun hazırlandığı tespit edilen çalışmalar, dergi editörü tarafından bölüm editörüne yönlendirilir.

        ·        Bölüm editörü veya editör, alanında uzman iki akademisyen belirleyerek hakem önerisi gönderir.

        ·        Hakemler, kendilerine gönderilen yazıya ilişkin görüşünü editöre gönderir. Hakemlerden birisinin olumsuz diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda ilgili makale, üçüncü bir hakeme daha gönderilir. Ancak önceki hakem raporlarının en az birinde makale hakkında çok olumsuz ifadeler bulunması; makalenin yeniden kurgulanması gerekliliği; makaleye büyük düzeltme verilmesi vb. durumlarda makale 3. hakeme gönderilmez ve yazarına iade edilir. Yine büyük düzeltmeler yapılması yönünde rapor alan makalenin hakem süreci, 2. hakemin raporu beklenmeden sonlandırılabilir.

        ·        Bir yazının dergide yayımlanması için iki olumlu rapor alması gerekmektedir. Ancak yazının yayımlanması konusunda son karar yayın kurulana aittir.

 

Yayın sıklığı (Publication Frequency)

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, yılda üç sayı olarak ve web üzerinde yayımlanır. Basılı olarak yayımlanmaz.

 

Açık erişim politikası (Open Access Policy)

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin küresel ortamda değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

Dergi hakkında (About Journal)

        ·        Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi (SEAD), eğitim alanında özgün bilimsel makalelere yer veren uluslararası hakemli bir e-dergidir. Dergi web ortamında yılda üç sayı yayımlar, basılı olarak yayımlanmaz. 

        ·        Yayın Kurulu; gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.

        ·        Yayımlanan yazıların yazarına telif hakkı ödenmez.

        ·        Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir. 

        ·        Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayım için değerlendirmeye alınmamış olması gerekmektedir. 

        ·        Bildiri tam metinlerinin ve lisansüstü tezlerden üretilen çalışmaların yayımlanması, bu durumun açıkça belirtilmesi şartına bağlıdır.

        ·        Dergiye makale kabulü, dergipark sitemi aracılığı ile yapılmaktadır. İlgili sistem aracılığıyla gönderilmeyen çalışmalar dikkate alınmayacaktır. 

        ·       Makalenin yazımında ve noktalamada (alana özgü yazımlar hariç) TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.

         ·      Dergiye gönderilecek makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olarak yazılması gerekmektedir.