Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ÇOCUKLARIN BOYU VE SÜT DİŞLERİNİN KURON BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 2, 185 - 191, 01.08.2020
https://doi.org/10.15311/selcukdentj.483906

Öz

Amaç:Diş gelişimi, çocuklarda büyüme ve gelişmenin önemli bir göstergesidir. Büyüme sürecinde boy ve kilo artışı ile diş boyutlarının artışı birbirlerine paralel seyreden parametrelerdir. Bu çalışmanın amacı; süt dişlerinin kuron boyu ve meziodistal (MD) genişlikleri ile çocuğun boyu, kilosu ve vücut kitle indeksi (VKİ) arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. 

Gereç ve Yöntemler:Çalışmaya; İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı kliniğine başvurmuş olan 3-6 yaş grubu 68 çocuk (34 kız, 34 erkek) dahil edilmiştir. Çocukların alt-üst çenesinden ölçü alınarak elde edilen alçı model üzerinden dijital bir kumpas yardımıyla dişlerin klinik kuron boyu ve meziodistal genişlik uzunlukları ile çocukların kilo, boy ve yaş değerleri kaydedilmiştir. Kaydedilen bu değerler arasındaki ilişki istatiksel olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular:Çalışmaya katılan 68 çocuğun 25’i (%36,8) 3-4 yaş grubunda iken 22’si (%32,4) 5 yaş grubuna, 21’i ise (%30,9) 6 yaş grubuna dahildir. Tüm yaş gruplarında 5. ve 7. bölgedeki dişlerin kuron boyu ortalamaları arasında ve meziodistal genişliği arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0,001). Gruplar arası karşılaştırmada erkeklerde #53 numaralı dişin kuron boyu için istatistiksel olarak anlamlılık saptanmıştır (p=0,019). Değerlendirmeye alınan tüm dişlerin kuron boyu ve MD genişliği ile VKİ değişkeni ile karşılaştırılmasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05).

Sonuçlar:Bu çalışmada bireyin boyu ile dişin meziodistal genişliğine göre bireyin boyu ile kuron boyu arasında daha kuvvetli korelasyon olduğu belirlenmiştir. Bunun sonucunda süt dişlerinin kuron boyu ve meziodistal genişliğinin, çocukların muhtemel boylarını tahmin etmede kullanılması ve vücut ölçüleri arasında ilişki kurulmasının değerlendirilebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:kuron boyu, meziodistal genişlik, vücut kitle indeksi

Kaynakça

 • Hazar S. Ortodonti (Büyüme ve Gelişim). Bornova 1997.
 • Avenue Appia 20, 1211 Geneva 27, Switzerland.WHO child growth standards: length/height for age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age, methods and development 2006 pptx + 312 pp. ref.40.
 • Gupta M, Divyashree R, Abhilash P, A Bijle MN, Murali K. Correlation between chronological age, dental age and skeletal age among monozygoyic and dizygotic twins. J Int Oral Health 2013;5:16-22.
 • Proffit W, Fields HW Jr. Contemporary orthodontics. 3 rd ed. St Louis: CV Mosby;2000;76-91.
 • Craddock HL, Youngson CC. Eruptive tooth movement- the current state of knowledge. Br Dent J. 2004;197(7);385-91.
 • Pinkham JR, Casamassimo PS, McTigue DJ, Fields HW and Nowak AJ. Çocuk Diş Hekimliği 4.Baskı Ankara: Atlas Kitapçılık Tic. Ltd. Şti. 2009; 185-281.
 • Büken B, Şafak AA, Yazıcı B, Büken E, Mayda AS. Is the assessment of bone age by the Greulich-Pyle method reliable at forensic age estimation for Turkish children Forensic Sci Int. 2007;173(2–3):146–53.
 • Brown JJ, Warne GL. Growth in precocious puberty. Indian J Pediatr. 2006;73(1):81–8.
 • Must A, Anderson S. Body mass index in children and adolescents: considerations for population-based applications. Int J Obes. 2006;30:590–4.
 • Eid EE. Follow-up Study of Physical Growth of Children Who Had Excessive Weight Gain in First Six Months of Life. Br Med J 1970,2:74.
 • Brogardh-Roth S, Matsson L, Klingberg G. Molar-incisor hypomineralization and oral hygiene in 10- to- 12-yr-old Swedish children born preterm. Eur J Oral Sci, 2011; 119: 33-09.
 • Ogodescu A. E., Bratu E, Tudor A, Ogodescu A. Estimation of child’s biological age based on tooth development. Rom J Leg Med. 2011;19(2):115–24.
 • Cruvinel VRN, Gravina DBL Azevedo TDPL, Bezerra ACB, Toledo OA. Prevalence of dental caries and caries-related risk factors in premature and term children. Braz Oral Res, 2010; 24 :329-35.
 • Burt BA, Pai S. Does low birthweight increase the risk of caries? A systematic review. J Dent Edu, 2001; 65: 1024-27.
 • Acs G, Lodolini G, Kaminski S, Cisneros G J. Effect of nursing caries on body weight in a pediatric population. Pediatr Dent 1992; 14: 302-305.
 • Acs G, Shulmann R, Ng M, Chussid S. The effect of dental rehabilitation on the body weight of children with early childhood caries. Pediatr Dent 1999; 21: 109-113.
 • Baccetti T, Franchi L, McNamara JA. An Improved Version of the Cervical Vertebral Maturation (CVM) Method for the Assessment of Mandibular Growth. Angle Orthod. 2002;72(4):316–23.
 • Flores-Mir C, Mauricio FR, Orellana MF, Major PW. Association between growth stunting with dental development and skeletal maturation stage. Angle Orthod. 2005;75(6):935–40.
 • Nahhas RW, Valiathan M, Sherwood R. Variation in Timing, Duration, Intensity, and Direction of Adolescent Growth in the Mandible, Maxilla, and Cranial Base: The Anatomical Record 2014;297(7).
 • Ramanna, C, Kamath VV, Sharada C, Srikanth N, "Determination of physical height from crown dimensions of deciduous tooth: A dental morphometric study." Journal of Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry 34.3 (2016): 262.
 • Sterrett JD, Oliver T, Robinson F, Fortson W, Knaak B, Russell CM. Width/length ratios of normal clinical crowns of the maxillary anterior dentition in man. Clin Periodontol 1999;26:153-7. USA.
 • Sudeendra Prabhu, Ashith B. Acharya, Mahadevayya V. Muddapur. "Are teeth useful in estimating stature?." Journal of forensic and legal medicine 20.5 (2013): 460-464.
 • Shimada K. The relationship between the tooth size and total body in the White shark, Carcharodon carcharias (Lamniformes: Lamnidae). J Fossil Res (Japan) 2002;35:28-33.
 • Filipsson R, Goldson L.: Correlation between tooth width, width of the head, length of the head, and stature. Acta Odontol Scand 1963; 21: pp. 359-365.
 • Kalia S., Shetty S.K., Patil K., Mahima V.G.: Stature estimation using odontometry and skull anthropometry. Indian J Dent Res 2008; 19: pp. 150-154.
 • Lima L., da Costa Y., Tinoco R., Rabello P., Daruge E.: Stature estimation by Carrea's index and its reliability in different types of dental alignment. J Forensic Odontostomatol 2011; 29: pp. 7-13.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Diş Hekimliği
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Hazal ÖZCAN (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, PEDODONTİ (DR)
0000-0002-5190-8081
Türkiye


Buse YILMAZ Bu kişi benim
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, PEDODONTİ (DR) (EGE ÜNİV. ORTAK)
0000-0002-5459-5746
Türkiye


Sinem UZ Bu kişi benim
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, PEDODONTİ (DR)
0000-0002-3990-7270
Türkiye


Sabiha Ceren İLİSULU Bu kişi benim
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, PEDODONTİ (DR)
0000-0003-3679-4001
Türkiye


Ceren AYDIN Bu kişi benim
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, PEDODONTİ (DR)
0000-0002-3422-4817
Türkiye


Mine KORUYUCU
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, PEDODONTİ (DR)
0000-0002-2077-5095
Türkiye


Figen SEYMEN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, PEDODONTİ (DR)
0000-0001-7010-2035
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { selcukdentj483906, journal = {Selcuk Dental Journal}, eissn = {2148-7529}, address = {Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu, Konya}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {7}, number = {2}, pages = {185 - 191}, doi = {10.15311/selcukdentj.483906}, title = {ÇOCUKLARIN BOYU VE SÜT DİŞLERİNİN KURON BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {Özcan, Hazal and Yılmaz, Buse and Uz, Sinem and İlisulu, Sabiha Ceren and Aydın, Ceren and Koruyucu, Mine and Seymen, Figen} }
APA Özcan, H. , Yılmaz, B. , Uz, S. , İlisulu, S. C. , Aydın, C. , Koruyucu, M. & Seymen, F. (2020). ÇOCUKLARIN BOYU VE SÜT DİŞLERİNİN KURON BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ . Selcuk Dental Journal , 7 (2) , 185-191 . DOI: 10.15311/selcukdentj.483906
MLA Özcan, H. , Yılmaz, B. , Uz, S. , İlisulu, S. C. , Aydın, C. , Koruyucu, M. , Seymen, F. "ÇOCUKLARIN BOYU VE SÜT DİŞLERİNİN KURON BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ" . Selcuk Dental Journal 7 (2020 ): 185-191 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/selcukdentj/issue/56017/483906>
Chicago Özcan, H. , Yılmaz, B. , Uz, S. , İlisulu, S. C. , Aydın, C. , Koruyucu, M. , Seymen, F. "ÇOCUKLARIN BOYU VE SÜT DİŞLERİNİN KURON BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Selcuk Dental Journal 7 (2020 ): 185-191
RIS TY - JOUR T1 - ÇOCUKLARIN BOYU VE SÜT DİŞLERİNİN KURON BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Hazal Özcan , Buse Yılmaz , Sinem Uz , Sabiha Ceren İlisulu , Ceren Aydın , Mine Koruyucu , Figen Seymen Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.15311/selcukdentj.483906 DO - 10.15311/selcukdentj.483906 T2 - Selcuk Dental Journal JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 191 VL - 7 IS - 2 SN - -2148-7529 M3 - doi: 10.15311/selcukdentj.483906 UR - https://doi.org/10.15311/selcukdentj.483906 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selcuk Dental Journal ÇOCUKLARIN BOYU VE SÜT DİŞLERİNİN KURON BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Hazal Özcan , Buse Yılmaz , Sinem Uz , Sabiha Ceren İlisulu , Ceren Aydın , Mine Koruyucu , Figen Seymen %T ÇOCUKLARIN BOYU VE SÜT DİŞLERİNİN KURON BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2020 %J Selcuk Dental Journal %P -2148-7529 %V 7 %N 2 %R doi: 10.15311/selcukdentj.483906 %U 10.15311/selcukdentj.483906
ISNAD Özcan, Hazal , Yılmaz, Buse , Uz, Sinem , İlisulu, Sabiha Ceren , Aydın, Ceren , Koruyucu, Mine , Seymen, Figen . "ÇOCUKLARIN BOYU VE SÜT DİŞLERİNİN KURON BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Selcuk Dental Journal 7 / 2 (Ağustos 2020): 185-191 . https://doi.org/10.15311/selcukdentj.483906
AMA Özcan H. , Yılmaz B. , Uz S. , İlisulu S. C. , Aydın C. , Koruyucu M. , Seymen F. ÇOCUKLARIN BOYU VE SÜT DİŞLERİNİN KURON BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Selcuk Dent J. 2020; 7(2): 185-191.
Vancouver Özcan H. , Yılmaz B. , Uz S. , İlisulu S. C. , Aydın C. , Koruyucu M. , Seymen F. ÇOCUKLARIN BOYU VE SÜT DİŞLERİNİN KURON BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Selcuk Dental Journal. 2020; 7(2): 185-191.
IEEE H. Özcan , B. Yılmaz , S. Uz , S. C. İlisulu , C. Aydın , M. Koruyucu ve F. Seymen , "ÇOCUKLARIN BOYU VE SÜT DİŞLERİNİN KURON BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ", Selcuk Dental Journal, c. 7, sayı. 2, ss. 185-191, Ağu. 2020, doi:10.15311/selcukdentj.483906