e-ISSN: 2148-7529
Başlangıç: 2014
Yayıncı: Selçuk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

‘Selcuk Dental Journal’, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin hakemli resmi bilimsel dergisidir. Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Yılda üç sayı olarak elektronik ortamda yayımlanmaktadır. 'Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi', 2014 yılı itibariyle isim değişikliğine giderek 'Selcuk Dental Journal' adını almıştır. Dergimiz, yayımlanmaya başladığı 2013 yılından itibaren TÜBİTAK/ULAKBİM Türkiye Dergileri Dizini (TR-Dizin) tarafından dizinlenmektedir.

2023 - Cilt: 10 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

KÜRLEME MODUNUN İKİ FARKLI BULK FİLL KOMPOZİTİN RENK DEĞİŞİMİNE ETKİSİ

Araştırma Makalesi

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında Sorulan Restoratif Diş Tedavisi Sorularının İncelenmesi

Araştırma Makalesi

The Relationship Between the Amount of Periimplant Keratinized Mucosa and Patient Satisfaction

Araştırma Makalesi

The Effect of Home Bleaching on Color Match with Anterior Single Shade Composite Restoration

Araştırma Makalesi

Effect of Chewing Gums with Different Contents on Salivary Flow Rate, pH and Ion Exchange

Araştırma Makalesi

Yüksek Dolduruculu Akışkan Kompozit Rezinlerin Çarklı Cila Sistemleri ile Parlatıldıktan Sonraki Yüzey Özellikleri ve Renk Değişimleri

Araştırma Makalesi

Farklı modlar ile polimerize edilen güncel rezin kompozitlerin renk stabilitesinin değerlendirilmesi

Olgu Sunumu

A COMBINED ENDODONTIC MANAGEMENT APPROACH IN IMMATURE PERMANENT MOLAR TOOTH WITH PERIAPICAL LESION: CASE REPORT