e-ISSN: 2148-7529
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: Selçuk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

‘Selcuk Dental Journal’, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin hakemli resmi bilimsel dergisidir. Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Yılda üç sayı olarak elektronik ortamda yayımlanmaktadır. 'Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi',  2014 yılı itibariyle isim değişikliğine giderek 'Selcuk Dental Journal' adını almıştır. Dergimiz, yayımlanmaya başladığı 2014 yılından itibaren TÜBİTAK/ULAKBİM Türkiye Dergileri Dizini (TR-Dizin) tarafından dizinlenmektedir.


2022 - Cilt: 9 Sayı: 2

Derleme

Restoratif Diş Hekimliğinde Çürük Önleme ve Tedavilerinde Nanoteknoloji Stratejileri

Araştırma Makalesi

ÇUKUROVA POPÜLASYONUNDA GELİŞİMSEL DİŞ ANOMALİSİ GÖRÜLME SIKLIĞI: RADYOGRAFİK BİR ÇALIŞMA