Selcuk Dental Journal
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-7529 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi |


‘Selcuk Dental Journal’, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin hakemli resmi bilimsel dergisidir. Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Yılda üç sayı olarak elektronik ortamda yayımlanmaktadır. 'Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi',  2014 yılı itibariyle isim değişikliğine giderek 'Selcuk Dental Journal' adını almıştır. Dergimiz, yayımlanmaya başladığı 2014 yılından itibaren TÜBİTAK/ULAKBİM Türkiye Dergileri Dizini (TR-Dizin) tarafından dizinlenmektedir.


Selcuk Dental Journal

e-ISSN 2148-7529 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi |
Kapak Resmi


‘Selcuk Dental Journal’, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin hakemli resmi bilimsel dergisidir. Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Yılda üç sayı olarak elektronik ortamda yayımlanmaktadır. 'Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi',  2014 yılı itibariyle isim değişikliğine giderek 'Selcuk Dental Journal' adını almıştır. Dergimiz, yayımlanmaya başladığı 2014 yılından itibaren TÜBİTAK/ULAKBİM Türkiye Dergileri Dizini (TR-Dizin) tarafından dizinlenmektedir.


Cilt 7 - Sayı 2 - 1 Ağu 2020
 1. BULK-FİLL KOMPOZİTLERDE KALINLIĞIN ARTIŞININ MİKROSERTLİK ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 141 - 147
  Evrim ELİGÜZELOĞLU DALKILIÇ , Fehime ALKAN , Hacer DENİZ ARISU
 2. Development of an Artificial Intelligence System to Estimate Postoperative Discomfort After Impacted Third Molar Surgery
  Sayfalar 148 - 154
  Seda KOCYİGİT , Okan ÖZGÖNENEL , Burcu BAŞ , Bora OZDEN , Hatice HOSGOR , Ozlem AKBELEN KAYA
 3. Teriparatidin ilaçlarla ilişkili çene osteonekrozu tedavisindeki etkinliği: hayvan çalışması
  Sayfalar 155 - 162
  Cihan TOPAN , Erdem KILIÇ , Eser KILIÇ , Saim ÖZDAMAR , Emin KAYMAK
 4. Farklı Yüzey İşlemlerinden Sonra Zirkonyum Seramiğinde Yüzey Pürüzlülüğünün Değerlendirilmesi
  Sayfalar 163 - 169
  Faik TUĞUT , Ümit GÜNEY
 5. Biyoseramik Kanal Patı ile Kontamine Dentinde Farklı Kanal Patı Uzaklaştırma Protokollerinin Adezivin Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 170 - 173
  Zeliha BEK KÜRKLÜ , Oğuz YOLDAŞ , Zeynep ÖZPOLAT
 6. Revo-S ve Lightspeed-LSX Döner Sistem Eğelerinin Aşırı Eğimli Kök Kanallarındaki Etkinliğinin Araştırılması / Analysis of Preparation Performance of Revo-S vs. Lightspeed-LSX on the Cross Sections of Severe Curved Root Canals
  Sayfalar 174 - 179
  Durmuş Alperen BOZKURT , Ayşe Diljin KEÇECİ
 7. Ortognatik Cerrahinin Maksiller Sinüs Ventilasyon Hacmi Üzerine Etkisinin KIBT ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 180 - 184
  Hazal DUYAN , Burcu KELEŞ EVLİCE
 8. ÇOCUKLARIN BOYU VE SÜT DİŞLERİNİN KURON BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 185 - 191
  Hazal ÖZCAN , Buse YILMAZ , Sinem UZ , Sabiha Ceren İLİSULU , Ceren AYDIN , Mine KORUYUCU , Figen SEYMEN
 9. Farklı Pulpa Kaplama Materyallerinin Toplam Oksidan ve Antioksidan Kapasitelerinin İnsan Dental Pulpa Kök Hücreleri Üzerinde Değerlendirilmesi
  Sayfalar 192 - 199
  Seçkin AKSU , Taşkın GÜRBÜZ
 10. Materyal Kalınlığının Rezin Matriks Seramik Blokların Renk Değişimi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 200 - 205
  Caner ÖZTÜRK , Ersan ÇELİK
 11. Farklı asitleme işlemlerinin lityum disilikat seramik sistemlerin yüzey pürüzlülüğü ve bağlanma dayanımı üzerine etkileri
  Sayfalar 206 - 212
  Gülsüm SAYIN ÖZEL , Özlem KARA
 12. Periapikal Lezyonların Yüksek Çözünürlüklü Ultrasonografi ile Görüntülenmesinde Etkili Faktörlerin Belirlenmesi
  Sayfalar 213 - 219
  Meryem Etöz , Fatma AVCI , Emin Murat CANGER , Zekeriya TAŞDEMİR
 13. Temporomandibular Eklem Düzensizliği Bulunan Hastalarda Kulak Semptomları Prevelansının Araştırılması
  Sayfalar 220 - 225
  Günay YAPICI YAVUZ , Aydın KESKİNRÜZGAR , Mahmut KOPARAL , Mustafa UTKUN , Göksel ŞİMŞEK KAYA
 14. Panoramik Radyografide Yumuşak Doku Kalsifikasyon/ossifikasyonlarının Görülme Sıklığı
  Sayfalar 226 - 232
  Mesude ÇİTİR , Kaan GÜNDÜZ
 15. FARKLI TİPTEKİ RESTORATİF CAM İYONOMER SİMANLARIN MİKROSIZINTI ÜZERİNE ISI UYGULANMASININ ETKİSİ
  Sayfalar 233 - 239
  Çiğdem GÜLER , Fatih BAYAR
 16. Hard tissue preparation prior to dental implant placement: a four-year retrospective study
  Sayfalar 240 - 245
  Osman Fatih ARPAĞ , Ahmet ALTAN , İbrahim DAMLAR
 17. TEMPOROMANDİBULAR EKLEM İÇ DÜZENSİZLİĞİNİN CİNSİYET, YAŞ, EĞİTİM DURUMU, İŞ DURUMU VE MEDENİ DURUM İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 246 - 251
  Ravza ERASLAN , Kerem KILIÇ
 18. Ph Değerleri Farklı Kahve Türlerinde Bekletilen Kompozit Rezinlerin Yüzey Pürüzlülüğünün Değerlendirilmesi
  Sayfalar 252 - 258
  Suzan CANGÜL , Özkan ADIGÜZEL , Samet TEKİN , Faruk Öztekin , Ömer Satıcı
 19. Estimation of Trabecular Structure of Alveolar Bone Before, Immediately After, and 6 Months after Orthodontic Treatment by Using Fractal Analysis: A Guide for Implant Planning
  Sayfalar 259 - 264
  Gülbahar USTAOĞLU , Duygu GÖLLER BULUT , Emine Şebnem KURŞUN ÇAKMAK , Burak SARIOĞLU , Handan ANKARALI
 20. Evaluating the Effect of Design and Length of Implants on Primary Stability Using Resonance Frequency Analysis: An In Vitro Study
  Sayfalar 265 - 272
  Gülbahar USTAOĞLU , Tuğçe PAKSOY , Kerem Çağlar GÜMÜŞ
 21. EVALUATION OF THE KNOWLEDGE OF THE DENTISTS AND THE STUDENTS OF THE FACULTY OF DENTISTRY IN RELATION TO THE HIV / AIDS AND THEIR APPROACHES TO THE PATIENTS
  Sayfalar 273 - 279
  Suzan CANGÜL , Özkan ADIGÜZEL , Begüm ERPAÇAL , Ezgi SONKAYA , Samet TEKİN , Ömer SATICI
 22. KLORHEKSİDİN GLUKONATIN DEBONDİNG SONRASI BAKTERİYEMİ OLUŞUMUNA ETKİSİ
  Sayfalar 280 - 285
  Yasin AKBULUT
 23. Kendi kendine bağlanabilen akışkan bir kompozit rezinin yüzeyel Sınıf I kavitelerde klinik performansının değerlendirilmesi
  Sayfalar 286 - 293
  Fatma Dilşad ÖZ , Esra ERGİN , Filiz YALÇIN ÇAKIR , Sevil GÜRGAN
 24. Radyoterapiyi takiben kritik boyutta oluşturulan kemik defektlerinde antibiyotiklerin etkinliğinin deneysel olarak incelenmesi
  Sayfalar 294 - 303
  Özgün GÜNAY , Özge DOĞANAY , Olgu Enis TOK , Alper ALKAN
 25. Shaping Ability of WaveOne Gold Primary in combination with different glide path file systems in curved root canals
  Sayfalar 304 - 309
  Kübra YEŞİLDAL YETER , Betül GÜNEŞ , İbrahim Şevki BAYRAKDAR
 26. FLORİD İÇERİKLİ RESTORATİF MATERYALLERİN FLORİD SALIMI VE FLORİDLE YENİDEN YÜKLENEBİLME ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 310 - 317
  Zehra KARACA , Aylin AKBAY OBA , Nurhan ÖZALP , Tuğçe ÖZMEN DERKUŞ , Mustafa TAŞTEKİN
 27. KÖK UCU AÇIK DİŞLERDE SONLU ELEMANLAR ANALİZİ KULLANILARAK FARKLI YÖNLERDEN GELEN TRAVMALARIN OLUŞTURDUĞU STRESLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 318 - 325
  Selin BİLGİN ÖZDEMİR, Firdevs KAHVECİOĞLU
 28. Direkt ve indirekt kompozit yüzeylere metal braketlerin bağlanma dayanıklılığının değerlendirilmesi
  Sayfalar 326 - 333
  Mehmet DENİZ , Emire Aybüke ERDUR , Mehmet AKIN
 29. ANTERİOR DİASTEMALARIN DİREKT KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARLA ESTETİK REHABİLİTASYONU: 5 OLGU SUNUMU
  Sayfalar 334 - 337
  Handan YILDIRIM , Esra ÖZYURT
 30. Maksiller Daimi Kesici Dişte İzlenen Çift Diş Oluşumunun Tedavisi: Olgu Raporu
  Sayfalar 338 - 346
  Seda ELMAS , Mesut ODABAŞ
 31. Hidroksiklorokin Sülfat Kaynaklı Plazma Hücreli Gingivitis: Olgu Sunumu
  Sayfalar 347 - 353
  Mehmet SAĞLAM , Türkel HASANZADE
 32. PEEK Polimerinin Dişhekimliğinde Kullanımı
  Sayfalar 354 - 363
  Ziya SEFERLİ , Serkan SARIDAĞ
Dizinler