e-ISSN: 2148-7529
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Selçuk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

‘Selcuk Dental Journal’, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin hakemli resmi bilimsel dergisidir. Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Yılda üç sayı olarak elektronik ortamda yayımlanmaktadır. 'Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi',  2014 yılı itibariyle isim değişikliğine giderek 'Selcuk Dental Journal' adını almıştır. Dergimiz, yayımlanmaya başladığı 2014 yılından itibaren TÜBİTAK/ULAKBİM Türkiye Dergileri Dizini (TR-Dizin) tarafından dizinlenmektedir.


2022 - Cilt: 9 Sayı: 1

Derleme

47. Bilimde Kanıta Ulaşmak

Araştırma Makalesi

Effect of the use of dental loupe on cavity size after removal of the aged composite resin restorations

Araştırma Makalesi

Mineral Trioksit Agregat’a hızlandırıcı eklemek makaslama bağlanma dayanımını etkiler mi?