Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Algısal Öğrenme Stillerinin Yabancı Dilde Kelime Öğrenmeye ve Hatırlamaya Etkisi

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 18 - 40, 28.12.2017

Öz

ÖZET

Bu araştırma ile lise öğrencilerinin öğrenme stilleri belirlemek ve öğrenme stillerine göre yapılan öğretimin yabancı dilde kelime öğrenmeye ve hatırlamaya etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma katılan öğrencilerin algısal öğrenme stillerini (görsel öğrenenler, işitsel öğrenenler kinestetik/dokunarak öğrenenler) belirlemek üzere “Öğrenme Stili Ölçeği (Learning Style Survey (LSS)” ve kelime bilgisini ölçmek için araştırmacılar tarafından geliştirilen “Başarı Testi” kullanılmıştır. Ayrıca katılımcılar tarafından bir açık uçlu soru cevaplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu lise 9. Sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 55 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmaya 55 öğrenci katılmıştır. Araştırmada ortaöğretim öğrencilerin öğrenme stil tercihlerinde birinci sırada görsel, ikinci sırada işitseller, üçüncü sırada kinestetik/dokunsal öğrenme stili olduğu tespit edilmiştir. Tercih edilen öğrenme stillerine uygun olarak belirlenen üç yönteme göre her bir öğretim etkinliğinde 8 kelime öğretilmiştir. Tüm öğretim etkinlikleri tamamlandıktan hemen sonra, 1-hafta sonra ve 1 ay sonra olmak üzere toplam üç tane sontest yapılmıştır. Uygulanan başarı testlerinden bir tanesi (Türkçeden İngilizceye çevirme) kelime öğrenmeyi, diğeri ise (çoktan seçmeli) kelime hatırlamayı ölçmektedir. Bulgular bize şu sonuçları vermiştir. Tüm son testlerde öğrencilerin en iyi kelime öğrenme ve hatırlamaları karma öğrenme yöntemiyle gerçekleşmiştir. Toplamda yabancı dilde kelime öğrenmesi ve hatırlaması en düşük görsel yönteminin kullanımında gerçekleşmiştir. 

Kaynakça

  • Allen, V.F. (1983). Techniques in Teaching Vocabulary. Oxford University Press.Akkoyunku, B. ve diğ. (2008). Öğretim Tasarımı. Ankara: Maya Akademi.Brisk, M. E. (2011). Learning to Write in the Second language. in E. Hınkel (Ed), Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning.Newyork ve London: Routledge.Cohen, A.D. (2002). Preparing teachers for Styles-and Strategies Based Instruction, in V. Crew, C. Davison, ve B. Mak (Eds. 49–69 ).Reflecting on language in Education. Hong Kong: Centre for language in Education.Cohen, A.D. (2009). Focus on the Language Learner: Styles, Strategies and Motivation. Cohen -Applied Linguistics Book.Crist, R.L. (2008). Sat and Act Vocabulary Building . USA.Çilenti, K. (1984). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Ankara: Gül Yayınevi.Demirel, Ö. (2011, Mart). Yabancı Dil Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.Dunn, R. ve K. Dunn. (1993). Teaching Secondary Students Through Their Teaching Secondary Students Through Their Individual Learning Style Practical Approaches for grades 7-12. Allyn and Bacon.Dunn, R.veDunn, K. (1978). Teaching Students Through Their Individual Learning Styles: A Practical Approach. Reston. VA: Reston Publishing.Felder, R.M. ve Henriques, E.R. (1995). Learning and Teaching Styles in Foreign and Second Language Education. Foreign Language Annals. 28 (1): 21–31.Kolb, D. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice-Hall.Lil, Z. ve Zhi-Zhong, F. (2007). Usa Discrepancy Between Native English Speaker Teachers’Teaching Styles And Chinese English Learners’ Learning Styles. Us-McCarthy, B. (1987). The 4Mat System: Teching to Learning Styles With Right/Left Mode Techniques. Barrington, III: Excel, Incorporated.MEB. (2006). Orta Öğretim Kurumları Genel Liseler 8. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı: Ankara.MEB. (2007). Orta Öğretim Kurumları Genel Liseler 9. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı: Ankara.Nation , I.S.P ve Webb, S. (2011). Content Based Instruction and Vocabulary Learning. In E. Hınkel (Ed), Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. Newyork ve London: Routledge.Merter, F. (2009). İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Öğrenme Stillerini Farklılaştıran Sosyo-Ekonomik Faktörler. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 13: 78-96Rakap, S. (2010). Impacts of Learnıng Styles and Computer Skills on Adult Students’ Learnıng Online. The Turkish Online Journal Of Educational Technology. 9 (2).Seiler, D. (2011). Does Employment Status Impact Learning Style?. Us-China Education Review. 2: 213–225.Shen, Y. ve diğ. (2010). Effects of Perceptual Learning Style Preferences on L2. Lexical Inferencing. National Formosa University. 64: 632.Oxford, R.L. (2003). Language Learning Styles ve Strategies: An Overvıew. Oxford, Gala.1Reid, M. (1995). Learning styles in the ESL/EFL classroom. Boston: Heinle Heinle Publishers.Riding, R. ve Rayner, R. (1998). Cognitive Styles and Learning Strategies. London: David Fulton. Tight, D.G. (2010). Perceptual Learning Style Matching and L2 Vocabulary Acquisition. Language Learning. 60(4): 792–83Thight, D., ve Cohen, A. (2010). Picture Drawing, Learning Style, and The Long-Term Retention of Second Language Vocabulary. TESL

The Effect of Perceptual Learning on L2 Vocabulary Learning and Retention

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 18 - 40, 28.12.2017

Öz

It is thought that learning styles have an effect on learning foreign language. This study aims to determine effects of perceptual learning styles on L2 vocabulary learning and retention. Learning style preferences were assessed in the current study through the section of Cohen et al.’s Learning Style Survey (LSS) corresponding to the perceptual modalities and achievement tests developed by the researcher was used to assess vocabulary learning and retention. And an open-ended question is tried to answered by participants. Study group of this research included 9th classes of Zile Trade Vocational High School. 55 students participated this study. Results show that students have mostly visual learning style, then verbal learning style and kinesthetic/tactile learning style. Each participants completed a learning style (visual, auditory, kinesthetic/ tactile, mixed) assessment, took a vocabulary pretest, and then studied 8 words each through three conditions (most preferred learning style, least preferred learni g style, and mixed modality). After teaching sessions completed, participants took posttests immediately, after 1 week, and after 1 month. Two achievement tests implemented in this study. One of them (translating words form Turkish into English) is used for to assess vocabulary learning, the other one (multiple choice test), is used for to assess vocabulary retention. Results show us; students reached greatest learning and the best retention with mixed modality instruction in all posttests. Students reached the least gain and retention with visual modality instruction in all posttests.

Kaynakça

  • Allen, V.F. (1983). Techniques in Teaching Vocabulary. Oxford University Press.Akkoyunku, B. ve diğ. (2008). Öğretim Tasarımı. Ankara: Maya Akademi.Brisk, M. E. (2011). Learning to Write in the Second language. in E. Hınkel (Ed), Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning.Newyork ve London: Routledge.Cohen, A.D. (2002). Preparing teachers for Styles-and Strategies Based Instruction, in V. Crew, C. Davison, ve B. Mak (Eds. 49–69 ).Reflecting on language in Education. Hong Kong: Centre for language in Education.Cohen, A.D. (2009). Focus on the Language Learner: Styles, Strategies and Motivation. Cohen -Applied Linguistics Book.Crist, R.L. (2008). Sat and Act Vocabulary Building . USA.Çilenti, K. (1984). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Ankara: Gül Yayınevi.Demirel, Ö. (2011, Mart). Yabancı Dil Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.Dunn, R. ve K. Dunn. (1993). Teaching Secondary Students Through Their Teaching Secondary Students Through Their Individual Learning Style Practical Approaches for grades 7-12. Allyn and Bacon.Dunn, R.veDunn, K. (1978). Teaching Students Through Their Individual Learning Styles: A Practical Approach. Reston. VA: Reston Publishing.Felder, R.M. ve Henriques, E.R. (1995). Learning and Teaching Styles in Foreign and Second Language Education. Foreign Language Annals. 28 (1): 21–31.Kolb, D. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice-Hall.Lil, Z. ve Zhi-Zhong, F. (2007). Usa Discrepancy Between Native English Speaker Teachers’Teaching Styles And Chinese English Learners’ Learning Styles. Us-McCarthy, B. (1987). The 4Mat System: Teching to Learning Styles With Right/Left Mode Techniques. Barrington, III: Excel, Incorporated.MEB. (2006). Orta Öğretim Kurumları Genel Liseler 8. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı: Ankara.MEB. (2007). Orta Öğretim Kurumları Genel Liseler 9. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı: Ankara.Nation , I.S.P ve Webb, S. (2011). Content Based Instruction and Vocabulary Learning. In E. Hınkel (Ed), Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. Newyork ve London: Routledge.Merter, F. (2009). İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Öğrenme Stillerini Farklılaştıran Sosyo-Ekonomik Faktörler. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 13: 78-96Rakap, S. (2010). Impacts of Learnıng Styles and Computer Skills on Adult Students’ Learnıng Online. The Turkish Online Journal Of Educational Technology. 9 (2).Seiler, D. (2011). Does Employment Status Impact Learning Style?. Us-China Education Review. 2: 213–225.Shen, Y. ve diğ. (2010). Effects of Perceptual Learning Style Preferences on L2. Lexical Inferencing. National Formosa University. 64: 632.Oxford, R.L. (2003). Language Learning Styles ve Strategies: An Overvıew. Oxford, Gala.1Reid, M. (1995). Learning styles in the ESL/EFL classroom. Boston: Heinle Heinle Publishers.Riding, R. ve Rayner, R. (1998). Cognitive Styles and Learning Strategies. London: David Fulton. Tight, D.G. (2010). Perceptual Learning Style Matching and L2 Vocabulary Acquisition. Language Learning. 60(4): 792–83Thight, D., ve Cohen, A. (2010). Picture Drawing, Learning Style, and The Long-Term Retention of Second Language Vocabulary. TESL

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülay BEDİR> (Sorumlu Yazar)

Türkiye


Sevgi BEKTAŞ BEDİR>

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ses371957, journal = {Scientific Educational Studies}, eissn = {2602-4527}, address = {}, publisher = {Mahmut SAĞIR}, year = {2017}, volume = {1}, number = {1}, pages = {18 - 40}, title = {Algısal Öğrenme Stillerinin Yabancı Dilde Kelime Öğrenmeye ve Hatırlamaya Etkisi}, key = {cite}, author = {Bedir, Gülay and Bektaş Bedir, Sevgi} }
APA Bedir, G. & Bektaş Bedir, S. (2017). Algısal Öğrenme Stillerinin Yabancı Dilde Kelime Öğrenmeye ve Hatırlamaya Etkisi . Scientific Educational Studies , 1 (1) , 18-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ses/issue/33534/371957
MLA Bedir, G. , Bektaş Bedir, S. "Algısal Öğrenme Stillerinin Yabancı Dilde Kelime Öğrenmeye ve Hatırlamaya Etkisi" . Scientific Educational Studies 1 (2017 ): 18-40 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ses/issue/33534/371957>
Chicago Bedir, G. , Bektaş Bedir, S. "Algısal Öğrenme Stillerinin Yabancı Dilde Kelime Öğrenmeye ve Hatırlamaya Etkisi". Scientific Educational Studies 1 (2017 ): 18-40
RIS TY - JOUR T1 - Algısal Öğrenme Stillerinin Yabancı Dilde Kelime Öğrenmeye ve Hatırlamaya Etkisi AU - GülayBedir, SevgiBektaş Bedir Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Scientific Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 40 VL - 1 IS - 1 SN - -2602-4527 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Scientific Educational Studies Algısal Öğrenme Stillerinin Yabancı Dilde Kelime Öğrenmeye ve Hatırlamaya Etkisi %A Gülay Bedir , Sevgi Bektaş Bedir %T Algısal Öğrenme Stillerinin Yabancı Dilde Kelime Öğrenmeye ve Hatırlamaya Etkisi %D 2017 %J Scientific Educational Studies %P -2602-4527 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Bedir, Gülay , Bektaş Bedir, Sevgi . "Algısal Öğrenme Stillerinin Yabancı Dilde Kelime Öğrenmeye ve Hatırlamaya Etkisi". Scientific Educational Studies 1 / 1 (Aralık 2017): 18-40 .
AMA Bedir G. , Bektaş Bedir S. Algısal Öğrenme Stillerinin Yabancı Dilde Kelime Öğrenmeye ve Hatırlamaya Etkisi. SES. 2017; 1(1): 18-40.
Vancouver Bedir G. , Bektaş Bedir S. Algısal Öğrenme Stillerinin Yabancı Dilde Kelime Öğrenmeye ve Hatırlamaya Etkisi. Scientific Educational Studies. 2017; 1(1): 18-40.
IEEE G. Bedir ve S. Bektaş Bedir , "Algısal Öğrenme Stillerinin Yabancı Dilde Kelime Öğrenmeye ve Hatırlamaya Etkisi", Scientific Educational Studies, c. 1, sayı. 1, ss. 18-40, Ara. 2017