Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA ÇALIŞAN MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREVLERİNİ YAPARKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1, 78 - 97, 31.12.2020
https://doi.org/10.31798/ses.824575

Öz

Eğitim kurumları yönetsel anlamda okul müdürü ve müdür yardımcılarının sorumluluğu altındadır. Alan yazına bakıldığında yönetim ve liderlik temalı çalışmaların büyük çoğunluğu okul müdürleri örnekleminde gerçekleştirilirken doğrudan müdür yardımcılarına odaklanan çalışmaların sayısı daha azdır. Bu çalışmanın temel amacı müdür yardımcılarının görevlerini yaparken karşılaştıkları problemleri irdelemek ve çözüm önerileri geliştirmektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Mersin İli Tarsus İlçe merkezi ve köylerinde maksimum çeşitlilik ilkesi gereğince çeşitli kademe ve okul türlerinde görev yapan olmak üzere 20 Müdür yardımcısı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 4 adet açık uçlu sorudan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. Toplanan veriler çözümlenerek betimsel analize tabi tutulmuş ve araştırma problemleri doğrultusunda yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda; müdür yardımcılarının görevlerine ilişkin farklı kaynak ve şiddetli sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Özellikle mesleğe yeni başlayanlara yönetim sürecinin işleyişine ilişkin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler verilerek donanımlı hale getirilmesi, mevzuatın yüklediği iş yükünün azaltılıp, görev tanımlarının netleştirilmesi birer öneri olarak sunulmuştur.

Kaynakça

 • Altun, M., Şanlı, Ö., & Tan, Ç. (2015). Maarif müfettişlerin, okul müdürlerinin denetmenlik görevleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Electronic TurkishStudies, 10(3).
 • Aslanargun, E. (2011). Türkiye'de okul yönetimi ve atama yönetmelikleri. EducationSciences, 6(4), 2646-2659.
 • Balıkçı, A.,&Aypay, A. (2018). Okul müdürlerinin bürokrasi gündelik hayat etkileşimi. Electronic TurkishStudies, 13(10).
 • Bakioğlu, A.,& Demirbilek, M. (2019). Okul müdür yardımcılarının görevlerinden ayrılma nedenleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 52(3), 737-770.
 • Cereci, C.(2016). Okul yöneticilerinin yönetsel sorumluluklarını yerine getirirken yaşadıkları sorunlara ve sorumluluklarının hukuksal sonuçlarına ilişkin görüşleri, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Cömert, M.,& Dönmez, B. (2018). Okul Yöneticilerinin Ertelemecilik Davranışları, İş Yükleri ve Kişilik Özelliklerine İlişkin Algıları. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(2), 1-18.
 • Çetin, C., Arslan, M. L., & Dinç, E. (2014). İnsan kaynakları yönetimi. Beta Basım Yayım Dağıtım Yayınları.
 • Erginer, A.,& Köse, M. F. (2012). Okul yöneticiliğini tercih ve ayrılma nedenlerine ilişkin nitel bir çalışma. QualitativeStudies, 7(4), 14-28.
 • Erdoğan, Ç.,& Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin eğitim sürecine katılımına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 3(3), 399-431.
 • Kayıkçı, K., Özdemir, İ., & Özyıldırım, G. (2018). Okul yöneticisi seçme ve yerleştirme uygulamasına ilişkin bir değerlendirme: görev süresi dolan okul müdürlerinin, yeniden görevlendirilme usullerine ilişkin görüşleri. Electronic Journal of SocialSciences, 17(67).
 • Kepenekçi, Y. K. (2004). İlköğretim okulu yöneticilerinin eğitim mevzuatına ilişkin görüşleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(6), 159-174.
 • Konan, N., Yılmaz, S., & Bozanoğlu, B. (2017). Okul müdür yardımcısı görevlendirilmesine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 23(1), 105-134.
 • Şahin, İ., Kesik, F., &Beycioğlu, K. (2017). Okul yöneticilerinin atanmasında kaotik dönem ve etkileri. İlköğretim Online, 16(3).
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ümit ŞİMŞEK> (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-1480-9682
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ses824575, journal = {Scientific Educational Studies}, eissn = {2602-4527}, address = {}, publisher = {Mahmut SAĞIR}, year = {2020}, volume = {4}, number = {1}, pages = {78 - 97}, doi = {10.31798/ses.824575}, title = {MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA ÇALIŞAN MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREVLERİNİ YAPARKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ}, key = {cite}, author = {Şimşek, Ümit} }
APA Şimşek, Ü. (2020). MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA ÇALIŞAN MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREVLERİNİ YAPARKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ . Scientific Educational Studies , 4 (1) , 78-97 . DOI: 10.31798/ses.824575
MLA Şimşek, Ü. "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA ÇALIŞAN MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREVLERİNİ YAPARKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ" . Scientific Educational Studies 4 (2020 ): 78-97 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ses/issue/59348/824575>
Chicago Şimşek, Ü. "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA ÇALIŞAN MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREVLERİNİ YAPARKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Scientific Educational Studies 4 (2020 ): 78-97
RIS TY - JOUR T1 - MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA ÇALIŞAN MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREVLERİNİ YAPARKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AU - Ümit Şimşek Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31798/ses.824575 DO - 10.31798/ses.824575 T2 - Scientific Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 97 VL - 4 IS - 1 SN - -2602-4527 M3 - doi: 10.31798/ses.824575 UR - https://doi.org/10.31798/ses.824575 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Scientific Educational Studies MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA ÇALIŞAN MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREVLERİNİ YAPARKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %A Ümit Şimşek %T MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA ÇALIŞAN MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREVLERİNİ YAPARKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %D 2020 %J Scientific Educational Studies %P -2602-4527 %V 4 %N 1 %R doi: 10.31798/ses.824575 %U 10.31798/ses.824575
ISNAD Şimşek, Ümit . "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA ÇALIŞAN MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREVLERİNİ YAPARKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Scientific Educational Studies 4 / 1 (Aralık 2020): 78-97 . https://doi.org/10.31798/ses.824575
AMA Şimşek Ü. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA ÇALIŞAN MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREVLERİNİ YAPARKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. SES. 2020; 4(1): 78-97.
Vancouver Şimşek Ü. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA ÇALIŞAN MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREVLERİNİ YAPARKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Scientific Educational Studies. 2020; 4(1): 78-97.
IEEE Ü. Şimşek , "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA ÇALIŞAN MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREVLERİNİ YAPARKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", Scientific Educational Studies, c. 4, sayı. 1, ss. 78-97, Ara. 2020, doi:10.31798/ses.824575