BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Kurum ve Kapsam Olarak Gelişimi ve Sosyal Güvenlik Adaleti

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 2, 0 - 0, 01.06.2013

Öz

Bu çalışma Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin kurum ve kapsam olarak gelişimini ve sosyal güvenlik adaletini analiz etmeyi hedeflemektedir. Sosyal sigorta programlarının kapsamının analizinde, sadece sosyal sigorta programlarına kaydedilenlerin sayısı değil, aynı zamanda fiili olarak bu programlara katkı yapanlar da dikkate alınmaktadır. Sosyal sigorta programlarına ilaveten, sosyal yardım ve sosyal hizmetler de sosyal güvenlik kapsamının belirlenmesinde göz önünde bulundurulmaktadır. Böylece Türk sosyal güvenlik sisteminin kapsamının daha gerçekçi bir şekilde belirlenmesi ve açıklanması hedeflenmektedir. Çalışma ayrıca Türkiye’de sosyal güvenlik adaletinin kurumsal farklılıklar ve sosyal sigorta ve sosyal güvenlik programlarının kapsamı açısından önemini ortaya koymayı ve analiz etmeyi de hedeflemektedir. Analiz sonuçları Türkiye’de sosyal sigorta ve sosyal güvenliğin kapsamının gelişimi için bazı politikaların düzgün şekilde uygulanması ve daha verimli, etkin ve adil bir sosyal sigorta ve sosyal güvenlik sisteminin kurulabilmesi için bazı yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini göstermektedir

Kaynakça

 • Kalkınma Bakanlığı (2012), http://www. dpt.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/ WebIcerikGosterim.aspx?Enc=83D5A 6FF03C7B4FC5A73E5CFAD2D9676 (2012).
 • Kalkınma Bakanlığı (2012), http://www. dpt.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/ WebIcerikGosterim.aspx?Enc=83D5A 6FF03C7B4FC1D3E594B550ECC25 (2012).
 • Lachmann, W., H. J. Rösner (1995), “Social Security in Social Market Economy”, Konrad-Adenauer-Stiftung, Bornheim.
 • Lordoğlu, Kuvvet (1998), “Enformel İstihdam ve Sosyal Güvenlik Sorunu”, Ekonomik Yaklaşım, 9 (31): Kış.
 • Nas, T. F. (1988), “Liberalisation and Turkish Economy”, (New York: Greenwood Press).
 • Oksay, Suna (2007) “En Büyük Karadelik: Sosyal Güvenlik Açıkları ve Reform Tartışmalarının Sosyo-Ekonomik Yansımaları”, (Ed.: Bilgehan Aksoy) (İstanbul: Türkiye Sigorta Enstitüsü Vakfı Araştırma ve İnceleme Yayınları – 11).
 • Okyar, Osman (1979), “Development Background of Turkish Economy, 19231973”, International Journal of Middle East Studies, 10: 325-344.
 • Özdemir, Süleyman (2007), “Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti”, (İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, Yayın No. 2007-57). Rawls, J. (1971), “A Theory of Justice”, (Harvard University Press).
 • Rızatepe, A. H. (1986), “Capitalism and the Development of State and Bourgeios Organisation in Turkey” (Manchester: The University of Manchester: Yayınlanmamış Doktora Tezi).

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Kurum ve Kapsam Olarak Gelişimi ve Sosyal Güvenlik Adaleti

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 2, 0 - 0, 01.06.2013

Öz

This study aims to analyze the development of social security system as of institution and coverage and the social security justice in Turkey. It is considered not only the number of people who are enrolled in social insurance programs but also the actual number of contributors to the social insurance programs in the analysis of the coverage of social insurance. In addition to the social insurance programs, social assistance and social services are taken into account in the determination of social security coverage. Therefore, the study is aimed to determine and explain the coverage of Turkish social security systems more realistically. The study is also aimed to emphasize and analyze the social security justice in Turkey in terms of institutional diversities and coverage of social insurance and social security programs. The results of analyses indicate that several policies have to be carried out precisely in order to develop the coverage of social insurance and social security and some amendments have to be made in order to establish more efficient, effective and just social insurance and social security system in Turkey

Kaynakça

 • Kalkınma Bakanlığı (2012), http://www. dpt.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/ WebIcerikGosterim.aspx?Enc=83D5A 6FF03C7B4FC5A73E5CFAD2D9676 (2012).
 • Kalkınma Bakanlığı (2012), http://www. dpt.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/ WebIcerikGosterim.aspx?Enc=83D5A 6FF03C7B4FC1D3E594B550ECC25 (2012).
 • Lachmann, W., H. J. Rösner (1995), “Social Security in Social Market Economy”, Konrad-Adenauer-Stiftung, Bornheim.
 • Lordoğlu, Kuvvet (1998), “Enformel İstihdam ve Sosyal Güvenlik Sorunu”, Ekonomik Yaklaşım, 9 (31): Kış.
 • Nas, T. F. (1988), “Liberalisation and Turkish Economy”, (New York: Greenwood Press).
 • Oksay, Suna (2007) “En Büyük Karadelik: Sosyal Güvenlik Açıkları ve Reform Tartışmalarının Sosyo-Ekonomik Yansımaları”, (Ed.: Bilgehan Aksoy) (İstanbul: Türkiye Sigorta Enstitüsü Vakfı Araştırma ve İnceleme Yayınları – 11).
 • Okyar, Osman (1979), “Development Background of Turkish Economy, 19231973”, International Journal of Middle East Studies, 10: 325-344.
 • Özdemir, Süleyman (2007), “Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti”, (İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, Yayın No. 2007-57). Rawls, J. (1971), “A Theory of Justice”, (Harvard University Press).
 • Rızatepe, A. H. (1986), “Capitalism and the Development of State and Bourgeios Organisation in Turkey” (Manchester: The University of Manchester: Yayınlanmamış Doktora Tezi).
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Doç. Dr. Osman Bayri Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Bayri, D. D. O. (2013). Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Kurum ve Kapsam Olarak Gelişimi ve Sosyal Güvenlik Adaleti. Sosyal Güvenlik Dergisi, 3(2).