Cilt: 4 Sayı: 2, 31.07.2014

Yıl: 2014

Makaleler

Araştırma Makalesi

2. 6331 Sayılı Kanun’da İş Güvenliği Uzmanlığı: Nitelikleri, Görevlendirilmeleri ve Yetkilendirilmeleri