Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Analizi

Yıl 2021, Cilt Cilt 11 Sayı 2, Sayı Sayı 2, 308 - 320, 29.12.2021
https://doi.org/10.32331/sgd.1049031

Öz

Politika yapıcılar açısından en önemli temel makroekonomik hedefler arasında istihdam düzeyinin artırılması ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması ön sıralarda yer almaktadır. İşsizliğin azaltılmasında en etkin politika ekonomik büyümenin artırılması olarak görülmektedir. Bu nedenle işsizlik ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin doğru bir şekilde analiz edilmesi politika yapıcılar için yol gösterici özellik taşımaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de ekonomik büyüme ile işsizlik arasındaki ilişki Okun Yasası çerçevesinde 2000-2018 dönemi için ampirik olarak incelenmiştir. Okun Yasası’nın Türkiye ekonomisinde geçerli olup olmadığı doğrusal ve doğrusal olmayan modellerle test edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, işsizlik ile büyüme arasındaki ilişkinin doğrusal yapıda olmadığı ve iki rejimli Markov Rejim Değişim modelinin veriyi temsil etmede daha başarılı sonuçlar verdiği belirlenmiştir. Markov Rejim Değişim modeli sonuçları her iki rejim için işsizlik oranları ile ekonomik büyüme oranları arasında ters yönlü bir ilişkinin varlığı ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, işsizliği %1 oranında azaltmak kriz dönemlerinde yıllık bazda %14.5, normal dönemlerde ise %8.3 seviyesinde ekonomik büyüme performansının sağlanması gerektiği hesaplanmıştır.

Kaynakça

  • Attfield, C. L. F. ve Silverstone, B. (1997). Okun’s Coefficient: A Comment. The Review of Economics and Statistics. 79(2). 326-329
  • Ball, L., Leigh, D. ve Loungani, P. (2017). Okun’s Law: Fit at 50? Journal of Money Credit and Banking. 49(7). 1413-1441.
  • Barışık, S., Çevik E. İ. ve Çevik N. K. (2010). Türkiye’de Okun Yasası, Asimetri İlişkisi ve İstihdam Yaratmayan Büyüme: Markov-Switching Yaklaşımı. Maliye Dergisi. 159. 88-102.
  • Cecchetti, S. G., Lam, P. ve Mark N. C. (1990). Mean Reversion in Equilibrium Asset Prices. American Economic Review. 80(3). 398-418.
  • Ceylan S. ve Şahin B. Y. (2010). İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisinde Asimetri. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 11.157-165.
  • Cuaresma, J. C. (2003). Okun’s Law Revisited. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 65. 439-451.
  • Çevik, E. İ. ve Dibooglu, S. (2013). Persistence and Non-linearity in US Unemployment: A Regime-Switching Approach. Economic Systems. 37(1). 61-68.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emrah İsmail ÇEVİK Bu kişi benim
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
0000-0002-8155-1597
Türkiye


Muhammet SUNGUR Bu kişi benim
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-3093-7385
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt Cilt 11 Sayı 2, Sayı Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çevik, E. İ. & Sungur, M. (2021). Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Analizi . SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi , Cilt 11 Sayı 2 (Sayı 2) , 308-320 . DOI: 10.32331/sgd.1049031