Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Koronavirüs Salgını Döneminde Değişen Çalışma Alışkanlıkları: Kadın Çalışanların Uzaktan Çalışma Pratiklerinin İş-Aile Yaşam Dengesi Üzerindeki Etkilerini Ölçümlemeye Dair Bir Alan Araştırması

Yıl 2021, Sayı: Sayı 2, 347 - 364, 29.12.2021
https://doi.org/10.32331/sgd.1049053

Öz

Kovid-19 salgını, işin yapılış biçimini ve organizasyonunu kökünden değiştirmiştir. Bu nedenle çalışmanın amacı, uzaktan çalışmanın eğitim gerekçesiyle uzaktan çalışmaya başlayan bayan öğretmenlerin iş-aile yaşam dengesi üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Türkiye’de resmi olarak ilk koronavirüs vakası 2020 yılı Mart ayı itibariyle tespit edilmiş ve özel okullar da dâhil olmak üzere tüm okullar kapatılmış, eğitimin gerçekleştirilebilmesi amacıyla EBA (Eğitim Bilişim Ağı) TV kurulmuş ve tüm öğretmenler uzaktan çalışma yoluyla bu platformları kullanarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. Pandeminin sonucunda teknoloji kullanımına bağlı olarak iş yaşamı ve özel yaşam arasındaki çizgi tamamıyla ortadan kalkmış ve her ikisi bütünleşik bir yapıya dönüşmüştür. Bu değişen dinamikler içerisinde ve çalışma ilişkileri bağlamında teknoloji ve uzaktan çalışmanın iş-aile yaşam dengesi üzerindeki etkilerini ölçmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Çalışma, Türkiye’de devlet okullarında görev yapan 14 kadın öğretmen ile derinlemesine mülakat yöntemine dayalı olarak ve nitel tematik analiz yöntemi kullanılarak uzaktan çalışmanın iş-aile yaşam dengesi üzerindeki etkilerini ölçümlemeyi hedefleyen bir araştırma özelliği taşımaktadır. Çalışmanın esas çıkış noktasını oluşturan katılımcıların tümü teknoloji vasıtasıyla uzaktan çalışmaktadırlar.

Kaynakça

 • Albertsen, K., Rafnsdóttir, Guðbjörg L., Grimsmo, Asbjörn, Tómasson, Kristinn and Kauppinen, Kaisa. (2008). Workhours and Worklife Balance. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 34(5): 14-21.
 • Allen, T. D. (2001). Family-Supportive Work Environments: The Role of Organizational Perceptions. Journal of Vocational Behavior. 58: 414-435.
 • Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G. and Lundberg, U. (2011). Work without Boundaries: Psychological Perspectives on the New Working Life. John Wiley & Sons..
 • Beauregard, A., Basile, K. and Canonico, E. (2013). Home is Where the Work is: A New Study of Homeworking in Acas–and Beyond. ACAS Research Paper. 10(13). 1-99.
 • Bloom, N., Liang, J., Roberts, J. and Ying, Z. J. (2015). Does Working from Home Work? Evidence from a Chinese Experiment. The Quarterly Journal of Economics. 130(1). 165-218.
 • Brynjolfsson, E., Horton, J. J., Ozimek, A., Rock, D., Sharma, G. and TuYe, H. Y. (2020). COVID-19 and Remote work: An Early Look at US Data (No. w27344). National Bureau of Economic Research.
 • Clark, S. C.. (2000). Work/Family Border Theory: A New Theory of Work/Family Balance. Human Relations. 53(6): 747-770.
 • Crompton, R. (ed.) (1999). Restructuring Gender Relations and Employment. Oxford University Press, Oxford. Crosbie, T. and Moore, J. (2004). Work-Life Balance and Working from Home. Social Policy and Society. 3(3): 223-233.
 • Currie, J. and Eveline, J. (2011). E-Technology and Work/Life Balance for Academics with Young Children. Higher Education. 62(4): 533-550.
 • Dizaho, E. K., Salleh, R. and Abdullah, A. (2017). Achieveing Work Life Balance Through Flexible Work Schedules and Arrangements. Global Business & Management Research. 9. 455-465.
 • Eby, L. T., Casper, W. J., Lockwood, A., Bordeaux, C. and Brinley, A. (2005). Work and Family Research in IO/OB: Content Analysis and Review of the Literature (1980–2002). Journal of Vocational Behavior. 66(1). 124- 197.
 • Emslie, C. and Hunt, K. (2009). Live to Work’ or ‘Work to Live’? A Qualitative Study of Gender and Work–Life Balance among Men and Women in Mid‐life. Gender. Work & Organization. 16(1): 151-172.
 • Felstead, A. and Henseke, G. (2017). Assessing the Growth of Remote Working and its Consequences for Effort, Well‐Being and Work‐Life Balance. New Technology, Work and Employment. 32(3): 195-212.
 • Felstead, A., Jewson, N., Phizacklea, A. and Walters, S. (2002). Opportunities to Work at Home in the Context of Work‐Life Balance. Human Resource Management Journal. 12(1), 54-76.
 • Grant, C. A., Wallace, L. M. and Spurgeon, Peter C. (2013). An Exploration of the Psychological Factors Affecting Remote E‐Worker's Job Effectiveness, Well‐Being and Work‐Life Balance. Employee Relations. 35(5): 527-546.
 • Greenblatt, E. (2002). Work/Life Balance: Wisdom or Whining. Organizational Dynamics. 31(2). 177-193.

Changing Facet of Work Habits during Coronavirus Pandemic: An Exploration of E-Work and Its Implications on Work-Life Balance for Female Employees

Yıl 2021, Sayı: Sayı 2, 347 - 364, 29.12.2021
https://doi.org/10.32331/sgd.1049053

Öz

Covid-19 radically shifted the way of work and its organization and that’s why, the purpose of the paper is to explore the impact of remote e-working on work-life balance for female teachers since they commenced to work in a remote way for educational purposes. The first coronavirus case was officially detected in March, 2020 in Turkey and the schools including the private ones were closed and EBA (Network of Education Informatics) TVs and its online platforms for teaching were established and all teachers started to teach in these platforms in a remote way. As a result of the pandemic, the distinction of work and non-work life was eliminated through technology use and these two became integrated. Measuring the effect of technology and e-working on work-life balance has become a ‘must’ for labor relations in these changing dynamics. The paper is an exploratory study of remote work and its influence on keeping work-life balance using qualitative thematic analysis of fourteen in depth interviews with female teachers from state institutions in Turkey. All these participants worked remotely by means of technology, which is the core of the study.

Kaynakça

 • Albertsen, K., Rafnsdóttir, Guðbjörg L., Grimsmo, Asbjörn, Tómasson, Kristinn and Kauppinen, Kaisa. (2008). Workhours and Worklife Balance. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 34(5): 14-21.
 • Allen, T. D. (2001). Family-Supportive Work Environments: The Role of Organizational Perceptions. Journal of Vocational Behavior. 58: 414-435.
 • Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G. and Lundberg, U. (2011). Work without Boundaries: Psychological Perspectives on the New Working Life. John Wiley & Sons..
 • Beauregard, A., Basile, K. and Canonico, E. (2013). Home is Where the Work is: A New Study of Homeworking in Acas–and Beyond. ACAS Research Paper. 10(13). 1-99.
 • Bloom, N., Liang, J., Roberts, J. and Ying, Z. J. (2015). Does Working from Home Work? Evidence from a Chinese Experiment. The Quarterly Journal of Economics. 130(1). 165-218.
 • Brynjolfsson, E., Horton, J. J., Ozimek, A., Rock, D., Sharma, G. and TuYe, H. Y. (2020). COVID-19 and Remote work: An Early Look at US Data (No. w27344). National Bureau of Economic Research.
 • Clark, S. C.. (2000). Work/Family Border Theory: A New Theory of Work/Family Balance. Human Relations. 53(6): 747-770.
 • Crompton, R. (ed.) (1999). Restructuring Gender Relations and Employment. Oxford University Press, Oxford. Crosbie, T. and Moore, J. (2004). Work-Life Balance and Working from Home. Social Policy and Society. 3(3): 223-233.
 • Currie, J. and Eveline, J. (2011). E-Technology and Work/Life Balance for Academics with Young Children. Higher Education. 62(4): 533-550.
 • Dizaho, E. K., Salleh, R. and Abdullah, A. (2017). Achieveing Work Life Balance Through Flexible Work Schedules and Arrangements. Global Business & Management Research. 9. 455-465.
 • Eby, L. T., Casper, W. J., Lockwood, A., Bordeaux, C. and Brinley, A. (2005). Work and Family Research in IO/OB: Content Analysis and Review of the Literature (1980–2002). Journal of Vocational Behavior. 66(1). 124- 197.
 • Emslie, C. and Hunt, K. (2009). Live to Work’ or ‘Work to Live’? A Qualitative Study of Gender and Work–Life Balance among Men and Women in Mid‐life. Gender. Work & Organization. 16(1): 151-172.
 • Felstead, A. and Henseke, G. (2017). Assessing the Growth of Remote Working and its Consequences for Effort, Well‐Being and Work‐Life Balance. New Technology, Work and Employment. 32(3): 195-212.
 • Felstead, A., Jewson, N., Phizacklea, A. and Walters, S. (2002). Opportunities to Work at Home in the Context of Work‐Life Balance. Human Resource Management Journal. 12(1), 54-76.
 • Grant, C. A., Wallace, L. M. and Spurgeon, Peter C. (2013). An Exploration of the Psychological Factors Affecting Remote E‐Worker's Job Effectiveness, Well‐Being and Work‐Life Balance. Employee Relations. 35(5): 527-546.
 • Greenblatt, E. (2002). Work/Life Balance: Wisdom or Whining. Organizational Dynamics. 31(2). 177-193.
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan Yüksel Bu kişi benim 0000-0001-8736-586X

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yüksel, H. (2021). Changing Facet of Work Habits during Coronavirus Pandemic: An Exploration of E-Work and Its Implications on Work-Life Balance for Female Employees. Sosyal Güvenlik Dergisi, Cilt 11 Sayı 2(Sayı 2), 347-364. https://doi.org/10.32331/sgd.1049053