Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KAPSAYICI BÜYÜMENİN ÖLÇÜLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 4, 277 - 298, 31.12.2020

Öz

Kapsayıcı büyüme ekonomik büyümenin yanında işsizlik, yoksulluk, gelir ve cinsiyet eşitsizlikleri problemleri ile mücadele, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma, çevre, işgücü verimliliği, eğitim niteliği ve erişilebilirliği, sağlık hizmetleri ve bu hizmetlere erişim, altyapı gibi alanlarla da ilgilenir. Kapsayıcı büyümenin amacı ekonomik büyüme ile ortaya çıkan fırsatları toplumun tüm kesimleri için erişilebilir yapmaktır. Kapsayıcı büyümenin çok boyutlu yapısı endeks aracılığıyla ölçülmesine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada 2006-2018 döneminde Türkiye’de kapsayıcı büyümeyi ölçmeye yönelik farklı yöntemlerle endeksler oluşturulmuştur. Ağırlıklı ortalama ile oluşturulan endeksin yanında McKinley, 2010 çalışması referans alınarak, eşit ağırlık, kırpılmış ortalama ve bunların ortalaması alınması yoluyla beş adet endeks oluşturulmuş ve bu endekslerin ortaya çıkardığı bulgular karşılaştırılmıştır. Büyümenin kapsayıcı niteliğini ölçmeye yönelik oluşturulan endekslerin tamamı Türkiye’nin ele alınan dönemde daha kapsayıcı büyüme sergilediğini göstermektedir

Kaynakça

 • ADEDEJI, S., DU, H., & OPOKU-AFARI, M. (2013). Inclusive Growth: An Application of the Social Opportunity Function to Selected African Countries. IMF.
 • ALI, I., & SON, H. H. (2007). Measuring Inclusive Growth. Asian Development Review, 11-31.
 • ANAND, R., MISHRA, S., & PEIRIS, S. J. (2013). Inclusive Growth: Measurement and Determinanats. International Monetary Fun.
 • C20 . (2015). C20 Türkiye Politika Belgeleri Kapsayıcı Büyüme. C20 2015 Turkey.
 • CHAKRABARTTY, S. (2017). Composite Index: Methods and Properties. https://www.researchgate.net/publication/321268796_Composite_Index_Methods_and_Properties adresinden alındı
 • HAKIMIAN, H. (2013). The Search for Inclusive Growth in North Africa: A Comparative Approach. African Development Bank-AfDB.
 • KHAN, A., KHAN, G., SAFDAR, S., MUNIR, S., & ANDLEEB, Z. (2016). Measurement and Determinants of Inclusive Growth: Case Study of Pakistan (1990-2012). The Pakistan Development Review, 55(4), 455–466.
 • KIANI, A., & ULLAH, S. (2015). The Inclusive Growth Index: A New Measurement of Pakistan's Development. HEC 3rd International Social Science Conference Proceedings, (s. 163-169).
 • MCKINLEY, T. (2010). ADB Sustainable Development Working Paper Series, Inclusive Growth Criteria and Indicators: An Inclusive Growth Index for Diagnosis of Country Progress. Asian Development Bank.
 • OECD. (2012). Promoting Inclusive Growth, Challenges and Policies. Policy debate: How do you make growth more inclusive? OECD.
 • OECD: http://www.oecd.org/inclusive-growth/ adresinden alındı(2017, Nisan 29).
 • TAŞKIN, T. (2014). Türkiye'de Kapsayıcı Büyüme. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası.
 • UDAH, B., & EBI, B. (2016). Diagnosis of Nigeria Inclusive Growth: A Composite Index Approach. British Journal of Economics, Finance and Management Sciences, 12(2).
 • UNDP. (2015). Training Material for Producing National Human Development Reports. UNDP Human Development Report Office.
 • VALDÉS, B. (1999). Economic Growth Theory, Empirics and Policy. USA: Edward Elgar Publishing Limited.
 • World Bank. (2009). What is Inclusive Growth? http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/Resources/468980-1218567884549/WhatIsInclusiveGrowth20081230.pdf adresinden alındı
 • World Bank Philippine Country Team. (2013). Philippine Development Report Creating More And Better Jobs. World Bank.
 • World Economic Forum. (2017). The Inclusive Growth and Development Report 2017. World Economic Forum.
 • YIKMAZ, R. F. (2011). Sürdürülebilir Kalkınmanın Ölçülmesi ve Türkiye İçin Yöntem Geliştirilmesi. T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı.

MEASUREMENT OF INCLUSIVE GROWTH: THE CASE OF TURKEY ABSTRACT

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 4, 277 - 298, 31.12.2020

Öz

Inclusive growth interested with economic growth as well as unemployment, poverty, income and gender inequality problems, sustainable growth and development, nature, labor productivity, educational quality and accessibility, health services and access to these services and infrastructure. Aim of inclusive growth is accessibility of opportunities arising from economic growth to all segments of society. The multidimensional nature of inclusive growth allows it to be measured through the index. In this study at the period of 2006-2018 to measure inclusive growth in Turkey indices were created with different methods. In addition to the index created by the weighted average method, with reference of McKinley, 2010 study, equal weight, cropped average and with average of these indices there are five indices were created and the findings of these indices were compared. Findings from all the inclusive growth indices created to measure inclusive nature of growth show that Turkey had more inclusive growth at the period under consideration.

Kaynakça

 • ADEDEJI, S., DU, H., & OPOKU-AFARI, M. (2013). Inclusive Growth: An Application of the Social Opportunity Function to Selected African Countries. IMF.
 • ALI, I., & SON, H. H. (2007). Measuring Inclusive Growth. Asian Development Review, 11-31.
 • ANAND, R., MISHRA, S., & PEIRIS, S. J. (2013). Inclusive Growth: Measurement and Determinanats. International Monetary Fun.
 • C20 . (2015). C20 Türkiye Politika Belgeleri Kapsayıcı Büyüme. C20 2015 Turkey.
 • CHAKRABARTTY, S. (2017). Composite Index: Methods and Properties. https://www.researchgate.net/publication/321268796_Composite_Index_Methods_and_Properties adresinden alındı
 • HAKIMIAN, H. (2013). The Search for Inclusive Growth in North Africa: A Comparative Approach. African Development Bank-AfDB.
 • KHAN, A., KHAN, G., SAFDAR, S., MUNIR, S., & ANDLEEB, Z. (2016). Measurement and Determinants of Inclusive Growth: Case Study of Pakistan (1990-2012). The Pakistan Development Review, 55(4), 455–466.
 • KIANI, A., & ULLAH, S. (2015). The Inclusive Growth Index: A New Measurement of Pakistan's Development. HEC 3rd International Social Science Conference Proceedings, (s. 163-169).
 • MCKINLEY, T. (2010). ADB Sustainable Development Working Paper Series, Inclusive Growth Criteria and Indicators: An Inclusive Growth Index for Diagnosis of Country Progress. Asian Development Bank.
 • OECD. (2012). Promoting Inclusive Growth, Challenges and Policies. Policy debate: How do you make growth more inclusive? OECD.
 • OECD: http://www.oecd.org/inclusive-growth/ adresinden alındı(2017, Nisan 29).
 • TAŞKIN, T. (2014). Türkiye'de Kapsayıcı Büyüme. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası.
 • UDAH, B., & EBI, B. (2016). Diagnosis of Nigeria Inclusive Growth: A Composite Index Approach. British Journal of Economics, Finance and Management Sciences, 12(2).
 • UNDP. (2015). Training Material for Producing National Human Development Reports. UNDP Human Development Report Office.
 • VALDÉS, B. (1999). Economic Growth Theory, Empirics and Policy. USA: Edward Elgar Publishing Limited.
 • World Bank. (2009). What is Inclusive Growth? http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/Resources/468980-1218567884549/WhatIsInclusiveGrowth20081230.pdf adresinden alındı
 • World Bank Philippine Country Team. (2013). Philippine Development Report Creating More And Better Jobs. World Bank.
 • World Economic Forum. (2017). The Inclusive Growth and Development Report 2017. World Economic Forum.
 • YIKMAZ, R. F. (2011). Sürdürülebilir Kalkınmanın Ölçülmesi ve Türkiye İçin Yöntem Geliştirilmesi. T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bağdat Sıla Avcı

Özgür Tonus

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 9 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Avcı, B. S., & Tonus, Ö. (2020). KAPSAYICI BÜYÜMENİN ÖLÇÜLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Sakarya İktisat Dergisi, 9(4), 277-298.