Yıl 2018, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 39 - 70 2018-10-19

Diary For My Loves: Notes From Márta Mészáros To The History
SEVGİLİLERİME GÜNCE: MÁRTA MÉSZÁROS’UN TARİHE DÜŞTÜĞÜ NOTLAR

Sevgi Can Yağcı Aksel [1]


Hungarian director Márta Mészáros, born in 1931, has witnessed tragedies of the 20th century, and her films reflect those tragedies. In the 1980s, through her autobiographical diaries, she recorded the pressures of the political regimes in Hungary on her personal life. Diary for My Loves (1987), the second film of her diary series, tells of the oppressive political atmosphere in the 1950s through the narrator Juli’s eyes. In this study, Juli’s personal adventure and the social events of the period that form a basis for her adventure are analysed as an alternative example of historiography in the axis of autobiographical and collective memory.

1931 doğumlu Macar yönetmen Márta Mészáros, 20. yüzyılın travmalarına yaşamı ve filmleriyle tanıklık etmiş, 80’li yıllarda çektiği otobiyografik Günceler serisinde, siyasal rejimin ve tarihin kendi yaşamındaki izdüşümüne odaklanmıştır. Serinin ikinci filmi olan Sevgililerime Günce, 1950’ler Macaristan’ındaki gergin siyasal atmosferi, Juli’nin gözlerinden anlatır. Bu çalışmada söz konusu film, Juli’nin kişisel serüveninin ve bu serüvene zemin oluşturan toplumsal gerçekliklerin, iç içe geçen otobiyografik ve kolektif hatırlama pratikleri ekseninde tarih yazımına örnek oluşturduğunu göstermek amacıyla niteliksel bir çözümlemeye tabi tutulmuştur. 

 • A Magyar filmmüvészet újhulláma” (T.Y.) http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/493.html (Erişim tarihi: 23 Mayıs 2018).
 • Arslan, U.T. (2009). Aynanın Sırları: Psikanalitik Film Kuramı. Kültür ve İletişim, 12(1), 9-38.
 • Assman, J. (2001). Kültürel Bellek (Çev. A. Tekin). İstanbul: Ayrıntı.
 • Aydın, Y. (2008). Müziği Yazmak Okumak. A. A. Avar & D. Sezer (Der.), Hasan Ünal Nalbantoğlu’na Armağan (s. 551-587). İstanbul: İletişim.
 • Aysevener, K. & Barutca, E. M. (2003). Tarih Felsefesi. İstanbul: Cem.
 • Başekim, S. G. (2010). Boğazda Hayat Var! S. Büker (Der.), Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (s. 92-139). Ankara: Kırmızı Kedi.
 • Bora, A. (2018). Feminizm Kendi Arasında. Ankara: Ayizi.
 • Büker, S. (1995). Film Dili İçin Yazılar ve Yorumlar. Ankara
 • Cassin, B. (2018). Nostalji: İnsan Ne Zaman Evindedir? (Çev. S. Kıvrak). İstanbul: Kolektif.
 • Çakı, C. (2018). Komünizm İdeolojisinde Kült Lider Olgusu ‘Berlin’in Düşüşü’ Filminin Alımlama Analizi. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E Dergisi, 9, 94-113.
 • Çakır, S. (2009). Toplumsal Tarih Ekseninde Metinlerarasılık: Yılanların Öcü. Dil ve Edebiyat Dergisi, 6(2), 31-52.
 • Demoğlu, E. (2014). Sinemada Yakın-Plan Körleştirir mi Netleştirir mi: Rosetta ve Mavi En Sıcak Renktir Filmlerinde Yüz’ün Farklı Etkileri. E-Journal of Intermedia, Güz 1(1), 8-21.
 • Draaisma, D. (2018). Unutmanın Kitabı (Çev. D. Muradoğlu). İstanbul: YKY.
 • Duruel Erkılıç, S. (2012). Türk Sinemasında Tarih ve Bellek. Ankara: DeKi
 • Fejtő, F. (2012). 1956 Macar İhtilali (Çev. F.B. Kocamemi). İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
 • Ferro, M. (2017). Sinema ve Tarih (Çev. H. Demir). İstanbul: Ayrıntı.
 • Gelencsér G. (2001). Mészáros Márta és a hetvenes évek “szabad lélegzete http://www.filmkultura.hu/regi/2001/articles/essays/meszarosmarta.hu.html (Erişim tarihi: 7 Nisan 2018).
 • German, L. (2006). Cinsiyet Sınıf ve Sosyalizm (Çev. Y. Önen). İstanbul: Babil.
 • Gevgilili, A. (1989) Çağını Sorgulayan Sinema. İstanbul: Bağlam.
 • Gregus, Z. (2010, 12 Ekim). Márta Mészáros ile söyleşi. (http://www.filmtett.ro/cikk/1985/kavehazi-beszelgetes-meszaros-martaval-es- pataki-evaval (Erişim tarihi: 8 Mayıs 2018).
 • Grosz, S. (2016). İncelenen Hayatlar (Çev. B. Korulmaz). İstanbul: YKY
 • Halbwachs, M. (2017). Kolektif Hafıza (Çev. B. Barış). Ankara: Heretik.
 • Heilbrun, C.G. (1992) Kadının Özyaşamını Yazarken (Çev. Y. Salman & G. Aygen). İstanbul: YKY.
 • Hollósi, L. (2002, 15 Kasım). http://www.filmtett.ro/cikk/1784/rendezoportrek-meszaros-marta, (Erişim tarihi: 1 Mart 2018).
 • Jenkins, K. (1997). Tarihi Yeniden Düşünmek (Çev. B. S. Şener). Ankara: Dost.
 • Kibaroğlu, B. (2015) Sinema Sanatında Gerçekçilik ve Biçimcilik. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kolker, R. P. (2010). Değişen Bakış (Çev. E. Yılmaz). Ankara: DeKi.
 • Kovács, S. (1990). Diary For My Loves. ’68 Diaries of Politics and Love”. A Review of Contemporary Media 35, 97-101.
 • https://www.ejumpcut.org/archive/onlinessays/JC35folder/Meszaros.html (Erişim tarihi: 4 Ağustos 2018).
 • McNair, B. (1991). Glasnost, Prestroika and the Soviet Media. London: Routledge.
 • Mészáros Márta Nyolcvan öt éves (2016, 19 Eylül). http://mno.hu/film/meszaros-marta-nyolcvanot-eves-1362372 (Erişim tarihi: 8 Mayıs 2018).
 • Navailh, F. (2005). Sovyet Modeli. G. Duby & M. Perrot (Ed.), Kadınların Tarihi (Çev. A. Fethi). Cilt V, 210-234. İstanbul: İş Bankası.
 • Neyzi, L. (2014). Nasıl Hatırlıyoruz? Türkiye’de Bellek Çalışmaları. İstanbul: İş Bankası.
 • Oya Özalp ile Sevgililerime Günce filmindeki János, Ándrás ve Juli ilişkisi üzerine kişisel görüşme, 4 Ağustos 2018, Ankara.
 • Öztürk, S. R. (2000). Sinemada Kadın Olmak. İstanbul: Alan.
 • Patakfalvi, D. (2016, 16 Şubat). Mészáros Márta: “A szabadság a legfontosabb”. Márta Mészáros ile söyleşi. Elle. http://www.ellemagazin.hu/arcok/2016/02/16/Meszaros-Marta-A-szabadsag-a-legfontosabb/ (Erişim tarihi: 20 Şubat 2018).
 • Portuges, C. (1993). Screen Memories: The Hungarian Cinema of Márta Mészáros Bloomington: Indiana University Press.
 • Rabi, L. H. (1998). Márta Mészáros. A. L. Unterburger (Ed.), Women Filmmakers and Their Films (s. 280-283). Missouri: St. James Press.
 • Quart, B (1993). Three Central European Women Directors Revisited. Cineaste, 4, 58-61.
 • Soós, T. (2016, 18 Eylül). Mészáros Márta Interjú. Márta Mészáros ile söyleşi. Origo. http://www.origo.hu/filmklub/blog/interju/exkluziv/20160918-meszaros-marta-interju-catherine-deneuve-isabelle-huppert-anna-karina- jean-luc-godard-torocsik.html (Erişim tarihi: 10 Mart 2018).
 • Thébaud, F. (2005). Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları (Çev. A. Fethi). F. Thebaud (Ed.), Kadınların Tarihi 5: Yirminci Yüzyılda Yeni Bir Kimliğe Doğru (s. 13-24). İstanbul: İş Bankası.
 • Uzun, C. (2009). Kayıp, Yas Süreci ve İşlenmemiş Yas. https://www.tavsiyeediyorum.com/makale_3474.htm (Erişim tarihi: 5 Ağustos 2018).
 • Varsányi, G. (2011, 19 Eylül). Mészáros Márta XX. Százada. Népszabadság. http://nol.hu/kultura/20110919- meszaros_marta_xx_szazada-1207851 (Erişim tarihi: 8 Nisan 2018).
 • Yağcı Aksel, S. C. (2018). Márta Mészáros’un İzinde Tarihi Yeniden Düşünmek. S. R. Öztürk & H. Akbulut (Der.), Perdeyi Aralamak (s. 341-360). İstanbul: Ayrıntı.
 • Yağcı, Aksel, S. C. (2012). Szabo’nun Sesçil Evreninde Taraf Tutmak. sinecine 3(1), 77-92.
 • Yalur, T. (2009). Yönetmenlerin İzinde Macar Sineması. İstanbul: Phoneix.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Sevgi Can Yağcı Aksel
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Ekim 2018

Bibtex @araştırma makalesi { sinecine471847, journal = {sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi}, issn = {2636-784X}, address = {Prof. Dr. S. Ruken Öztürk Ankara Ünv. İletişim Fakültesi Cebeci Kampusu 06590 Ankara}, publisher = {Semire Ruken ÖZTÜRK}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {39 - 70}, doi = {10.32001/sinecine.471847}, title = {SEVGİLİLERİME GÜNCE: MÁRTA MÉSZÁROS’UN TARİHE DÜŞTÜĞÜ NOTLAR}, key = {cite}, author = {Yağcı Aksel, Sevgi Can} }
APA Yağcı Aksel, S . (2018). SEVGİLİLERİME GÜNCE: MÁRTA MÉSZÁROS’UN TARİHE DÜŞTÜĞÜ NOTLAR. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 39-70 . DOI: 10.32001/sinecine.471847
MLA Yağcı Aksel, S . "SEVGİLİLERİME GÜNCE: MÁRTA MÉSZÁROS’UN TARİHE DÜŞTÜĞÜ NOTLAR". sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 39-70 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinecine/issue/39805/471847>
Chicago Yağcı Aksel, S . "SEVGİLİLERİME GÜNCE: MÁRTA MÉSZÁROS’UN TARİHE DÜŞTÜĞÜ NOTLAR". sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 39-70
RIS TY - JOUR T1 - SEVGİLİLERİME GÜNCE: MÁRTA MÉSZÁROS’UN TARİHE DÜŞTÜĞÜ NOTLAR AU - Sevgi Can Yağcı Aksel Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32001/sinecine.471847 DO - 10.32001/sinecine.471847 T2 - sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 70 VL - 9 IS - 2 SN - 2636-784X- M3 - doi: 10.32001/sinecine.471847 UR - https://doi.org/10.32001/sinecine.471847 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi SEVGİLİLERİME GÜNCE: MÁRTA MÉSZÁROS’UN TARİHE DÜŞTÜĞÜ NOTLAR %A Sevgi Can Yağcı Aksel %T SEVGİLİLERİME GÜNCE: MÁRTA MÉSZÁROS’UN TARİHE DÜŞTÜĞÜ NOTLAR %D 2018 %J sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi %P 2636-784X- %V 9 %N 2 %R doi: 10.32001/sinecine.471847 %U 10.32001/sinecine.471847
ISNAD Yağcı Aksel, Sevgi Can . "SEVGİLİLERİME GÜNCE: MÁRTA MÉSZÁROS’UN TARİHE DÜŞTÜĞÜ NOTLAR". sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 9 / 2 (Ekim 2018): 39-70 . https://doi.org/10.32001/sinecine.471847
AMA Yağcı Aksel S . SEVGİLİLERİME GÜNCE: MÁRTA MÉSZÁROS’UN TARİHE DÜŞTÜĞÜ NOTLAR. sinecine. 2018; 9(2): 39-70.
Vancouver Yağcı Aksel S . SEVGİLİLERİME GÜNCE: MÁRTA MÉSZÁROS’UN TARİHE DÜŞTÜĞÜ NOTLAR. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(2): 70-39.