Çeviri
BibTex RIS Kaynak Göster

The Politics of Film: Discourse, Pychoanalysis, Ideology

Yıl 2015, Cilt: 6 Sayı: 2, 77 - 90, 15.10.2015

Öz
After a general evaluation of theories of film and culture, Ryan discusses discourse,
psychoanalysis, and ideology as the politics of film. He draws attention to the importance
of bottom-up strategies instead of currently established top-down politics. He emphasizes
that film is basically a social discourse that uses and recreates social discourse. Accordingly,
formalism/sociology opposition cannot be defended in the light of deconstructive analysis.
In order to explain the impact of films on their audience, Ryan invokes psychoanalysis and
“object relations theory.” The way people perceive the world and the values ascribed to
the world and how these values are internalized and partially determined by representations of the world have been supported and sustained by popular films. Popular films are
seen as a space in which representations of the struggle between social formation and
other value models meet and clash. 
Kaynakça

  • Ryan, M. (1989). The Politics of Film: Discourse, Psychoanalysis, Ideology. C. Nelson & L. Grossberg (Ed.), Marxism and the Interpretation of Culture (s. 477-486). Chicago: University of Illinois Press.

SİNEMA POLİTİKALARI: SÖYLEM, PSİKANALİZ, İDEOLOJİ

Yıl 2015, Cilt: 6 Sayı: 2, 77 - 90, 15.10.2015

Öz
Ryan makalesinde, kültür ve sinema kuramlarını genel olarak deerlendirerek söylem,
psikanaliz ve ideolojiyi sinemanın politikaları olarak belirler. Yukarıdan a
aıya belirlenen
politikaların yerine a
aıdan-yukarıya gelitirilen stratejilerin önemine dikkat çeker.
Sinemanın sosyal söylemleri kullanarak ve yeniden üreterek temelde kendili
inden
sosyal bir söylem oldu
unu vurgular. Ona göre yapıçözümcü analizlerin ııında biçimci/
sosyolojik kar
ıtlıı da savunulamaz. Ryan, filmlerin izleyiciler üzerindeki etkilerini açıklamak
için psikoanalize, “obje ili
kileri teorisi”ne bavurur. Çünkü insanların dünyayı nasıl
algıladı
ı ve yaadıkları dünyanın hangi deer ve oluumlarının bu dünyanın temsilleri ile
kısmen belirlendi
i ve neleri içselletirdii popüler filmler vasıtasıyla desteklenmekte ve
sürdürülmektedir. Popüler filmler, sosyal olu
um ve deer modelleri arasında mücadeleyi
dile getiren temsillerin rekabet etti
i bir alan olarak karımıza çıkar. 
Kaynakça

  • Ryan, M. (1989). The Politics of Film: Discourse, Psychoanalysis, Ideology. C. Nelson & L. Grossberg (Ed.), Marxism and the Interpretation of Culture (s. 477-486). Chicago: University of Illinois Press.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Çeviri
Yazarlar

Hakan Erkılıç Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Erkılıç, H. (2015). SİNEMA POLİTİKALARI: SÖYLEM, PSİKANALİZ, İDEOLOJİ. Sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 6(2), 77-90.

sinecine TR DİZİN ve FIAF tarafından taranmaktadır.