Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 85 - 109 2019-03-30

THE EFFECT OF SOUND DESIGN ON NARRATIVES IN COMEDY: THE EXAMPLE OF AİLE ARASINDA
SES TASARIMININ KOMEDİ FİLMLERİNDE ANLATI ÜZERİNE ETKİSİ: AİLE ARASINDA FİLMİ ÖRNEĞİ

Özcan Demir [1]


The audiovisual elements that form a film combine to construct its narrative. Cinema has improved its narrative power since its beginning as an art. In addition to visual narrative toolsthe use of aural elementsincluding dialogue, effects, and music, has served to increase this power. In this study, the origins of sound design and its elements are discussed, based on the assumption that sound is effective in shaping the narrative. After the elements of sound design are identified, a textual analysis of the musical comedy Aile Arasında (Ozan Açıktan, 2017) shows how these elements contribute to the narrative. They support the work of the camera, the editing, mise en scene, movement, acting, and scenery.

Sinema filmini meydana getiren görsel ve işitsel ögeler bir arada yapımın an- latısını oluşturmaktadır. Bir sanat olarak ortaya çıktığı andan itibaren sinema, anlatım gücünü geliştirmeye devam etmiştir. Görsel anlatı araçları yanında işit- sel  olarak  diyaloglar,  efekt ve  müzik  kullanımının  bu  gücün  artmasında  etkili olduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışmada, sinemada anlatının oluşturul- masında sesin etkili olduğu varsayımından hareketle ses tasarımının kökenleri ve temel ögeleri ele alınmıştır. Ses tasarımı ögelerinin belirtilmesinin ardından Aile Arasında (Ozan Açıktan, 2017) isimli komedi filminin bu ögelerin kullanımı bağlamında metinsel çözümlemesi yapılmıştır.  Filmin metin analizi bağlamın- da kamera, mizansen, kurgu, devinim, oyunculuk ve senaryo gibi ögelere ses ile yapılan katkı değerlendirilmiştir. Müziğin kullanımı, diyalogların anlatıya katkısı ve ses ile ilgili olan ögelerin film metni üzerindeki etkisi ele alınmıştır.
 • Açıktan, O. (Yönetmen). (2017). Aile Arasında [Film] . Türkiye: BKM.
 • Anderson, L. (2015). Film and Sound Design. Oxford Bibliographers. http://www.oxfordbibliographies.com/abstract/document/obo-9780199791286/obo-97801997912860168.xml?rskey=UduFw1&result=1&q=Film+and+Sound+Design#firstMatch (Erişim Tarihi: 4 Ekim 2018).
 • Anlatı. (2018). Büyük Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. http://www.tdk. gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK. GTS.5bb0ed08b746F2.67521794 (Erişim Tarihi: 29 Eylül 2018).
 • Bishop, M., & Sonnenschein, D. Designing with Sound to Enchance Learning: Four Recommendations from the Film Industry. Sounddesign for Pros. https://sounddesignforpros.files.wordpress. com/2012/04/sounddesignmanuscript-19noV20112.pdf (Erişim Tarihi: 27 Ağustos 2018).
 • Bordwell, D. (1989). Making Meaning Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema. Cambridge: Harvard University Press.
 • Bordwell, D. (2007). Poetics of Cinema. NY: Routledge.
 • Bordwell, D. & Thompson, K. (2010). Film Art. NY: McGraw-Hill.
 • Bridgett, R. (2007). Post-production Sound: A New Production Model for Interactive Media. The Soundtrack, 1(1), 29-39.
 • Campbell, J. (2017). Kahramanın Sonsuz Yolculuğu (Çev. S. Gürses). İstanbul: İthaki.
 • Caramelea, A. (2017). The Use and Non-Use of Music in the New Romanian Wave. New Romanian Cinema, 41(2). DOI: 10.3998/ fC.13761232.0041.208.
 • Derse, S. (2017). Yedi Pencereden Yedinci Sanat Sinema Yazıları. İstanbul: Doruk.
 • Ersümer, A. O. (2015). Kara Mizah. A. O. Ersümer (Ed.), Sinema Neyi Anlatır (S.297-320). İstanbul: Hayalperest.
 • Hale, G. E. (2017). Documentary Noise The Soundscape of Barbara Kopple’s Harlan County, U.S.A. Southern Cultures, 10-32.
 • Johnston, N. (2014). Theorizing “Bad” Sound: What Puts the “Mumble” into Mumblecore? The Velvet Light Trap,74 (1), 67 - 79. University of Texas Press.
 • Juxtaposition. Literary Devices. Erişimadresi: https://literarydevices. net/juxtaposition/ (Erişim Tarihi: 24 Eylül 2018).
 • Kushins, J. (2016). A Brief History of Sound in Cinema. Popular Mechanics. https://www.popularmechanics.com/culture/movies/ a19566/a-brief-history-of-sound-in-cinema/ (Erişim Tarihi: 29 Ağustos 2018).
 • Lewis, H. (2017). Love Me Tonight (1932) and the Development of the Integrated Film Musical. The Musical Quarterly, 100(1), 3-32. DOI: 10.1093/musqtl/gdx014
 • Metz, C. (2012). Sinemada Anlam Üstüne Denemeler (Çev. O. Adanır). İstanbul: Hayalperest.
 • Millerson, G. (2009). Televizyonda Yapım ve Yönetim. (Ed.M. Kılıç, Çev. D. Y. Kadıoğlu) Ankara: TUR-GEN.
 • Monaco, J. (2002). Bir Film Nasıl Okunur? (Çev. E. Yılmaz). İstanbul: Oğlak.
 • Murch, W. (2016). Walter Murch - Apocalypse Now Sound Design [Video]. Erişim adresi: https://www.youtube.com/ watch?v=FkutX3DWfUc (Erişim Tarihi: 18 Ağustos 2018).
 • Neumeyer, D. (2011). Music and Cinema, Classical Hollywood. Oxford Bibliographers. http://www.oxfordbibliographies.com/ view/document/obo-9780199791286/obo-9780199791286-0118.xml (Erişim Tarihi: 2 Ekim 2018).
 • Onaran, A. Ş. (1981). Muhsin Ertuğrul’un Sineması. Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Onaran, A. Ş. (1994). Türk Sineması.1. Cilt. İstanbul: Kitle.
 • Önen, U. (2007). Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri. İstanbul: Çitlembik.
 • Pekman, C. & Tüzün, S. (2012). Recep İvedik: “Kahraman”dan “Ürün”e. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 17, 9-28.
 • Rosen, P. (1980). Adorno and Film Music: Theoretical Notes on Composing for the Films. Yale French Studies, 60, 157-182.
 • Savage, J. (2005). Sound2Picture: Developing Compositional Pedagogies From the Sound Designer’s World. Music Education Research, 7(3), 331-348.
 • Sözen, M. (2013). Estetik Bir Öğe Olarak Sinemada Ses Tasarımı ve Bir Örnek Film Çözümlemesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 2097 - 2109.
 • Thom, R. (1999). Designing a Movie for Sound. FilmSound.org. http:// filmsound.org/articles/designing_for_sound.htm (Erişim Tarihi: 26 Eylül 2018).
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Özcan Demir (Sorumlu Yazar)
Kurum: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sinecine545794, journal = {sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi}, issn = {2636-784X}, address = {Prof. Dr. S. Ruken Öztürk Ankara Ünv. İletişim Fakültesi Cebeci Kampusu 06590 Ankara}, publisher = {Semire Ruken ÖZTÜRK}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {85 - 109}, doi = {10.32001/sinecine.545794}, title = {SES TASARIMININ KOMEDİ FİLMLERİNDE ANLATI ÜZERİNE ETKİSİ: AİLE ARASINDA FİLMİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Demir, Özcan} }
APA Demir, Ö . (2019). SES TASARIMININ KOMEDİ FİLMLERİNDE ANLATI ÜZERİNE ETKİSİ: AİLE ARASINDA FİLMİ ÖRNEĞİ. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi , 10 (1) , 85-109 . DOI: 10.32001/sinecine.545794
MLA Demir, Ö . "SES TASARIMININ KOMEDİ FİLMLERİNDE ANLATI ÜZERİNE ETKİSİ: AİLE ARASINDA FİLMİ ÖRNEĞİ". sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 10 (2019 ): 85-109 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinecine/issue/44218/545794>
Chicago Demir, Ö . "SES TASARIMININ KOMEDİ FİLMLERİNDE ANLATI ÜZERİNE ETKİSİ: AİLE ARASINDA FİLMİ ÖRNEĞİ". sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 10 (2019 ): 85-109
RIS TY - JOUR T1 - SES TASARIMININ KOMEDİ FİLMLERİNDE ANLATI ÜZERİNE ETKİSİ: AİLE ARASINDA FİLMİ ÖRNEĞİ AU - Özcan Demir Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32001/sinecine.545794 DO - 10.32001/sinecine.545794 T2 - sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 109 VL - 10 IS - 1 SN - 2636-784X- M3 - doi: 10.32001/sinecine.545794 UR - https://doi.org/10.32001/sinecine.545794 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi SES TASARIMININ KOMEDİ FİLMLERİNDE ANLATI ÜZERİNE ETKİSİ: AİLE ARASINDA FİLMİ ÖRNEĞİ %A Özcan Demir %T SES TASARIMININ KOMEDİ FİLMLERİNDE ANLATI ÜZERİNE ETKİSİ: AİLE ARASINDA FİLMİ ÖRNEĞİ %D 2019 %J sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi %P 2636-784X- %V 10 %N 1 %R doi: 10.32001/sinecine.545794 %U 10.32001/sinecine.545794
ISNAD Demir, Özcan . "SES TASARIMININ KOMEDİ FİLMLERİNDE ANLATI ÜZERİNE ETKİSİ: AİLE ARASINDA FİLMİ ÖRNEĞİ". sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 10 / 1 (Mart 2019): 85-109 . https://doi.org/10.32001/sinecine.545794
AMA Demir Ö . SES TASARIMININ KOMEDİ FİLMLERİNDE ANLATI ÜZERİNE ETKİSİ: AİLE ARASINDA FİLMİ ÖRNEĞİ. sinecine. 2019; 10(1): 85-109.
Vancouver Demir Ö . SES TASARIMININ KOMEDİ FİLMLERİNDE ANLATI ÜZERİNE ETKİSİ: AİLE ARASINDA FİLMİ ÖRNEĞİ. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi. 2019; 10(1): 109-85.