Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

YUSUF'UN KADINLARI

Yıl 2011, Cilt 2, Sayı 1, 43 - 63, 03.05.2019

Öz

Bu makale, Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği Yusuf Üçlemesi’nde –Yumurta (2007), Süt (2008), Bal (2010) – yer alan, ana karakterler başta olmak üzere, kadın karakterlerin temsillerini, ataerkil sistemin kullandığı ve devamını sağladığı kalıpyargılar açısından gösterim sırasının tersini izleyerek incelemeyi amaçlar. Aynı zamanda makale, gösterim sırasını izleyerek, erkek karakterin hikâyesini annelik üzerinden çözümler ve bu çözümlemenin sonucunda da aynı ana karakterlerin önemli ve farklı anlamları olduğunu öne sürer.

Kaynakça

 • Akbulut, H. (2010). Buyrun Kahvaltıya: Semih Kaplanoğlu’nun Yusuf Üçlemesi. Yeniyazı, 8, 40-43.
 • Alatlı, A. (2002). Aydın Despotizmi. İstanbul: Alfa.
 • Bachelard, G. (2008). Uzamın Poetikası (A. Tümertekin, Çev.). İstanbul: İthaki.
 • Berger, J. (2004). Görme Biçimleri (Y. Salman, Çev., 10. Baskı). İstanbul: Metis.
 • Berktay, F. (2000). Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın (2. Baskı). İstanbul: Metis.
 • Bordwell, D. & Thompson, K. (2009). Film Sanatı: Bir Giriş (E. Yılmaz & E.S. Onat, Çev.). Ankara: De Ki.
 • Büker, S. (2010). Yusuf’un Genç bir Şair Olarak Portresi: Süt. S. Büker (Der.), Karpuz Kabuğu Denize Düşünce (s. 177-223). İstanbul: Kırmızıkedi.
 • Büker, S. & Akbulut, H. (2009). Yumurta: Ruha Yolculuk. Ankara: Dipnot.
 • Cebenoyan, C. (2010). Yuvarlak Masa: “Taşra”yı Tartışırken. Z.T. Akbal Süalp & A.Güneş (Ed.), Taşrada Var Bir Zaman (s. 9-65). İstanbul: Çitlembik.
 • Chion, M. (1999). The Voice in Cinema (C. Gorbman, Çev.). New York: Columbia University.
 • Civan, C. (2010). Bal’ın Katmanları: Zaman, Deneyim ve Şiir. A. Pay (Haz.), Yönetmen Sineması: Semih Kaplanoğlu (s. 61-72). İstanbul: Küre.
 • Durudoğan, H. (2009). Unes Femmes: Kristeva, Psikanaliz ve Kadın. Z. Direk (Der.), Cinsiyetli Olmak: Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar (s. 51-66). İstanbul: Yapı Kredi.
 • Franzoi, S.L. (1996). Social Psychology. IA: Brown & Benchmark. Gürbilek, N. (2005). Yer Değiştiren Gölge. İstanbul: Metis.
 • Hoca (1998). Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük. (9. Baskı, 1. Cilt, s. 1000-1001). Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Irigaray, L. (2006). Annelik Düzeni Üzerine. Hélene Rouch’la söyleşi. (S. Büyükdüvenci & N. Tutal, Çev.). Ben Sen Biz: Farklılık Kültürüne Doğru (s. 39-46). Ankara: İmge.
 • Kaplanoğlu, S. & Duman, C. (2010). #ç-Gündüz: Semih Kaplanoğlu Konuşur. Semih Kaplanoğlu’yla Söyleşi. Yeniyazı, 8, 28-39.
 • Kaplanoğlu, S. (Yönetmen/Senarist). (2007). Yumurta [Film]. Türkiye: Kaplan Film.
 • Kaplanoğlu, S. (Yönetmen/Senarist). (2008). Süt [Film]. Türkiye: Kaplan Film.
 • Kaplanoğlu, S. (Yönetmen/Senarist). (2010). Bal [Film]. Türkiye: Kaplan Film.
 • Kutsal Kitap: Tevrat, Zebur, İncil. (2009). İstanbul: Yeni Yaşam
 • Kümbetoğlu, B. (2010). Değersizleştirme: Kadın Bedeninin Maruz Kaldığı Şiddet. Y. İnceoğlu & A. Kar (Ed.), Dişilik, Güzellik ve Şiddet Sarmalında Kadın ve Bedeni (s. 39-61). İstanbul: Metis.
 • Le Guin, U. K. (2009). Kadınlar Rüyalar Ejderhalar (D. Erksan, Çev., 4. Baskı). İstanbul: Metis.
 • Ong, W. J. (2010). Sözlü ve Yazılı Kültür: Sözün Teknolojileşmesi (S. P. Banon, Çev., 5. Baskı). İstanbul: Metis.
 • Öztürk, S. R. (2000). Sinemada Kadın Olmak. İstanbul: Alan.
 • Öztürk, Y. N. (2010). Surelerin İniş Sırasına Göre Kur’an-ı Kerim Meali. (77. Baskı). İstanbul: Yeni Boyut.
 • Pollock, G. (2010). Modernlik ve Kadınlığın Mekânları (E. Soğancılar, Çev.). A. Antmen (Ed.), Sanat/Cinsiyet: Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri (s. 187-251). İstanbul: İletişim.
 • Rifai, K. (1992). Sohbetler 2. İstanbul: Hülbe.
 • Sarıkçıoğlu, E. (2002). Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi. (4. Baskı). Isparta: Fakülte Kitabevi.
 • Silverman, K. (1988). The Acoustic Mirror: The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema. Bloomington & Indianapolis: Indiana University.
 • Terzioğlu, A. (2010). Bir Mizacın İnşası: Yumurta. A. Pay (Haz.), Yönetmen Sineması: Semih Kaplanoğlu (s. 37-78). İstanbul: Küre.
 • Todorov, T. (1987). The Poetics of Prose. (R. Howard, Çev., 4. Baskı). Ithaca, New York: Cornell University.
 • Zeren, M. (Haz.). (2004). Mesnevi’de Geçen Bütün Hikâyeler. (10. Baskı). İstanbul: Semerkand.
 • Zingsem, V. (2006). Lilith (D. D. Yüzer, Çev.). İzmir: İlya.
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Forbidden_fruit
 • http://wordsmith.org/words/obscurantism.html
 • http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=45799
 • http://academic.brooklyn.cuny.edu/english/melani/novel_19c/thackeray/ angel.html

Yusuf and His Women

Yıl 2011, Cilt 2, Sayı 1, 43 - 63, 03.05.2019

Öz

This article examines the portrayal of women, particularly the main female characters, in Yusuf’s Trilogy: Egg (2007), Milk (2008), and Honey (2010), directed by Semih Kaplanoğlu, considering the three films in reverse order of their showing. It identifies stereotypes and acknowledges that continuity is ensured by patriarchy. Then, following the order in which they were shown, the article analyses the male protagonist’s story, focusing on the prominence of motherhood. It also advances the idea that the same main characters in successive films are suggestive of significantly different meanings.

Kaynakça

 • Akbulut, H. (2010). Buyrun Kahvaltıya: Semih Kaplanoğlu’nun Yusuf Üçlemesi. Yeniyazı, 8, 40-43.
 • Alatlı, A. (2002). Aydın Despotizmi. İstanbul: Alfa.
 • Bachelard, G. (2008). Uzamın Poetikası (A. Tümertekin, Çev.). İstanbul: İthaki.
 • Berger, J. (2004). Görme Biçimleri (Y. Salman, Çev., 10. Baskı). İstanbul: Metis.
 • Berktay, F. (2000). Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın (2. Baskı). İstanbul: Metis.
 • Bordwell, D. & Thompson, K. (2009). Film Sanatı: Bir Giriş (E. Yılmaz & E.S. Onat, Çev.). Ankara: De Ki.
 • Büker, S. (2010). Yusuf’un Genç bir Şair Olarak Portresi: Süt. S. Büker (Der.), Karpuz Kabuğu Denize Düşünce (s. 177-223). İstanbul: Kırmızıkedi.
 • Büker, S. & Akbulut, H. (2009). Yumurta: Ruha Yolculuk. Ankara: Dipnot.
 • Cebenoyan, C. (2010). Yuvarlak Masa: “Taşra”yı Tartışırken. Z.T. Akbal Süalp & A.Güneş (Ed.), Taşrada Var Bir Zaman (s. 9-65). İstanbul: Çitlembik.
 • Chion, M. (1999). The Voice in Cinema (C. Gorbman, Çev.). New York: Columbia University.
 • Civan, C. (2010). Bal’ın Katmanları: Zaman, Deneyim ve Şiir. A. Pay (Haz.), Yönetmen Sineması: Semih Kaplanoğlu (s. 61-72). İstanbul: Küre.
 • Durudoğan, H. (2009). Unes Femmes: Kristeva, Psikanaliz ve Kadın. Z. Direk (Der.), Cinsiyetli Olmak: Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar (s. 51-66). İstanbul: Yapı Kredi.
 • Franzoi, S.L. (1996). Social Psychology. IA: Brown & Benchmark. Gürbilek, N. (2005). Yer Değiştiren Gölge. İstanbul: Metis.
 • Hoca (1998). Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük. (9. Baskı, 1. Cilt, s. 1000-1001). Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Irigaray, L. (2006). Annelik Düzeni Üzerine. Hélene Rouch’la söyleşi. (S. Büyükdüvenci & N. Tutal, Çev.). Ben Sen Biz: Farklılık Kültürüne Doğru (s. 39-46). Ankara: İmge.
 • Kaplanoğlu, S. & Duman, C. (2010). #ç-Gündüz: Semih Kaplanoğlu Konuşur. Semih Kaplanoğlu’yla Söyleşi. Yeniyazı, 8, 28-39.
 • Kaplanoğlu, S. (Yönetmen/Senarist). (2007). Yumurta [Film]. Türkiye: Kaplan Film.
 • Kaplanoğlu, S. (Yönetmen/Senarist). (2008). Süt [Film]. Türkiye: Kaplan Film.
 • Kaplanoğlu, S. (Yönetmen/Senarist). (2010). Bal [Film]. Türkiye: Kaplan Film.
 • Kutsal Kitap: Tevrat, Zebur, İncil. (2009). İstanbul: Yeni Yaşam
 • Kümbetoğlu, B. (2010). Değersizleştirme: Kadın Bedeninin Maruz Kaldığı Şiddet. Y. İnceoğlu & A. Kar (Ed.), Dişilik, Güzellik ve Şiddet Sarmalında Kadın ve Bedeni (s. 39-61). İstanbul: Metis.
 • Le Guin, U. K. (2009). Kadınlar Rüyalar Ejderhalar (D. Erksan, Çev., 4. Baskı). İstanbul: Metis.
 • Ong, W. J. (2010). Sözlü ve Yazılı Kültür: Sözün Teknolojileşmesi (S. P. Banon, Çev., 5. Baskı). İstanbul: Metis.
 • Öztürk, S. R. (2000). Sinemada Kadın Olmak. İstanbul: Alan.
 • Öztürk, Y. N. (2010). Surelerin İniş Sırasına Göre Kur’an-ı Kerim Meali. (77. Baskı). İstanbul: Yeni Boyut.
 • Pollock, G. (2010). Modernlik ve Kadınlığın Mekânları (E. Soğancılar, Çev.). A. Antmen (Ed.), Sanat/Cinsiyet: Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri (s. 187-251). İstanbul: İletişim.
 • Rifai, K. (1992). Sohbetler 2. İstanbul: Hülbe.
 • Sarıkçıoğlu, E. (2002). Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi. (4. Baskı). Isparta: Fakülte Kitabevi.
 • Silverman, K. (1988). The Acoustic Mirror: The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema. Bloomington & Indianapolis: Indiana University.
 • Terzioğlu, A. (2010). Bir Mizacın İnşası: Yumurta. A. Pay (Haz.), Yönetmen Sineması: Semih Kaplanoğlu (s. 37-78). İstanbul: Küre.
 • Todorov, T. (1987). The Poetics of Prose. (R. Howard, Çev., 4. Baskı). Ithaca, New York: Cornell University.
 • Zeren, M. (Haz.). (2004). Mesnevi’de Geçen Bütün Hikâyeler. (10. Baskı). İstanbul: Semerkand.
 • Zingsem, V. (2006). Lilith (D. D. Yüzer, Çev.). İzmir: İlya.
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Forbidden_fruit
 • http://wordsmith.org/words/obscurantism.html
 • http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=45799
 • http://academic.brooklyn.cuny.edu/english/melani/novel_19c/thackeray/ angel.html

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Aslı GÖN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Gön, A. (2019). YUSUF'UN KADINLARI . sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 43-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinecine/issue/44874/558578

sinecine TR DİZİN ve FIAF tarafından taranmaktadır.