Cilt: 2 - Sayı: 1, 3.05.2019

Yıl: 2011

Makale

Araştırma Makalesi

3. YUSUF'UN KADINLARI

Araştırma Makalesi

4. POSTMODERNIST FILM: A CINEMATIC GENRE

Çeviri

Çeviri

5. Akıl Oyunu Filmleri

Değini

Sinecine Kitaplığı

sinecine TR DİZİN ve FIAF tarafından taranmaktadır.