Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

YENİ TÜRK SİNEMASINDA FALLİK BİR SIZINTI OLARAK BALIK İMGESİ

Yıl 2011, Cilt: 2 Sayı: 1, 3 - 20, 03.05.2019

Öz

Bu çalışmada Korkuyorum Anne, Süt, Uzak, Filler ve Çimen filmlerinde karşımıza çıkan balık imgesi fallik bir sızıntı olarak tartışılmıştır. Sözü edilen filmlerde balık imgesi erkek karakterlerle ilişkili olarak ortaya çıkar. Filmlerde, balık tutma ya da balık satma edimlerinin erkek karakterlere erk kazandıran ya da var olan eril gücü destekleyen bir imgesel karşılığı varken; verilen erk kayıplarının fallusa alınmış ölümcül bir darbe gibi, bir balığın can çekişmesi olarak görselleştirildiği görülmektedir. İncelenen metinlerin hemen hiçbirinde balık imgesi anlatıyla ilişkili olarak yer almaz. Dolayısıyla imgenin filmlerde yer alışının yalnızca erkek karakterlere yönelik fallik bir meseleyi duyumsatmaya hizmet ettiği söylenebilir. Bu nedenle balık imgesi bu çalışmada, sezgisel bir bilgiyi izleyiciye aktaran imgesel bir sızıntı olarak ele alınarak, tartışılmıştır.

Kaynakça

 • Acar, B. (2009). Her Şey Niye Yok?!: Reha Erdem Sinemasına Genel Bir Bakış. F. Yücel (Ed.), Reha Erdem Sineması: Aşk ve İsyan (s. 19-46). İstanbul: Çitlembik.
 • Akbulut, H. (2005). Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Okumak, Anlatı, Zaman, Mekan. İstanbul: Bağlam.
 • Arslan, U. T. (2005). Bu Kabuslar Neden Cemil? Yeşilçam’da Erkeklik ve Mazlumluk. İstanbul: Metis.
 • Barthes, R. (1992). Camera Lucida: Foto#raf Üzerine Düşünceler (R. Akçakaya, Çev.). İstanbul: Altıkırkbeş.
 • Ceylan, N. B. (Yönetmen/Senarist). (2002). Uzak [Film]. Türkiye: NBC. Cirlot, J. E. (1971). A Dictionary of Symbols (J. Sage, Çev.). London: Routledge.
 • Eco, U. (2001). Açık Yapıt (P. Savaş, Çev.). İstanbul: Can.
 • Erdem, R. (Yönetmen/Senarist). (2004). Korkuyorum Anne [Film]. Türkiye: Atlantik.
 • Ertan, E. (2009). Büyüyememişler ve Büyümeye Çalışanlar. F. Yücel (Ed.), Reha Erdem Sineması: Aşk ve İsyan (s. 107-111). İstanbul: Çitlembik.
 • Fodor, N. & Gaynor, F. (Ed.). (1950). Freud: Dictionary of Psychoanalysis. New York: Philosophical Library.
 • Freud, S. (1919). The Uncanny. http://web.mit.edu/allanmc/www/ freud1.pdf.
 • Freud, S. (1973). The Complete Psychological Works of Sigmund Freud Volume XIX (1923- 1925) The Ego and The Id and Other Works (J. Strachey, Çev.). Londra: Hogarth.
 • Grosz, E. (1990). Lacan: A Feminist Introduction. New York, USA: Routledge.
 • Hegel, G. W. (1994). Estetik I Güzel Sanat Üzerine Dersler (T. Altuğ & H. Hakkı, Çev.). İstanbul: Payel.
 • Kaplanoğlu, S. (Yönetmen/Senarist). (2008). Süt [Film]. Türkiye: Kaplan.
 • Lawrence, D. H. (1960). Moby Dick, or the White Whale. M. R. Stern (Ed.), Discussions of Moby Dick (s. 35-44). Boston: D. C Heath.
 • Melville, H. (2001). Moby Dick. (S. Eyüboğlu & M. Urgan, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi.
 • Penot, B. (2005). Phallus. A. D. Mijolla (Ed.), International Dictionary of Psychoanalysis (Cilt. II, s. 1264-1265). Michigan: Thomson Gale.
 • Person, L. S. (2004). Melville's Cassock: Putting on Masculinity in Moby Dick. M. J. Davey (Ed.), Herman Melville's Moby-Dick: A Sourcebook (s. 113-115). London: Routledge.
 • Radcliffe, W. (1969). Fishing From The Earliest Times. New York: Burt Franklin.
 • Sarup, M. (1993/2004). Post-yapısalcılık ve Postmodernizm (A. Güçlü, Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Werness, H. B. (2004). The Continuum Encyclopedia of Animal Symbolism In Art. New York: The Continuum.
 • Zaim, D. (Yönetmen/Senarist). (2001). Filler ve Çimen [Film]. Türkiye: Panfilm.

Fish Image as A Phallic Leak in Turkish Cinema

Yıl 2011, Cilt: 2 Sayı: 1, 3 - 20, 03.05.2019

Öz

This article focuses on the “fish image” that appears in a number of films by various directors in the new Turkish cinema: Korkuyorum Anne (Mommy, I’m Scared!), Süt (Milk), Uzak (Distant), Filler ve Çimen (Elephants and Grass). In the films discussed, the image of a fish becomes a phallic leak that points to the dichotomy of gaining or losing masculine potency. This essay discusses the fish image that appears in fishing and fish-trading scenes, signifying phallic gain in some films, but in other films it represents the phallus in a moribund state, thus signifying a loss of male potency. In these films, fish images are not directly related to the narrative; they are visual leaks that evoke phallic issues.

Kaynakça

 • Acar, B. (2009). Her Şey Niye Yok?!: Reha Erdem Sinemasına Genel Bir Bakış. F. Yücel (Ed.), Reha Erdem Sineması: Aşk ve İsyan (s. 19-46). İstanbul: Çitlembik.
 • Akbulut, H. (2005). Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Okumak, Anlatı, Zaman, Mekan. İstanbul: Bağlam.
 • Arslan, U. T. (2005). Bu Kabuslar Neden Cemil? Yeşilçam’da Erkeklik ve Mazlumluk. İstanbul: Metis.
 • Barthes, R. (1992). Camera Lucida: Foto#raf Üzerine Düşünceler (R. Akçakaya, Çev.). İstanbul: Altıkırkbeş.
 • Ceylan, N. B. (Yönetmen/Senarist). (2002). Uzak [Film]. Türkiye: NBC. Cirlot, J. E. (1971). A Dictionary of Symbols (J. Sage, Çev.). London: Routledge.
 • Eco, U. (2001). Açık Yapıt (P. Savaş, Çev.). İstanbul: Can.
 • Erdem, R. (Yönetmen/Senarist). (2004). Korkuyorum Anne [Film]. Türkiye: Atlantik.
 • Ertan, E. (2009). Büyüyememişler ve Büyümeye Çalışanlar. F. Yücel (Ed.), Reha Erdem Sineması: Aşk ve İsyan (s. 107-111). İstanbul: Çitlembik.
 • Fodor, N. & Gaynor, F. (Ed.). (1950). Freud: Dictionary of Psychoanalysis. New York: Philosophical Library.
 • Freud, S. (1919). The Uncanny. http://web.mit.edu/allanmc/www/ freud1.pdf.
 • Freud, S. (1973). The Complete Psychological Works of Sigmund Freud Volume XIX (1923- 1925) The Ego and The Id and Other Works (J. Strachey, Çev.). Londra: Hogarth.
 • Grosz, E. (1990). Lacan: A Feminist Introduction. New York, USA: Routledge.
 • Hegel, G. W. (1994). Estetik I Güzel Sanat Üzerine Dersler (T. Altuğ & H. Hakkı, Çev.). İstanbul: Payel.
 • Kaplanoğlu, S. (Yönetmen/Senarist). (2008). Süt [Film]. Türkiye: Kaplan.
 • Lawrence, D. H. (1960). Moby Dick, or the White Whale. M. R. Stern (Ed.), Discussions of Moby Dick (s. 35-44). Boston: D. C Heath.
 • Melville, H. (2001). Moby Dick. (S. Eyüboğlu & M. Urgan, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi.
 • Penot, B. (2005). Phallus. A. D. Mijolla (Ed.), International Dictionary of Psychoanalysis (Cilt. II, s. 1264-1265). Michigan: Thomson Gale.
 • Person, L. S. (2004). Melville's Cassock: Putting on Masculinity in Moby Dick. M. J. Davey (Ed.), Herman Melville's Moby-Dick: A Sourcebook (s. 113-115). London: Routledge.
 • Radcliffe, W. (1969). Fishing From The Earliest Times. New York: Burt Franklin.
 • Sarup, M. (1993/2004). Post-yapısalcılık ve Postmodernizm (A. Güçlü, Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Werness, H. B. (2004). The Continuum Encyclopedia of Animal Symbolism In Art. New York: The Continuum.
 • Zaim, D. (Yönetmen/Senarist). (2001). Filler ve Çimen [Film]. Türkiye: Panfilm.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makale
Yazarlar

Gamze HAKVERDİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 3 Mayıs 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA HAKVERDİ, G. (2019). YENİ TÜRK SİNEMASINDA FALLİK BİR SIZINTI OLARAK BALIK İMGESİ. Sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 2(1), 3-20.

sinecine TR DİZİN ve FIAF tarafından taranmaktadır.