Çeviri
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The State of Film and Media Feminism

Yıl 2010, Cilt 1, Sayı 1, 123 - 130, 10.05.2019

Öz

Drawing from her personal experience, Kuhn suggests starting points and befitting tools for feminist film researchers who are interested in cinema. The first starting point is to determine whether the attention should be directed to films or cinema. Although these two terms are often used as interchangeable words, their meanings actually indicate two different points. Cinema generally refers to social and industrial context while film refers to a more close reading of the text. Therefore, methodologies and conceptual frameworks in these two mediums will be different too. If the researcher who has a feminist perspective has chosen to study cinema, cultural approaches and audience research will provide a more ideal method. Cultural studies allow us to look at the relationships of films with gender-related fields in a more general framework. However, if we study films as particular creations, psychoanalysis will enter the picture. Psychic issues play a big role in the feminist reading, so psychoanalytic approach offers an ideal method to understand the psychic issues related with films’ metapsychology. Furthermore, psychoanalysis is also in a key position to better understand the interaction between films and audience.

Kaynakça

  • Kuhn, A. (2004). The State of Film and Media Feminism. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 30 (1), 1221-8.

Filmde ve Medyada Feminizmin Durumu

Yıl 2010, Cilt 1, Sayı 1, 123 - 130, 10.05.2019

Öz

Kuhn, kendi bireysel deneyimlerinden de hareketle, sinemaya ilgi duyan feminist film araştırmacıları için bir takım hareket noktaları ve bu hareket noktalarına uygun araçlar öneriyor. Bu hareket noktalarından ilki, ilginin sinemaya mı yoksa filmleri mi dönük olacağının belirlenmesidir. Çünkü çoğu kez birbirinin yerine kullanılsa da film ve sinema kelime anlamı olarak aslında iki farklı noktayı işaret ediyor. Sinema genellikle toplumsal ve endüstriyel bağlamı ifade ederken film daha metin içi bir okumaya gönderme yapmaktadır. Dolayısıyla bu iki mecrada kullanılacak metodolojiler ve kavramsal çerçeveler de değişkenlik gösterecektir. Feminist perspektife sahip araştırmacı eğer kendisine çalışma alanı olarak sinemayı seçmişse kültürel yaklaşımlar ve seyirci araştırmaları onun için daha ideal bir yöntem sunacaktır. Çünkü kültürel çalışmalar, filmlerin, toplumsal cinsiyet benzeri alanlarla kurduğu ilişkilere daha genel bir çerçeveden bakma imkanı sağlar. Ama söz konusu olan tikel birer yapıt olarak filmlerse bu durumda psikanaliz devreye girmelidir. Çünkü bir taraftan filmin metapsikolojisiyle ilgili olan, diğer taraftan da feminist okumanın odağında bulunan psişik konuları en ideal psikanalitik yaklaşım destekler. Psikanaliz, ayrıca, filmlerle seyirci arasındaki etkileşimin daha iyi anlaşılmasında da anahtar konumdadır.

Kaynakça

  • Kuhn, A. (2004). The State of Film and Media Feminism. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 30 (1), 1221-8.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Çeviri
Yazarlar

Eylem ATAKAV Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
University of East Anglia
United Kingdom

Yayımlanma Tarihi 10 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Atakav, E. (2019). Filmde ve Medyada Feminizmin Durumu . sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 123-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinecine/issue/44986/560480

sinecine TR DİZİN ve FIAF tarafından taranmaktadır.