Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıkıcı Film: Medya Estetiğinde Anahtar Sözcükler

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 1, 231 - 240, 25.04.2022

Öz

Robert Stam, Richard Porton ve Leo Goldsmith tarafından yazılan Yıkıcı Film: Medya Estetiğinde Anahtar Sözcükler radikal medya ve film teorisyenlerini ilgilendirecek ansiklopedik bilgiler sunuyor. Yazarlar; Bakhtin, Deleuze, Ranciere, Brecht ve Jameson gibi teorisyenlerden esinlenerek radikal estetiğe dair keyifli ve öğretici bir okuma sağlıyorlar. Kitap hem radikal filmlerin stratejilerini ele alıyor hem de alanla ilgili kavramlara ulaşabileceğimiz bir sözlük oluşturuyor. Stam, Porton ve Goldsmith’e göre kitabın yaklaşımı pan-sanatsaldır, yani kitap, sinemanın diğer sanatlarla da ilişkisini göz önünde bulundurarak diğer sanatlara da değiniyor. Yazarlar, kitabın yaklaşımının aynı zamanda pan-medyatik olduğunu ve geniş bir medya yelpazesinden yararlanacağını vurgularlar. Bu nedenle kitabın medya alanına katkısını ve yenilikçi duruşunu görmek mümkün olmaktadır.

Kaynakça

 • Barker, J. L. (2013). The Aesthetics of Antifascist Film. Routledge: Londra ve New York.
 • Downing, J. D. H. (2001). Radical Media: Rebellious Communication and Social Movements. Sage: California.
 • O, Neill, D. (2018). Film as a Radical Pedagogic Tool. Routledge: Londra ve New York.
 • Robe, C. (2010). Left of Hollywood: Cinema, Modernism, and the Emergence of U.S. Radical Film Culture. University of Texas Press, Austin.
 • Stam, R., Porton, R. ve Goldsmith, L. (2021). Yıkıcı Film: Medya Estetiğinde Anahtar Sözcükler (2021). (Çev. O. Orhangazi). Ayrıntı: İstanbul.
 • Treré, E. (2019). Hybrid Media Activism: Ecologies, Imaginaries, Algorithms. Routledge: Londra ve New York.
 • Ward, S. J. A. (2015). Radical Media Ethics: A Global Approach. Wiley-Balckwell.

Review of the Keywords in Subversive Film/Media Aesthetics

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 1, 231 - 240, 25.04.2022

Öz

Written by Robert Stam, Richard Porton, and Leo Goldsmith, Keywords in Subversive Film/Media Aesthetics offers encyclopedic information that will interest radical media and film theorists. Writers; Inspired by theorists such as Bakhtin, Deleuze, Ranciere, Brecht, and Jameson, they provide an enjoyable and instructive read on radical aesthetics. The book both deals with the strategies of radical films and creates a glossary where we can reach concepts related to the field. According to Stam, Porton and Goldsmith, the approach of the book is pan-artistic, that is, the book also touches on other arts while considering the relationship of cinema with other arts. The authors emphasize that the approach of the book is also pan-mediatic and will benefit from a wide range of media. For this reason, it is possible to see the contribution of the book to the media field and its innovative stance. 

Kaynakça

 • Barker, J. L. (2013). The Aesthetics of Antifascist Film. Routledge: Londra ve New York.
 • Downing, J. D. H. (2001). Radical Media: Rebellious Communication and Social Movements. Sage: California.
 • O, Neill, D. (2018). Film as a Radical Pedagogic Tool. Routledge: Londra ve New York.
 • Robe, C. (2010). Left of Hollywood: Cinema, Modernism, and the Emergence of U.S. Radical Film Culture. University of Texas Press, Austin.
 • Stam, R., Porton, R. ve Goldsmith, L. (2021). Yıkıcı Film: Medya Estetiğinde Anahtar Sözcükler (2021). (Çev. O. Orhangazi). Ayrıntı: İstanbul.
 • Treré, E. (2019). Hybrid Media Activism: Ecologies, Imaginaries, Algorithms. Routledge: Londra ve New York.
 • Ward, S. J. A. (2015). Radical Media Ethics: A Global Approach. Wiley-Balckwell.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Sinecine Kitaplığı
Yazarlar

Tuğçe KUTLU> (Sorumlu Yazar)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2715-6024
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kutlu, T. (2022). Yıkıcı Film: Medya Estetiğinde Anahtar Sözcükler . sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi , 13 (1) , 231-240 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinecine/issue/69529/1105882

sinecine TR DİZİN ve FIAF tarafından taranmaktadır.