Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Staj Yapan Öğrencilere Yönelik Cinsel Taciz: Otel İşletmeleri Örneği

Yıl 2018, Cilt: 15 Sayı: 1, 149 - 161, 30.04.2018
https://doi.org/10.24010/soid.415354

Öz

Bu araştırmanın
amacı, turizm işletmelerinde mevsimlik olarak çalışan ya da staj yapan
öğrencilerin çalıştıkları süre içinde misafirler tarafından gördükleri uygunsuz
davranışların düzeyini ve eğer karşılaşıldıysa bu durumdan duyulan rahatsızlık
derecesini belirlemektir. Bu kapsamda Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesinde
öğrenim gören Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerine anket uygulanmıştır.
168 kullanılabilir anket üzerinden veriler analiz edilmiştir. Analiz sonuçları
misafirlerden staj yapan ya da mevsimlik olarak çalışan öğrencilere yönelik bir
cinsel tacizin yaşandığı, ancak bunun boyutlarının çok ciddi olmadığını
göstermektedir. Ayrıca erkek stajyer ya da mevsimlik olarak çalışan öğrencilerin,
kadın öğrencilere oranla daha fazla cinsel tacize uğradıkları çalışmanın ilginç
sonuçlarından biridir. Bir başka sonuç ise, konaklama işletmelerinde staj yapan
ya da mevsimlik olarak çalışan öğrencilerin misafirlerin cinsel tacizlerinden
ciddi oranda rahatsızlık duymamalarıdır.   

Kaynakça

 • Atman, Ü. C. (2003), ‘Kadına Yönelik Şiddet; Cinsel Taciz / Irza Geçme’ Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, 12 (9), ss. 333-335.
 • Barling, J., Rogers, A. G. ve Kelloway, E. K. (2001), ‘Behind Closed Doors: In-Home Workers' Experience of Sexual Harassment and Workplace Violence’ Journal of Occupational Health Psychology, 6 (3), ss. 255-269.
 • Brase, G. L. ve Miller, R. L. (2001), ‘Differences in the Perception of and Reasoning About Quid Pro Quo Sexual Harassment’ Psychology, Evolution & Gender, 3 (3), ss. 241-264.
 • Blumenthal, J. A. (1998), ‘The Reasonable Woman Standard: A Meta-Analytic Review Of Gender Differences İn Perceptions Of Sexual Harassment’ Law and Human Behavior, 22, ss. 33- 57.
 • Chan, D. K. S., Lam, C. B., Chow, S. Y. ve Cheung, S. F. (2008), ‘Examining the Job-Related, Psychological, and Physical Outcomes of Workplace Sexual Harassment: A Meta-Analytic Review’ Psychology of Women Quarterly, 32, ss. 362–376.
 • Coles, F. S. (1986), ‘Forced To Quit: Sexual Harassment Complaints and Agency Response’ Sex Roles, 14 (1/2), ss. 81-95.
 • Crull, P. (1982), ‘Stress Effects of Sexual Harassment on the Job: Implications for Counseling’ Amer. J. Orthopsychiat, 52 (3), ss. 539-544.
 • Erdemir, F., Akgün, Çıtak, E., Ulusoy, H. ve Geçkil E. (2011), ‘Hemşirelerin Hastalar Tarafından Cinsel Tacize Uğrama Durumlarının Belirlenmesi’ Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri. Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 18 (2), ss. 27-35.
 • European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. (2007), Fourth European working conditions survey. Danimarka.
 • Eyüpoğlu, H. (2008), ‘Cinsel Taciz ve Travma: Eleştirel Bir Deneyim Aktarımı’ Eleştirel Psikoloji Bülteni, 1, ss. 61-68.
 • Fitzgerald, L. F., Drasgow, F., Hulin, C. L., Gelfand, M. J. ve Magley, V. J. (1997), ‘Antecedents and Consequences of Sexual Harassment in Organizations: A Test of an Integrated Model’ Journal of Applied Psychology, 82 (4), ss. 578-589.
 • Gerni, M. (2001), ‘İşyerinde Cinsel Taciz: Erzurum İlinde Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama’ Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 56 (3), ss. 19-46.
 • Gilbert, D., Guerrier, Y. ve Guy, J. (1998), ‘Sexual Harassment Issues in the Hospitality industry’ International Journal of Contemporary Hospitality Management, 10 (2), ss. 48-53.
 • Gölge, Z. B. (2005), ‘Cinsel Travma Sonrası Oluşan Ruhsal Sorunlar’ Nöropsikiyatri Arşivi, 42 (1-2-3-4), ss. 19-28.
 • Harned, M. S., Ormerod, A. J., Palmieri, P. A., Collinsworth, L. L. ve Reed, M. (2002), ‘Sexual assault and other types of sexual harassment by workplace personnel: A comparison of antecedents and consequences’ Journal of Occupational Health Psychology, 7 (2), ss. 174-188.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2011), Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara, Detay Yayıncılık.
 • Hughes, K. D. ve Tadic, V. (1998), ‘‘Something to Deal with’: Customer Sexual Harassment and Women’s Retail Service Work in Canada’ Gender, Work and Organization, 5 (4), ss. 207-219,
 • Husbands, R. (1992), ‘Sexual Harassment Law in Employment’ International Labour Review, 131 (6), ss. 535-559.
 • Kalaycı, Ş. (2010), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara, Asil Yayın Dağıtım.
 • Kane-Urrabazo, C. (2007), ‘Sexual Harassment in the Workplace: It is Your Problem’ Journal of Nursing Management, 15, ss. 608-613.
 • Kauppınen-Toropaınen, K. ve Gruber, J. E. (1993), ‘Antecedents and Outcomes of Woman-Unfriendly Experiences: A Study of Scandinavian, Former Soviet, and American Women’ Psychology of Women Quarterly, 17, ss. 431-456.
 • Lin, Y. (2006), ‘The Incidence of Sexual Harassment of Students while Undergoing Practicum Training Experience in the Taiwanese Hospitality Industry—Individuals Reactions and Relationships to Perpetrators’ Tourism Management, 27, ss. 51-68.
 • Lu, C. ve Kleiner, B. (2001), ‘Discrimination and Harassment in the Restaurant Industry’ International Journal of Sociology Policy, 21 (8), ss. 191-204.
 • Luthar, V. K. ve Luthar, H. (2002), ‘Using Hofstede’s Cultural Dimensions to Explain Sexually Harassing Behaviours in an International Context’ Int. J. of Human Resource Management, 13 (2), ss. 268-284.
 • Luthar, V. K. ve Luthar, H. (2007), ‘A Theoretical Framework Explaining Cross-Cultural Sexual Harassment: Integrating Hofstede and Schwartz’ Journal Of Labor Research, 28, ss. 169-188.
 • Maypole, D. E. ve Skaine, R. (1983), ‘Sexual Harassment in the Workplace’ Social Work. 28, ss. 385-390.
 • Mimaroğlu, H. ve Özgen, H. (2008), ‘Örgütlerde Güç Eşitsizlikleri ve Taciz’ Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (1), ss. 321-334.
 • Mkono, M. (2010), ‘Zimbabwean Hospitality Students’ Experiences of Sexual Harassment in the Hotel Industry’ International Journal of Hospitality Management, 29(1), ss. 729-735.
 • O'Farrell, B. ve Harlan, S. L. (1982), ‘Craftworkers and Clerks: The Effects of Male Coworker Hostility on Women's Satisfaction with Nontraditional Jobs’ Social Problems, 29, ss. 252-264.
 • Oktay, A. (2012), ‘İşyerinde Cinsel Taciz ve İstismar’ Kadın Araştırmaları Dergisi, 0 (7), ss. 75-89.
 • Özdemir, E. (2006), ‘İşyerinde Cinsel Taciz’ Çalışma ve Toplum, 4, ss. 83-96.
 • Quinn, R. E. ve Lees, P. L. (1984), ‘Attraction and Harassment: Dynamics of Sexual Politics in the Workplace’ Organizational Dynamics, 13, ss. 35-46.
 • Poulston, J. (2008), ‘Metamorphosis in Hospitality: A Tradition of Sexual Harassment’ International Journal of Hospitality Management, 27, ss. 232-240.
 • Powell, G. N. (1983), ‘Definition of Sexual Harassment and Sexual Attention Experienced’ The Journal of Psychology, 113, ss. 113-117.
 • Robbins, S. P. ve Judge, T. A. (2012), Organizational Behavior (15th Edition), Pearson.
 • Schneider, K. T., Swan, S. ve Fitzgerald, L. F. (1997), ‘Job-Related and Psychological Effects of Sexual Harassment in the Workplace: Empirical Evidence from Two Organizations’ Journal of Applied Psychology, 82 (3), ss. 401-415.
 • Sherwyn, D. D., Sturman, M. M., Eigen, Z. J., Heise, M. ve Walwyn, J. (2001), ‘The Perversity of Sexual-Harassment Law’ The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 42 (3), ss. 46-56.
 • Solmuş, T. (2005), ‘İş Yaşamında Travmalar: Cinsel Taciz ve Duygusal Zorbalık/Taciz (Mobbing)’ İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 7 (2), ss. 1-14.
 • TDK. (2017). http://www.tdk.gov.tr/. (23.04.2017).
 • TUİK. (2008). http://www.tuik.gov.tr/. (23.04.2017).
 • Wasti, S. A ve Cortina, L. M. (2002), ‘Coping in Context: Sociocultural Determinants of Responses to Sexual Harassment’ Journal of Personality and Social Psychology, 83 (2), ss. 394-405.
 • Wayne, J. H., Riordan, C. M. ve Thomas, K. M. (2001), ‘Is All Sexual Harassment Viewed The Same? Mock Juror Decisions in Same- and Cross-Gender Cases’ Journal of Applied Psychology, 86 (2), ss. 179-187. Webster, A. J. (2002), ‘Sexual Harassment: Do Perceptions Differ Across Race and Sex?’ McNair Scholars Journal, 6 (1), ss. 117-125.
 • Williams, C. L., Giuffre, P. A. ve Dellinger, K. (1999), ‘Sexuality in the Workplace: Organisational Control, Sexual Harassment and the Pursuit of Pleasure’ Annual Review of Sociology, 25, ss. 73−93.
 • Yagil, D. (2008), ‘When the Customer is Wrong: A Review of Research on Aggression and Sexual Harassment in Service Encounters’ Aggression and Violent Behavior, 13, ss. 141-152.
 • Yeşiltaş, M. (2005), ‘İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Bir Sorun Olarak İşyerinde Cinsel Taciz’ Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), ss. 147-154.
 • Yücel, E. B. ve Koparan, E. (2010), ‘Güç Mesafesi ve Cinsel Taciz Davranışları Arasındaki İlişkinin Yönünü Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Çalışma’ Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (1), ss. 11-18.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kamil UNUR

0000-0003-2992-7427


S. Ceylin ŞANLI

0000-0001-7339-0538

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 15 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
UNUR, K., & ŞANLI, S. C. (2018). Staj Yapan Öğrencilere Yönelik Cinsel Taciz: Otel İşletmeleri Örneği. Seyahat Ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15(1), 149-161. https://doi.org/10.24010/soid.415354

Seyahat ve Otel İşletmeciliği (Journal of Travel and Hotel Business) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).
26935
Dergimiz EBSCOhost, Index Copernicus, Ulakbim,  DRJI, Research Bible, SOBİAD ve ASOS tarafından indekslenmektedir.