Yıl 2020, Cilt 17 , Sayı 2, Sayfalar 311 - 327 2020-08-30

Evaluation of Istanbul’s Wedding Tourism Potential
İstanbul'un Düğün Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Bayram KANCA [1] , Kamil UNUR [2]


The aim of the study is to determine the present situation of Istanbul in the wedding tourism market, wedding tourism facilities, which features should be foregrounded, opportunities, competition, potential markets and how their share in these markets can be increased, and whether they will have a known and preferred wedding destination brand in the world. Using the scanning model, exploratory research approach and qualitative method, the potential of Istanbul's wedding tourism was evaluated in line with the views of destination stakeholders. The research content was collected through structured interview technique and content analysis was applied to the collected data. It is concluded that the Bosphorus, other natural beauties and cultural heritage items can be marketed to the world, primarily the Middle East, especially to the upper income group, to couples seeking romance and difference and an additional source of income can be created in the tourism sector with a new product such as wedding tourism.

Bu çalışma, İstanbul’un düğün turizm pazarındaki mevcut durumunu, düğün turizm olanaklarını, ön plana çıkarılması gereken özelliklerini, rakiplerini, pazarda sahip olduğu fırsatları, potansiyel pazarlarını, bu pazarlardaki payının nasıl arttırılabileceğini ve dünyada bilinen, tanınan ve tercih edilen bir düğün destinasyonu markasına sahip olup olamayacağını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Tarama modeli, keşfedici araştırma yaklaşımı ve nitel yöntem kullanılarak destinasyon paydaşlarının görüşleri doğrultusunda İstanbul’ un düğün turizmi potansiyeli değerlendirilmiştir. Araştırma verileri yapılandırılmış mülakat tekniğiyle toplanmış olup, toplanan verilere içerik analizi uygulanmıştır. İstanbul Boğazı’ nın ve diğer doğal güzellikler ile kültürel miras öğelerinin, Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyaya, özelikle de üst gelir grubuna, romantizm ve farklılık arayışında olan çiftlere pazarlanabileceği ve düğün turizmi gibi yeni bir ürünle turizm sektöründe ek gelir kaynağı yaratılabileceği sonucuna varılmıştır.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., and Yıldırım, E. (2012). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Bertella, G. (2015). Celebrating the family abroad: the wedding tourism experience. Annals of Leisure Research, 18(3), 397-413.
 • CNN Türk, (2010). http://www.cnnturk.com/2010/ekonomi/genel/01/29/turizmde.yeni. trend.evlilik.turizmi/ 561479.0/. (20.05.2015)
 • Daniels, M. ve Loveless, C. (2013). Wedding planning and management: Consultancy for diverse clients. Routledge.
 • De Witt, L. (2006). Key success factors for managing special events: the case of wedding tourism. Doctoral dissertation. North-West University.
 • Del Chiappa, G. ve Fortezza, F. (2016). Tourist Behaviour. International Perspectives. CABI
 • Demir, M., ve Demir, Ş. Ş. (2004). Turistik ürün çeşitlendirmesi kapsamında futbol turizmi: Antalya Bölgesinde bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 94-116.
 • Deng, C. (2013). Key factors of wedding tourism in Bangkok. International Conference on Hospitality & Tourism Management,478-489.
 • Durinec, N. (2013). Destination Weddings In The Mediterranean. Hospitality and Tourism Management,1.
 • Düğün, (2015). https://dugun.com/isortagim/pazarlama-fikirleri/dugun-sektorunun-pastadaki-payi-buyuyor/18. (01.01.2018)
 • Dünya, (2015). https://www.dunya.com/gundem/turkiyede-evlilik-sektoru-30-milyar-tlyi-gecti-haberi-282497. (01.01.2018)
 • Haber3, (2011). http://www.haber3.com/wedding-city-antalya-sirketi-genel-muduru-ozdemir-turkiye-evlilik-turizmi-yapilacak--779530h.htm. (20.05.2015)
 • Hürriyet, (2012). http://www.hurriyet.com.tr/diziler-dugun-turizmini-canlandirdi-yabancilar-evlilik-icin-turkiye-yi-secti-20634796. (20.05.2015)
 • İpar, M. S. (2011). Turizmde destinasyon markalaşması ve İstanbul üzerine bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Balıkesir.
 • Kim, S. S. ve Agrusa, J. (2005). The positioning of overseas honeymoon destinations. Annals of Tourism Research, 32(4), 887-904.
 • Kim, Y., ve Kim, D. (2013). An Investigation of Korean Wedding Industry and Suggestions for Its Future Development from the Tourism Perspective. South Asian Journal of Tourism and Heritage.
 • Lau, C. K., ve Hui, S. H. (2010). Selection attributes of wedding banquet venues: An exploratory study of Hong Kong prospective wedding couples. International Journal of Hospitality Management, 29(2), 268-276.
 • Major, B., McLeay, F. ve Waine, D. (2010). Perfect weddings abroad. Journal of vacation marketing, 16(3), 249-262.
 • Nguyen, L. T. D. (2011). Marketing mix across cultures: A case study: Binh Quoi Tourist Village's wedding services to France and Japan. Degree Program in International Business Thesis, Lahtı Unıversıty Of Applıed Scıences.
 • Poon, A. (2009). Prospects for the British market 2009. Tourism industry intelligence, 16(1), 1-4.
 • Schumann, F. R. ve Amado, C. (2010). Japanese overseas weddings in Guam: A case study of Guam’s first hotel wedding chapel. South Asian Journal of Tourism and Heritage, 3, 1, 173-181.
 • Seebaluck, N. V., Munhurrun, P. R., Naidoo, P. Ve Rughoonauth, P. (2015). An Analysis of the Push and Pull Motives for Choosing Mauritius as “the” Wedding Destination. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 201-209.
 • Silvers, J. R. (2012). Professional event coordination (Vol. 62). John Wiley & Sons.
 • TDK, (2015). http://tdk.gov.tr/ (20.05.2015)
 • TUİK, (2017). http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod= temelist. [(20.05.2015)
 • Unur, K., Kanca, B., ve Ertaş, Ç. Yeni Bir Turistik Ürün Olarak Düğün Turizmi: Alanyazın İncelemesi. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(1), 149-163.
 • Wolf, P., Wolf, J., ve Levine, D. (2005). Event planning made easy. New York: McGraw-Hill. Liite, 1(1), 3.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0398-8152
Yazar: Bayram KANCA (Sorumlu Yazar)
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2992-7427
Yazar: Kamil UNUR
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ağustos 2020

APA Kanca, B , Unur, K . (2020). İstanbul'un Düğün Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi . Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi , 17 (2) , 311-327 . DOI: 10.24010/soid.702953