Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 127 - 138 2020-06-30

TOPLU İŞ HUKUKUNDA YETKİLENDİRME SÜREÇLERİNE DAİR SORUNLAR

Umut GÜNTER [1]


Türkiye’de sendikal haklar ve toplu iş sözleşmesine dair düzenlenen mevzuatlar yıllar itibariyle bir dizi değişimin ve düzenlemenin ardından son olarak AB (Avrupa Birliği) uyum programı doğrultusunda, Uluslararası Çalışma Örgütünün sözleşmeleriyle belirlediği normlar göz önünde bulundurularak 2012 yılında 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu yürürlüğe girmiştir. Kanunun gerekçesi çağdaş ilke ve normlar bazında hazırlandığı iddiasını taşımaktadır. Kanunun belirtilen amaç doğrultusunda hayata geçmesinin önemli bir şartını sendikaların toplu iş sözleşmesi yolunda yetkilendirme süreçlerinde karşılaştıkları yetki koşulları oluşturmaktadır. Doğası gereği yetki kuralları toplu iş sözleşmesinin ve dolayısıyla sendikal hakların kullanımının anahtarı rolündedir. Bu çalışma öncelikle son düzenlenmiş hali ile sendikal haklar ve toplu iş sözleşmesi sürecinde vize görevi gören yetki belgesinin alınmasına dair koşulları ele almaktadır. Ayrıca çalışmamız kanunun gerekçesine de paralel olarak yetkilendirme süreçlerinde izlenen yolu, Uluslararası Çalışma Örgütünün sürece dair raporları ve değerlendirmelerini baz alarak incelemektedir.
Toplu İş Sözleşmesi, 6356, Yetkilendirme Süreçleri, Uluslararası Çalışma Örgütü
 • Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1984-2015 Toplu İş Sözleşmeleri istatistikleri, Retrieved from https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/1255/tis.pdf
 • Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sendikal İstatistikler, Retrieved from https://www.ailevecalisma.gov.tr/istatistikler/calisma-hayati-istatistikleri/sendikal-istatistikler/isci-sayilari-ve-sendikalarin-uye-sayilari-hakkinda-tebligler/
 • Aydın, Ufuk ve Özlem Keskin. (2015).’ 2821 Sayılı Kanundan 6356 Sayılı Kanuna: Türkiye’de Sendikalar Hukukunun Dönüşümü’ Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1 (2), 1-41. Retrieved from http://andhd.dergi.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/33-published.pdf
 • Başbuğ, Aydın . (2017). ‘Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisindeki Temel Sorunlar ve Sendikal Haklara Olumsuz Etkisi.’ İş ve Hayat, 2 (4), 59-76. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/isvehayat/issue/29036/310469
 • Dereli, Toker.(2013).’ 6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Bir Değerlendirme’ Çalışma Ve Toplum, 2013/1, 41-64. Retrieved from http://calismatoplum.org/sayi36/dereli.pdf
 • Engin, Murat.(2013).’ 6356 Sayılı Yasa’da Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi’ Çalışma Ve Toplum, 2013/4, 143-164. Retrieved from http://calismatoplum.org/sayi39/engin.pdf
 • International Labour Conference, (2014). ‘Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations’ 2014 (1),103rd Session, Geneva. Retrieved from https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(2014-103-1A).pdf
 • International Labour Conference, (2016). ‘Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations’ 2016 (1), 105th Session, Geneva. Retrieved from https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(2016-105-1A).pdf
 • Özveri, Murat. (2012)’ Sendikal Haklar Ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’ Bostancı-İSTANBUL. Birleşik Metal-İş Yayınları. Retrieved from http://muratozveri.net/kitaplar/sendikal_haklar_6356.pdf
 • Sur, Melda. (2013). ‘6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Uluslararası Normlar Açısından Değerlendirilmesi’ Çalışma Ve Toplum, 2013/4, 317-356. Retrieved fromhttp://calismatoplum.org/6356-sayili-sendikalar-ve-toplu-is-sozlesmesi-kanununun-uluslararasi-normlar-acisindan-degerlendirilmesi/
 • Yenisey, Kübra Doğan. (2013). ‘Sendikal Örgütlenmede İşkolu Esası ve İşkolunun Belirlenmesi’ Çalışma Ve Toplum, 2013/4, 43-68. Retrieved from http://calismatoplum.org/sayi39/yenisey.pdf
 • Yargıtay 22. HD. E. 2013/17141, K. 2013/16308). Retrieved from https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay-kararlari/hukuk-daireleri/22-hukuk-dairesi
 • 7/11/2012. 6356 Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 28460.
 • 7/5/1983. 2821 Sendikalar Kanunu, 18040.
 • 7/5/1983. 2822 Toplu İş Sözleşmesi, Grev Ve Lokavt Kanunu, 18040.
 • 25/2/1993.Uluslararası Çalışma Örgütü(İLO) 87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi, 21507 .Retrieved from https://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377261/lang--tr/index.htm
 • http://www.resmiistatistik.gov.tr/ (21.12.2018 tarihinde erişildi).
 • 10/6/2003. 4857 İş Kanunu, 25134.
 • 11.10.2013.Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik, 28792.
Birincil Dil tr
Konular Endüstriyel İlişkiler ve İşgücü
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2870-7983
Yazar: Umut GÜNTER (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sosguz693617, journal = {Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-4903}, address = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü Gönen/ Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {2}, pages = {127 - 138}, doi = {}, title = {TOPLU İŞ HUKUKUNDA YETKİLENDİRME SÜREÇLERİNE DAİR SORUNLAR}, key = {cite}, author = {Günter, Umut} }
APA Günter, U . (2020). TOPLU İŞ HUKUKUNDA YETKİLENDİRME SÜREÇLERİNE DAİR SORUNLAR . Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi , 2 (3) , 127-138 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosguz/issue/55250/693617
MLA Günter, U . "TOPLU İŞ HUKUKUNDA YETKİLENDİRME SÜREÇLERİNE DAİR SORUNLAR" . Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 2 (2020 ): 127-138 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosguz/issue/55250/693617>
Chicago Günter, U . "TOPLU İŞ HUKUKUNDA YETKİLENDİRME SÜREÇLERİNE DAİR SORUNLAR". Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 2 (2020 ): 127-138
RIS TY - JOUR T1 - TOPLU İŞ HUKUKUNDA YETKİLENDİRME SÜREÇLERİNE DAİR SORUNLAR AU - Umut Günter Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 138 VL - 2 IS - 3 SN - -2687-4903 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi TOPLU İŞ HUKUKUNDA YETKİLENDİRME SÜREÇLERİNE DAİR SORUNLAR %A Umut Günter %T TOPLU İŞ HUKUKUNDA YETKİLENDİRME SÜREÇLERİNE DAİR SORUNLAR %D 2020 %J Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi %P -2687-4903 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Günter, Umut . "TOPLU İŞ HUKUKUNDA YETKİLENDİRME SÜREÇLERİNE DAİR SORUNLAR". Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 2 / 3 (Haziran 2020): 127-138 .
AMA Günter U . TOPLU İŞ HUKUKUNDA YETKİLENDİRME SÜREÇLERİNE DAİR SORUNLAR. SOSGÜZ. 2020; 2(3): 127-138.
Vancouver Günter U . TOPLU İŞ HUKUKUNDA YETKİLENDİRME SÜREÇLERİNE DAİR SORUNLAR. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi. 2020; 2(3): 127-138.