Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 166 - 176 2020-06-30

MAĞARA TURİZMİNE YÖNELİK ZİYARETÇİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ: BURDUR İNSUYU MAĞARASI ÖRNEĞİ

Fadime GÖRMEZ [1] , Merve İŞÇEN [2]


Araştırmanın amacı alternatif turizm aktivitesi olarak Burdur İnsuyu Mağarasını ziyaret eden bireylerin ziyaretçi deneyimlerine etki eden olumlu ve olumsuz faktörleri belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda ziyaretçilerin en yaygın seyahat uygulaması olan TripAdvisor web sitesinde yer alan olumlu ve olumsuz 126 yoruma içerik analizi uygulanmıştır. Elde edilen nitel veriler MAXQDA programında çözümlenmiş ve en çok tekrar eden kelimelerden bir kelime bulutu oluşturulmuştur. Bununla birlikte yorumlar kategori ve alt kategorilere ayrılmıştır Ayrıca, ziyaretçiler tarafından yapılan yorumlardan doğrudan alıntılar da dahil edilmiştir. Araştırma bulgularında ziyaretçi deneyimlerini olumlu etkileyen faktörler doğal sarkıt ve dikitler, gölet, aydınlatma, yürüyüş yolları boyutları altında sınıflandırılırken, olumsuz faktörler ise kaygan zemin, mağara içerisine yazılmış yazılar, kuruyan göller, doğallığın bozulması gibi etmenler olarak sınıflandırılmıştır.
Burdur, Alternatif Turzim, Göller, TripAdvisor yorumları, İnsuyu Mağarası
 • Akıncı Vural, Z. B., & Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 20(5), 3348‐3382.
 • Albayrak, A. (2013), Alternatif Turizm, Ankara: Detay Yayıncılık
 • Altanlar, A., & Akıncı Kesim, G. (2011). Sürdürülebilir Turizm Planlaması İçin Yöre Halkı ve Yerli Turistlerin Davranış ve Beklentilerini Anlamaya Yönelik Bir Araştırma; Akçakoca Örneği. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi 3(2), 1-20.
 • Arpacı, Ö , Zengin, B , Batman, O . (2012). Karamanın Mağara Turizmi Potansiyeli ve Turizm Açısından Kullanılabilirliği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (23). 59-64 .
 • Asanizde, L. Tsikarishvili, K. ve Bolashvili, N. (2010). Cave Tourism Potential in Georgia. Paper presented at the International Symposium on Kaz Mountains (Mount Ida) and Edremit, Edremit,Balıkesir. 243-247
 • Ata, E., Akkoyunlu, B. ve Sağlam, N. (2006). Öğretmen Adaylarının İnternete Erişim Olanakları ve Kullanım Amaçları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30. 37-44.
 • Buhalis, D. ve Foerste, M. (2015). SoCoMo marketing for travel and tourism: Empowering co-creation of value. Journal of Destination Marketing and Management, 4(3). 151-161.
 • Burdur Valiliği. (2020). İnsuyu Mağarası: http://www.burdur.gov.tr/insuyu-magarasi adresinden alınmıştır. 02.01.2020
 • Burdur Valiliği. (2020). 2019 Yılında Burdur'da Turizm Rüzgarı Esti: http://www.burdur.gov.tr/2019-yilinda-burdurda-turizm-ruzgari-esti#gallery-3 adresinden alınmıştır. 02.01.2020
 • Çuhadar, M. Köseoğlu, S. ve Gültepe, Ö. (2018). Isparta İlindeki Konaklama İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Müşteri Değerlendirmelerinin İncelenmesi: Tripadvisor Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 23(1). 227-239.
 • Çuhadar, M. ve Akçıl, A. Ç. (2018). Kalkan Bölgesindeki Konaklama İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Değerlendirmelerin Analizi: Tripadvisor Örneği, Journal of Recreation and Tourism Research, 5 (2), 1-10
 • Erdoğan, S. (2013). Burdur İnsuyu Mağarası. Ayrıntı Dergisi, 1(2). 1-4.
 • Halis, Muhsin, (2009), “Temel İşletmecilik Kavramları ve Turizm”, Temel İşletmecilik ve Turizm İşletmeleri (22-40) içinde, Editörler: Şehnaz Demirkol ve Burhanettin Zengin, 2.Baskı, İstanbul: Değişim Yayınları.
 • İnanır, A. and Ongun, U. (2019). A Study on the Experience of Tourists Visiting Yeşilova Salda, Journal of Turkish Tourism Research, 3(4): 1028-1041.
 • Kan, E. (2019). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Burdur Kent Ormanı Ve Çevresinin Alternatif Turizm Çekicilikleri.
 • Kim, B., Kim, S. and Heo, C. (2016), "Analysis of satisfiers and dissatisfiers in online hotel reviews on social media", International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(9). 1915-1936.
 • Koçan, N. (2012). Karaca Mağarası’nın (Gümüşhane) Alternatif Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3 (1) 37-44.
 • Kozak Akoğlan, M. ve. Sadık Bahçe, A. (2012), Özel İlgi Turizmi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2020). Mağara Turizmi: https://yigm.ktb.gov.tr/TR-10335/magara-turizmi.html adresinden alınmıştır. 02.01.2020
 • Munar, A. M. ve Jacobsen, J.KS. (2014). Motivations for sharing tourism experiences through social media. Tourism Management, 43, 46-54.
 • Özdipçiner, N. (2010). Electronic marketing in tourism sector. Journal of Internet Applications and Management,6-22
 • Soykan, A. Efe, R. Sönmez, S. ve Cürebal, I. (2008). Balıkesir İlinin Mağara Turizm Potansiyeli. III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi. 393–400
 • TDK. (2020). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr/?kelime=MA%C4%9EARA adresinden alınmıştır. 02.01.2020
 • Ulusan, Y., & Batman, O. (2010). Alternatif Turizm Çeşitlerinin Konya Turizmine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2010). 244-260.
 • Yoo, K. H. ve Gretzel, U. (2009). Comparison Of Deceptive And Truthful Travel Reviews. Information And Communication Technologies in Tourism., Proceedings Of The International Conference in Amsterdam. Netherlands. 37-47.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1125-0086
Yazar: Fadime GÖRMEZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2305-5824
Yazar: Merve İŞÇEN
Kurum: İzmir Katip Çelebi
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sosguz726867, journal = {Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-4903}, address = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü Gönen/ Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {2}, pages = {166 - 176}, doi = {}, title = {MAĞARA TURİZMİNE YÖNELİK ZİYARETÇİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ: BURDUR İNSUYU MAĞARASI ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Görmez, Fadime and İşçen, Merve} }
APA Görmez, F , İşçen, M . (2020). MAĞARA TURİZMİNE YÖNELİK ZİYARETÇİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ: BURDUR İNSUYU MAĞARASI ÖRNEĞİ . Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi , 2 (3) , 166-176 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosguz/issue/55250/726867
MLA Görmez, F , İşçen, M . "MAĞARA TURİZMİNE YÖNELİK ZİYARETÇİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ: BURDUR İNSUYU MAĞARASI ÖRNEĞİ" . Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 2 (2020 ): 166-176 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosguz/issue/55250/726867>
Chicago Görmez, F , İşçen, M . "MAĞARA TURİZMİNE YÖNELİK ZİYARETÇİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ: BURDUR İNSUYU MAĞARASI ÖRNEĞİ". Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 2 (2020 ): 166-176
RIS TY - JOUR T1 - MAĞARA TURİZMİNE YÖNELİK ZİYARETÇİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ: BURDUR İNSUYU MAĞARASI ÖRNEĞİ AU - Fadime Görmez , Merve İşçen Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 166 EP - 176 VL - 2 IS - 3 SN - -2687-4903 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi MAĞARA TURİZMİNE YÖNELİK ZİYARETÇİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ: BURDUR İNSUYU MAĞARASI ÖRNEĞİ %A Fadime Görmez , Merve İşçen %T MAĞARA TURİZMİNE YÖNELİK ZİYARETÇİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ: BURDUR İNSUYU MAĞARASI ÖRNEĞİ %D 2020 %J Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi %P -2687-4903 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Görmez, Fadime , İşçen, Merve . "MAĞARA TURİZMİNE YÖNELİK ZİYARETÇİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ: BURDUR İNSUYU MAĞARASI ÖRNEĞİ". Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 2 / 3 (Haziran 2020): 166-176 .
AMA Görmez F , İşçen M . MAĞARA TURİZMİNE YÖNELİK ZİYARETÇİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ: BURDUR İNSUYU MAĞARASI ÖRNEĞİ. SOSGÜZ. 2020; 2(3): 166-176.
Vancouver Görmez F , İşçen M . MAĞARA TURİZMİNE YÖNELİK ZİYARETÇİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ: BURDUR İNSUYU MAĞARASI ÖRNEĞİ. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi. 2020; 2(3): 166-176.