Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 189 - 199 2020-06-30

Bu çalışma, kendine özgü siyasal geleneklere sahip Birleşik Krallık’ta Parlamentoda ve siyasal partiler içinde önemli bir konumda bulunan whipleri ele almaktadır. Parlamentonun işlemesiyle ilgili yasama faaliyeti sırasında etkin rol oynayan whip kurumu ilgi çekici bir gelenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Whipler başka ülkelerin parlamento ve siyasal partilerinde görülse de -örneğin Avusturalya, Kanada, Hindistan, İrlanda, Malezya, Yeni Zellanda, Güney Afrika, Tayvan ve ABD- bu çalışmada Birleşik Krallık özelinde incelenecektir. Makalede İngiliz sistemindeki whipin ele alınmasının sebebi, bu sistemin hem ilk olarak İngiltere’de uygulanması hem de diğer ülkelerden farklı olarak İngiltere’de whipin parlamento içinde daha önemli bir konumda olmasıdır. Bu bağlamda çalışmada whiplerin tarihsel süreçte ortaya çıkışı, görevleri, organizasyonel yapısı ele alınacaktır. Whiplerin görev tanımı itibariyle lobicilik faaliyeti ile aynı anlama gelip gelmeyeceği düşünülebilir. Bu konuya da kısaca değinilecektir. Bazı konularda anlaşılırlığı artırmak için whiplerle ilgili güncel konulardan örnekler verilecektir.
Whip, Parlamento
 • Abel, D. (1955). “The Whip in History”, Parliamentary Affairs, IX:230-237. https://academic.oup.com/pa/article-abstract/IX/2/230/1518954?redirectedFrom=fulltext (Erişim tarihi: 07 Mart 2020).
 • Agozino, B. (2015). The Whip in the House: Rituals of Social Control in Parliament and in Society. Sociology and Criminology-Open Access, 3(1):1-6. https://www.longdom.org/open-access/the-whip-in-the-house-rituals-of-social-control-in-parliament-and-in-society-2375-4435-1000118.pdf (Erişim tarihi: 27 Şubat 2020).
 • Aslan, S. (2015). “Siyasal İktidarı Etkileme Yöntemlerinden Biri Olarak Lobicilik”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23:1-6. tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/4765/65486 (Erişim tarihi: 06 Mart 2020).
 • BBC, British Broadcasting Corporation, https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-50236141 (Erişim tarihi: 21 Şubat 2020).
 • BBC, British Broadcasting Corporation, https://www.bbc.com/news/newsbeat-49578000 (Erişim tarihi: 25 Şubat 2020).
 • BBC, British Broadcasting Corporation, https://www.bbc.co.uk/academy/tr/articles/art20150408081952607 (Erişim tarihi: 20 Şubat 2020).
 • Gladstone, V. (1927). “The Chief Whip in the British Parliament”, The American Political Science Review, 21(3):519-528. https://www.jstor.org/stable/1945506 (Erişim tarihi: 22 Şubat 2020).
 • Gov.UK, Government of United Kingdom https://www.gov.uk/government/news/latest-updates-on-ministerial-appointments-13-february-2020 (Erişim tarihi: 22 Mart 2020).
 • Hencke, D. (2009). “A New Politics: Curbing the Whips”, https://www.theguardian.com/commentisfree/2009/may/20/parliament-reform-whips (Erişim tarihi: 16 Mart 2020).
 • Kama, S. (2016). “Parlamenter Hükümet Sistemi Olarak “Westminster Modeli” Britanya Örneği Üzerine Bir Deneme”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(2):161-201. https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/27645/291348 (Erişim tarihi: 19 Şubat 2020).
 • Kapelusz, F. (2017). “Democracy Inside Out”, tarihinde https://libcom.org/library/democracy-inside-out-fedor-kapelusz (Erişim tarihi: 16 Mart 2020).
 • Kara, F. (2012). “Birleşik Krallık Avam Kamarası Çalışma Usul ve Esasları Üzerine”, Yasama Dergisi, 7(21):7-50. https://jurix.com.tr/article/8584 (Erişim tarihi: 16 Şubat 2020).
 • Karasu, K. (2009), “İngiltere’de Kamu Yönetimi”, Güler B. A. vd. (Ed.), Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, içinde, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Kurumsal Aktarım, “İngiltere’de Siyasal Partiler”, http://kuramsalaktarim.com/ingilterede-siyasi-partiler/ (Erişim tarihi: 15 Mart 2020).
 • Labour, Labour Party, https://labour.org.uk/people/shadow-cabinet/ (Erişim tarihi: 20 Mart 2020).
 • Loveland, I. (2018). Constitutional Law, Administrative Law, and Human Rights: A Critical Introduction. 8. baskı, Oxford: Oxford University Press. https://books.google.com.tr/books?id=zmdRDwAAQBAJ&pg=PA110&lpg=PA110&dq=loveland+whip+pairing&source=bl&ots=hXk1RQNpDr&sig=ACfU3U3RC05r9PK2Yj5cLc6dJH2gIcQUYA&hl=tr&sa=X&ved=2ahUKEwi9h4G51PLoAhVZwsQBHZAMB7UQ6AEwDXoECAsQLA#v=onepage&q=loveland%20whip%20pairing&f=false (Erişim tarihi: 13 Mart 2020).
 • Marshall, J. (2019). “The Whipping System an Free Voting”, https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/whipping-system-and-free-votes (Erişim tarihi: 09 Mart 2020).
 • Napier C. & Labuschagne, P. (2014). PARLIAMENTARY WHIPS IN THE MODERN ERA: A PARLIAMENTARY NECESSITY OR A HISTORICAL RELIC?.Southern Journal For Contemporary History, 39(1):38-54. http://journals.ufs.ac.za/index.php/jch/article/view/274 (Erişim tarihi: 07 Mart 2020).
 • Roskin, M. G. (2012). Çağdaş Devlet Sistemleri: Siyaset, Coğrafya ve Kültür, 3. baskı, B. Seçilmişoğlu (Çev.), Ankara: Adres Yayınları.
 • Ruttan, C. (2012). ‘Just Try to Keep Them Happy’:Whips and Party Cohesion in the Ontario Legislature. Paper presented at the 2012 Annual Meeting of the Canadian Political Science Association, Edmonton, Alberta. Çalışma Metni. Toronto. https://www.cpsa-acsp.ca/papers-2012/Ruttan.pdf (Erişim tarihi: 16 Şubat 2020).
 • Searing, D., & Game, C. (1977). Horses for Courses: The Recruitment of Whips in the British House of Commons. British Journal of Political Science, 7(3), 361-385. doi:10.1017/S0007123400001034
 • The Public Whip, https://www.publicwhip.org.uk/faq.php#clarify (Erişim tarihi: 20 Mart 2020).
 • Thompson, L. (2018). “Pairing and Why It Matters in the House of Commons”, https://theconversation.com/pairing-and-why-it-matters-in-the-house-of-commons-100278 (Erişim tarihi: 11 Mart 2020).
 • W4MP, Working for an MP, http://www.w4mp.org/library/parliament-guides/whos-who/whips-and-their-work/ (Erişim tarihi: 03 Mart 2020).
 • Walpole, J.; Kelly, R. & Powell, t. (2008). “The Whip’s Office” https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN02829 (Erişim tarihi: 01 Mart 2020).
Birincil Dil tr
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Gözde Müşerref GEZGÜÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sosguz733151, journal = {Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-4903}, address = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü Gönen/ Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {2}, pages = {189 - 199}, doi = {}, title = {İNGİLTERE’DE “WHIP” GELENEĞİ}, key = {cite}, author = {Gezgüç, Gözde Müşerref} }
APA Gezgüç, G . (2020). İNGİLTERE’DE “WHIP” GELENEĞİ . Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi , 2 (3) , 189-199 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosguz/issue/55250/733151
MLA Gezgüç, G . "İNGİLTERE’DE “WHIP” GELENEĞİ" . Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 2 (2020 ): 189-199 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosguz/issue/55250/733151>
Chicago Gezgüç, G . "İNGİLTERE’DE “WHIP” GELENEĞİ". Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 2 (2020 ): 189-199
RIS TY - JOUR T1 - İNGİLTERE’DE “WHIP” GELENEĞİ AU - Gözde Müşerref Gezgüç Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 199 VL - 2 IS - 3 SN - -2687-4903 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi İNGİLTERE’DE “WHIP” GELENEĞİ %A Gözde Müşerref Gezgüç %T İNGİLTERE’DE “WHIP” GELENEĞİ %D 2020 %J Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi %P -2687-4903 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Gezgüç, Gözde Müşerref . "İNGİLTERE’DE “WHIP” GELENEĞİ". Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 2 / 3 (Haziran 2020): 189-199 .
AMA Gezgüç G . İNGİLTERE’DE “WHIP” GELENEĞİ. SOSGÜZ. 2020; 2(3): 189-199.
Vancouver Gezgüç G . İNGİLTERE’DE “WHIP” GELENEĞİ. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi. 2020; 2(3): 189-199.