Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 177 - 188 2020-06-30

KAMU SPOTLARINDA ÇEKİCİLİK VE ÖRNEK SPOT ÇÖZÜMLEMELERİ

Erhan YILDIRIM [1]


Kamu spotları, toplum yararına ya da toplumsal konularda kamuoyunun dikkatini çekmek, çıkan sorunun çözümünde sorunun muhatabı olan ilgili kurum ve kuruluşların harekete geçmesini sağlamak, toplumu bilgilendirmek, bilinç oluşturmak konularında etkili bir araçtır. Kamu spotu çalışmalarının temelini, halkın sağlığı, refahı, mutluluğu, huzuru, eğitimi, kültürü, yaşam standardının yükselmesi, vb. konular oluşturmaktadır. Bu konular kamu yararınadır. Kamu spotları, kamu yararı merkezli toplum çıkarlarını gözeterek hedef kitlede tutum ve davranış değişikliği yaratmayı amaçlamaktadır. Kamu spotlarının halka ulaştırılmasında en etkili kitle iletişim aracı televizyondur. Bu çalışmada televizyonda yayınlanan kamu spotları kuramsal çerçevede ele alınmış ve kamu spotlarının çekiciliği üzerinde durulmuştur. Çalışmanın yöntem kısmında betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Televizyonda yayınlanan kamu spotları çekici midir? Televizyonda yayınlanan kamu spotları kamu yararı oluşumuna katkı sağlamakta mıdır? Soruları üzerinden çalışmaya amaçlı örneklem kapsamında seçilen maske kullanımı ve sosyal mesafeyi koruma ile ilgili kamu spotları seçilmiştir. Çözümlemesi yapılan yeni corona virüsü (Covid-19) hastalığına karşı tıbbi maske kullanımına ve sosyal mesafeye ilişkin kamu spotlarının çekici yanları Moriarty’nin yaptığı temel çekicilikler listesi referans alınarak yapılmıştır. Yapılan çözümlemede maske kullanımına ve sosyal mesafeye uymaya ilişkin temizlik, konfor, sağlık, mantıklı teşvikler, sorumluluk, güven ve güvenlik gibi faktörlerin maske kullanımında etkin olduğu bulgusuna rastlanmıştır.
Kamu Spotu, Kamu Oyu, Kamu Yararı, Çekicilik
 • Babacan, M. (2008), Nedir Bu Reklam, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Çevik Ergin, T. (2014), Kamu Spotlarında Tartışmalı Reklam Yaklaşımının Kullanılması: T.C. Sağlık Bakanlığının “Sigara Pişmanlıktır” Kampanyasının İzleyiciler Üzerindeki Etkileri, Doktora Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • İldem Develi, E. (2008), Sosyal Pazarlama Açısından Kamu Sektörü, Reklamlarında Hedef Kitle Tutumu, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Künüçen, H. (1988). Kitle İletişim Araçlarında Kamu Spotları (Televizyonda Yayımlanan Kamu Spotlarının İçerik Çözümlemesi), Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Moriarty, S. E. (1991). Creative advertising. London: Sage Publications.
 • Mucuk, İ. (2001), Pazarlama İlkeleri, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Peltekoğlu, F. B. (2014) Halkla ilişkiler nedir?, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • RTÜK (2020). Kamu Spotları, Sağlık Bakanlığı (Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü) [https://www.rtuk.gov.tr/spot-filmler/3717/5673/6112-sayili-radyo-ve-televizyonlarin-kurulus-ve-yayin-hizmetleri-hakkinda-kanunun-14-maddesinin-5-fikrasi-kapsaminda-kabul-edilen-zorunlu-yayinlar.html] 22.04.2020 tarihli ve 2020/17 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir.
 • Tayfur, G. (2008). Reklamcılık (3.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tek, Ö. B. (1999), Pazarlama İlkeleri, Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. (2003), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldırım, E. (2019a), Televizyon Dizilerinde Estetik Bir Öğe Olarak Jenerik(Açılış) Müziğin Kullanımı, (Editörler) Melda Cinman ve Ezgi Dinçerden, İletişim Çalışmaları 1, Ankara: Akademisyen Kitabevi, 1-16.
 • Yıldırım, E. (2019b), Televizyon Reklamlarına Göstergebilimsel Bir Yaklaşım: Kent Şekerleme Reklamı. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 43, 169-181.
 • Yolcu, E. (2001). Televizyon Reklamcılığı (Sinemanın Etkisinde Düşünsel Ve Görüntüsel Yaratım Öğeleri Açısından). İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Görsel Kaynakça
 • RTÜK (2020). Kamu Spotları Televizyon Filmleri, Sağlık Bakanlığı, https://www.rtuk.gov.tr/spot-filmler/3717/5673/6112-sayili-radyo-ve-televizyonlarin-kurulus-ve-yayin-hizmetleri-hakkinda-kanunun-14-maddesinin-5-fikrasi-kapsaminda-kabul-edilen-zorunlu-yayinlar.html.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Erhan YILDIRIM (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sosguz742186, journal = {Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-4903}, address = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü Gönen/ Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {2}, pages = {177 - 188}, doi = {}, title = {KAMU SPOTLARINDA ÇEKİCİLİK VE ÖRNEK SPOT ÇÖZÜMLEMELERİ}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Erhan} }
APA Yıldırım, E . (2020). KAMU SPOTLARINDA ÇEKİCİLİK VE ÖRNEK SPOT ÇÖZÜMLEMELERİ . Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi , 2 (3) , 177-188 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosguz/issue/55250/742186
MLA Yıldırım, E . "KAMU SPOTLARINDA ÇEKİCİLİK VE ÖRNEK SPOT ÇÖZÜMLEMELERİ" . Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 2 (2020 ): 177-188 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosguz/issue/55250/742186>
Chicago Yıldırım, E . "KAMU SPOTLARINDA ÇEKİCİLİK VE ÖRNEK SPOT ÇÖZÜMLEMELERİ". Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 2 (2020 ): 177-188
RIS TY - JOUR T1 - KAMU SPOTLARINDA ÇEKİCİLİK VE ÖRNEK SPOT ÇÖZÜMLEMELERİ AU - Erhan Yıldırım Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 177 EP - 188 VL - 2 IS - 3 SN - -2687-4903 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi KAMU SPOTLARINDA ÇEKİCİLİK VE ÖRNEK SPOT ÇÖZÜMLEMELERİ %A Erhan Yıldırım %T KAMU SPOTLARINDA ÇEKİCİLİK VE ÖRNEK SPOT ÇÖZÜMLEMELERİ %D 2020 %J Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi %P -2687-4903 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Yıldırım, Erhan . "KAMU SPOTLARINDA ÇEKİCİLİK VE ÖRNEK SPOT ÇÖZÜMLEMELERİ". Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 2 / 3 (Haziran 2020): 177-188 .
AMA Yıldırım E . KAMU SPOTLARINDA ÇEKİCİLİK VE ÖRNEK SPOT ÇÖZÜMLEMELERİ. SOSGÜZ. 2020; 2(3): 177-188.
Vancouver Yıldırım E . KAMU SPOTLARINDA ÇEKİCİLİK VE ÖRNEK SPOT ÇÖZÜMLEMELERİ. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi. 2020; 2(3): 177-188.