Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 13, 253 - 273, 31.12.2023

Öz

İnsanlık tarihine bakıldığında yüzyıllar boyunca devamlı bir hareketlilik içerisinde olmuştur. Küreselleşmenin ortaya çıkmasıyla hem göç veren ülkeler hem de göç alan ülkeler açısından göç olgusu önemli hale gelmiştir. Göç hareketliliği sosyal ve siyasal baskılar gibi olumsuz koşullar nedenleriyle veya daha iyi bir yaşam, eğitim, refah düzeyi için yapılmaktadır. Bireysel göç hareketliliğinden farklı olarak siyasi kaynaklı kitlesel göç hareketleri de meydana gelmektedir. Kitlesel göç hareketleri bütün dünya ülkelerini etkilemektedir. Bu sebeple göç kavramı uluslararası çözülmesi gereken bir konu olmuştur. Bu nedenle devletlerin uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ortak olarak uyguladıkları politikalar önemli bir hal almıştır. Ülkelerin uyguladıkları politikalar insanlık için önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı tarihsel süreç içerisinde Türkiye’nin uluslararası göç politikalarını incelemek ve ulusal kurum ile uluslararası kuruluşların süreçteki yerlerini ele almaktır.

Kaynakça

  • Ağır, O. ve Sezik, M. (2015), “Suriye’de Türkiye’ye yaşanan göç dalgasından kaynaklanan güvenlik sorunlar” Birey ve Toplum, 5(9), 99.
  • Akan, Y. ve Arslan İ. (2008). Göç Ekonomisi. Ekin Yayınevi.
  • Aktar, A. (2005). Nüfusun Homojenleştirilmesi ve Ekonominin Türkleştirilmesi Sürecinde Bir Aşama; Türk -Yunan Nüfus Mübadelesi,1923-1924. Renée Hirschon (Der.), Ege’yi geçerken 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadalesi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
  • AÜSBF (1973). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler,1(1), Çev.Seha Meray, AÜSBF Yayınları, s.89-94.
  • Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (2018). AB ve Türkiye ilişkileri Tarihçesi. https://www.avrupa.info.tr/tr/ab-ve-turkiye-iliskileri-tarihi-711.
  • Bingöl, A. S. (2006). Almanya ve Hollanda’da Türk Göçmen İşçi Çocuklarına Dönük Eğitim Politikaları ve Uygulamaları. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Yüksek Lisans Tezi.
Toplam 6 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mikro İktisat (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ali Koçak 0009-0000-0307-7757

Ayşe Durgun 0000-0002-8062-7473

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 5 Sayı: 13

Kaynak Göster

APA Koçak, A., & Durgun, A. (2023). TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI. Uygulamalı Sosyal Bilimler Ve Güzel Sanatlar Dergisi, 5(13), 253-273.
AMA Koçak A, Durgun A. TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI. SOSGÜZ. Aralık 2023;5(13):253-273.
Chicago Koçak, Ali, ve Ayşe Durgun. “TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI”. Uygulamalı Sosyal Bilimler Ve Güzel Sanatlar Dergisi 5, sy. 13 (Aralık 2023): 253-73.
EndNote Koçak A, Durgun A (01 Aralık 2023) TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 5 13 253–273.
IEEE A. Koçak ve A. Durgun, “TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI”, SOSGÜZ, c. 5, sy. 13, ss. 253–273, 2023.
ISNAD Koçak, Ali - Durgun, Ayşe. “TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI”. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 5/13 (Aralık 2023), 253-273.
JAMA Koçak A, Durgun A. TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI. SOSGÜZ. 2023;5:253–273.
MLA Koçak, Ali ve Ayşe Durgun. “TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI”. Uygulamalı Sosyal Bilimler Ve Güzel Sanatlar Dergisi, c. 5, sy. 13, 2023, ss. 253-7.
Vancouver Koçak A, Durgun A. TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI. SOSGÜZ. 2023;5(13):253-7.

23374216672166821669     21677 21671216722167321675   21676