Yıl 2017, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 171 - 179 2017-12-15

Edebî Metinlerde Zenginleşen Türkçe
Turkish Becoming Rich in Literary Texts

Saadettin YILDIZ [1]


Geçmişten günümüze değin insanoğlunun varoluşunda rol oynayan en önemli ögelerden biri şüphesiz dildir. Dillerin zenginliği hakkında pek çok ölçüt bulunmasına rağmen, bunlardan en dikkat çekeni onların kelime dağarcığıdır. Ancak kelime dağarcığı, dillerdeki kelime sayısını nicel olarak yansıtması bakımından dili bütünüyle kavrayan bir terim olarak karşımıza çıkmaz. Buna karşın “söz varlığı”, dilin zenginliklerini bütün yönleriyle karşılayan bir ifade olarak kullanılır. Ayrıca, dilin zenginliği ifadesinden, sözü edilen dilin anlatım gücünü ve anlatma yollarının çeşitliliğini anlamak gerekir. Bu bakımdan Türkçe, dikkate değer bir dilbilimsel zenginlik göstermektedir. 

  Dil, çağrışımlarla zenginleşir. Buna bağlı olarak bir dilin zenginliği değerlendirilirken o dille yazılmış edebî metinlerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle şiir türü, dillerin zenginliklerini ölçümlemek bakımından dikkate değer imkânlar sunmaktadır. Türkçenin en dikkat çekici ifade kalıplarından biri, belirtisiz isim tamlamasının bir türü olan benzetmeli belirtisiz isim tamlamalarıdır.  Bu tamlama türü üzerine yapılan incelemeler, Türkçenin zenginliklerini belirtmek açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada sözü edilen özelliklerinden hareketle, Türkçenin zenginlikleri üzerine edebi metinler aracılığıyla değerlendirmelerde bulunulacaktır.

From past to present, language is undoubtedly one of the most important elements that influence the existence of humankind. Even though there are many criteria about the richness of languages, the most salient of them is their lexicon. Yet, lexicon is not a concept that entirely comprehends the language. It just quantitatively reflects the number of words in a language. On the other hand “vocabulary” is used as an expression that involves whole richness of a language. Besides, the expression of “language’s richness” means to understand a language’s narrative power and diversity of narration ways. In this respect, Turkish shows a remarkable linguistic richness. 

Language prospers with connotations. Therefore, when considering the richness of a language, literary texts written in that language must be taken into consideration. In this context, especially poetry offers notable opportunities to measure the richness of languages. One of the most striking expression pattern of Turkish is imitative-indefinite noun phrase that is a subgenre of indefinite noun phrase. The studies on this type of noun phrase are crucial in terms of indicating the richness of Turkish. In this study, with the mentioned features above, some certain assessments will be made about the richness of Turkish through literary texts.

  • Aksan, Doğan (1996). Türkçenin Söz Varlığı. Ankara: Engin Yayınları.
  • Aksan, Doğan (2003). Dil, Şu Büyülü Düzen… Ankara: Bilgi Yayınevi.
  • Bilgegil, Kaya (1984). Türk Dilbilgisi. İstanbul: Dergâh Yayınları.
  • Ergin, Muharrem (1999). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Basım.
  • Korkmaz, Zeynep (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.
  • Türk Dil Kurumu (2011). Büyük Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yayınları.
  • Üstüner, Ahat (Ocak 2001). “Türkçenin Anlatım Gücü”. Türk Dili. S. 589. ss. 50-57.
Konular Edebiyat
Yayımlanma Tarihi 2017/2
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Saadettin YILDIZ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Temmuz 2017
Kabul Tarihi : 25 Ağustos 2017
Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { soylemdergi327152, journal = {Söylem Filoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-0502}, address = {soylemdergi@hotmail.com}, publisher = {Yusuf ÇETİN}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {171 - 179}, doi = {10.29110/soylemdergi.327152}, title = {Edebî Metinlerde Zenginleşen Türkçe}, key = {cite}, author = {YILDIZ, Saadettin} }
APA YILDIZ, S . (2017). Edebî Metinlerde Zenginleşen Türkçe. Söylem Filoloji Dergisi , 2 (2) , 171-179 . DOI: 10.29110/soylemdergi.327152
MLA YILDIZ, S . "Edebî Metinlerde Zenginleşen Türkçe". Söylem Filoloji Dergisi 2 (2017 ): 171-179 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/soylemdergi/issue/32680/327152>
Chicago YILDIZ, S . "Edebî Metinlerde Zenginleşen Türkçe". Söylem Filoloji Dergisi 2 (2017 ): 171-179
RIS TY - JOUR T1 - Edebî Metinlerde Zenginleşen Türkçe AU - Saadettin YILDIZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29110/soylemdergi.327152 DO - 10.29110/soylemdergi.327152 T2 - Söylem Filoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 179 VL - 2 IS - 2 SN - -2548-0502 M3 - doi: 10.29110/soylemdergi.327152 UR - https://doi.org/10.29110/soylemdergi.327152 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Söylem Filoloji Dergisi Edebî Metinlerde Zenginleşen Türkçe %A Saadettin YILDIZ %T Edebî Metinlerde Zenginleşen Türkçe %D 2017 %J Söylem Filoloji Dergisi %P -2548-0502 %V 2 %N 2 %R doi: 10.29110/soylemdergi.327152 %U 10.29110/soylemdergi.327152
ISNAD YILDIZ, Saadettin . "Edebî Metinlerde Zenginleşen Türkçe". Söylem Filoloji Dergisi 2 / 2 (Aralık 2017): 171-179 . https://doi.org/10.29110/soylemdergi.327152
AMA YILDIZ S . Edebî Metinlerde Zenginleşen Türkçe. SFD. 2017; 2(2): 171-179.
Vancouver YILDIZ S . Edebî Metinlerde Zenginleşen Türkçe. Söylem Filoloji Dergisi. 2017; 2(2): 179-171.