Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 90 - 104 2019-06-30

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” İsimli Hikayelerinin Alegori Açısından Mukayesesi
The Comparison of Ahmet Hamdi Tanpınar’s Two Stories Entitled “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” and “Yaz Yağmuru” in Terms of Allegory

Onur AKBAŞ [1]


Elbette hiçbir edebî eser, hangi maksatla ortaya konulursa konulsun, devrinin sosyal, siyasi, ekonomik şartlarından bağımsız olamaz. O eseri ortaya koyan kişinin cemiyetin bir parçası olması münasebetiyle eser de cemiyetten ve devirden bağımsız değerlendirilemez. Wellek’e göre bir edebî eser organizma değil sosyal bir değerdir.

Bahsedilen bu yönleri itibarıyla sanat beşerî bir eylemdir. Bu anlamda, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın sanat anlayışı ve dilindeki alegorileri anlamak için de onun sanat görüşü ve ardındaki felsefeye müracaat etmek gerekir.  Bu yüzden çalışmanın esasını teşkil eden bölüme geçmeden önce imge, simge ve sembol açısından Tanpınar’ın sanat ve edebiyat anlayışına değinildi. Ardından esas bölümde ise hikâyelerdeki alegorilerden hareketle Tanpınar’ın alegorileri hangi maksat ve kapsamda kullandığı incelendi. Çalışmanın sonuç bölümünde ise elde edilen veriler üzerinden Tanpınar’ın sanat, edebiyat ve hayat görüşü kapsamında bir yargıya varılmaya çalışıldı.

         Of course, Any of arts - So İt doesn’t meter why it was written.- cannot be independent of its social, politic and economic conditions. A work cannot be thought freely from its term of conditions. Cause of a part of society who wrote it. So according to Wellek: A Literary work is not an organism. İt is a social value.

        If you want to understand view of Tanpınar’s art, you should apply on his philosophy. Cause of this we mentioned about Ahmet Hamdi Tanpınar’s view of art around image, symbol or allegory before we passed our art’s basic theme. Secondly We studied on allegories on Tanpınar’s two stories called “Abdullah Efendi’ninRüyaları” and “Yaz Yağmuru” we tried to understand and to compare that stories’ allegories according to point of view Ahmet HamdiTanpınar’s views of art. Thirdly We tried to obtain an idea according to our data which we had. 

 • Austen, Warren ve WellekRené (2016) Edebiyat Teorisi, İstanbul, Dergâh Yayınları
 • Ayhan, Emine, (2011) Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Abdullah Efendi’nin Rüyaları’nda” “Ulusal Alegori, İstanbul, Bilgi Üniversitesi (Yüksek Lisans Tezi)
 • Aydın, Abdurrahman (2017) Bilinçdışıve Arzu, Ankara, Bibliotech Yayınları
 • FryeNorthrop (2015) Eleştirinin Anatomisi,İstanbul, Ayrıntı Yayınları
 • Gürbilek, Nurdan (2016) Kör Ayna, Kayıp Şark, İstanbul, Metis
 • Kaplan, Mehmet (2001) Tanpınar’ın Şiir Dünyası, İstanbul, Dergâh Yayınları
 • Şahin, İbrahim (2012)Haz ve Günah- Bir Ahmet Hamdi Tanpınar Yorumu,İstanbul, Kapı Yayınları
 • Şahin, İbrahim (2015) Sanatın ve Sanatkârın Alegorisi Olarak “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” TDK, Cilt: CIX Sayı: 767-768 Kasım-Aralık
 • Tanpınar, Ahmet Hamdi (1995) Hikâyeler, İstanbul, Dergâh yayınları
 • Tanpınar, Ahmet Hamdi (2017) Hikâyeler, İstanbul, Dergâh yayınları
 • Tanpınar, Ahmet Hamdi (1977) Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul, Dergâh Yayınları
 • Tanpınar, Ahmet Hamdi (2016) Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul, Dergâh Yayınları
 • Uysal, Zeynep (2014) Metruk Ev, İstanbul, İletişim Yayınları
 • Uçman, Abdullah ve İnci Handan (2014) Ahmet Hamdi Tanpınar, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Yayımlanma Tarihi 2019/1
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3771-8775
Yazar: Onur AKBAŞ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Ağustos 2018
Kabul Tarihi : 8 Ocak 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { soylemdergi455843, journal = {Söylem Filoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-0502}, address = {soylemdergi@hotmail.com}, publisher = {Yusuf ÇETİN}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {90 - 104}, doi = {10.29110/soylemdergi.455843}, title = {Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” İsimli Hikayelerinin Alegori Açısından Mukayesesi}, key = {cite}, author = {AKBAŞ, Onur} }
APA AKBAŞ, O . (2019). Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” İsimli Hikayelerinin Alegori Açısından Mukayesesi. Söylem Filoloji Dergisi , 4 (1) , 90-104 . DOI: 10.29110/soylemdergi.455843
MLA AKBAŞ, O . "Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” İsimli Hikayelerinin Alegori Açısından Mukayesesi". Söylem Filoloji Dergisi 4 (2019 ): 90-104 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/soylemdergi/issue/46632/455843>
Chicago AKBAŞ, O . "Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” İsimli Hikayelerinin Alegori Açısından Mukayesesi". Söylem Filoloji Dergisi 4 (2019 ): 90-104
RIS TY - JOUR T1 - Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” İsimli Hikayelerinin Alegori Açısından Mukayesesi AU - Onur AKBAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29110/soylemdergi.455843 DO - 10.29110/soylemdergi.455843 T2 - Söylem Filoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 104 VL - 4 IS - 1 SN - -2548-0502 M3 - doi: 10.29110/soylemdergi.455843 UR - https://doi.org/10.29110/soylemdergi.455843 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Söylem Filoloji Dergisi Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” İsimli Hikayelerinin Alegori Açısından Mukayesesi %A Onur AKBAŞ %T Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” İsimli Hikayelerinin Alegori Açısından Mukayesesi %D 2019 %J Söylem Filoloji Dergisi %P -2548-0502 %V 4 %N 1 %R doi: 10.29110/soylemdergi.455843 %U 10.29110/soylemdergi.455843
ISNAD AKBAŞ, Onur . "Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” İsimli Hikayelerinin Alegori Açısından Mukayesesi". Söylem Filoloji Dergisi 4 / 1 (Haziran 2019): 90-104 . https://doi.org/10.29110/soylemdergi.455843
AMA AKBAŞ O . Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” İsimli Hikayelerinin Alegori Açısından Mukayesesi. SFD. 2019; 4(1): 90-104.
Vancouver AKBAŞ O . Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” İsimli Hikayelerinin Alegori Açısından Mukayesesi. Söylem Filoloji Dergisi. 2019; 4(1): 104-90.