Dergi İletişim
Ad: Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
E-posta: spcdergisi@ailevecalisma.gov.tr
Editör
Ad: Dr. Olgun GÜNDÜZ
E-posta: gunduzolgun@gmail.com