Dergi Kurulları

Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Ahmet TEKİN

Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı

Doç. Dr. Mehmet GÜNDÜZ

Hukuk Danışmanı

Sevil SERİN

İmtiyaz Sahibi

Dr. Abdullah ÖZTÜRK

Editör

Gül HAKBİLEN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Uzm. Dr. Dilek TARHAN

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi