Cilt: 9 Sayı: 1, 1.03.2015

Yıl: 2015

Makale

2. Tıbbi Laboratuvarda Pre-analitik Hatalar-Örnek Alımı

5. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ameliyat Masası Kullanım Oranlarının Değerlendirilmesi

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi