Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 11 2018-12-30

Examination of Coach-Athlete Relationship in High School Sport Teams
Lise Spor Takımlarında Antrenör-Sporcu İlişkisinin İncelenmesi

Arif KESKİN [1] , Ayşegül ÖZDEMİR [2] , Alparslan Aziz TUNÇ [3] , Erhan DEVRİLMEZ [4]


High quality communication between coach and athlete in coaching context is important for athletes’ physical, psychological and social development. The purpose of this study was to examine coach-athlete relationship in secondary school sport teams. Purposive sampling was used to select sample of this study. Participants were 64 coaches and 145 secondary school sport athletes. “Coach-Athlete Relationship Questionnaire” which was developed by Jowett and Ntoumanis (2004) and translated to Turkish culture by Altıntaş and his colleagues (2012). One way MANOVA was used for statistical calculations. Before performing this analysis, univariate and multivariate normality, variance and covariance homogeneity, and multicollinearity assumptions were checked and all assumptions met criteria. Results showed that coach-athlete relationship level in secondary school sport teams was high for both coach and athlete sides. Gender and sport branches affected coach side of relationship. In athlete side, gender did not affect but sport branches statistically affected coach-athlete relationship. Limitations and future study directions were discussed

Antrenman ortamında antrenör ve sporcu arasında kurulan kaliteli ilişki sporcunun fiziksel. psikolojik ve sosyal gelişiminde önemli rol oynar. Bu çalışmanın amacı lise spor takımlarındaki antrenör-sporcu ilişkisinin incelenmesidir. Örneklem grubu amaçlı örneklem yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Çalışmada 64 antrenör ve 145 lise okul sporlarına katılan sporcu yer almaktadır. Verilerin toplanmasında Jowett ve Ntoumanis (2004) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Altıntaş ve arkadaşları (2012) tarafından yapılan “Antrenör-Sporcu İlişkisi Envanteri” kullanılmıştır. İstatistiksel işlemler için çoklu varyans analizi (MANOVA) tercih edilmiştir. Analiz işlemlerinden önce tekli ve çoklu normallik testi ile varyans-kovaryans homojenliği ve eşdüzlemlilik (multicollinearity) varsayımları kontrol edilmiştir ve seçilen analizin uygulanması uygun bulunmuştur. Bulgulara göre lise okul spor takımlarında antrenör-sporcu ilişkisinin hem antrenör boyutunda hem de sporcu boyutunda oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca antrenörlerin sporcuları ile ilişki düzeylerini cinsiyet ve spor branşı aynı anda etkilemektedir. Sporcular açısından ise cinsiyet değişkeni antrenörleriyle ilişkilerini etkilemezken spor branşı değişkeni anlamlı düzeyde etkilemektedir. Çalışmanın sınırlılıkları ve gelecek çalışmalara yönelik değerlendirmeler bu anlamda tartışılmıştır.

 • Adie, J. W., & Jowett, S. (2010). Meta‐perceptions of the coach–athlete relationship, achievement goals. and intrinsic motivation among sport participants. Journal of Applied Social Psychology, 40(11). 2750-2773.
 • Altıntaş, A., Çetinkalp, Z., & Aşçı, H. (2012). Antrenör-sporcu ilişkisinin değerlendirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 23(3), 119-128.
 • Avci, K.S., Çepikkurt, F., & Kale, E.K. (2018). Examination of the relationship between coach-athlete communication levels and perceived motivational climate for volleyball players. Universal Journal of Educational Research, 6(2), 346-353.
 • Bezci, S. (2016). Investigating the relationship between the perceptions of taekwondo athletes towards coach-athlete relationship. task and ego orientation in sports. and motivation in sports. International Journal of Environmental and Science Education, 11(15), 8436-8447.
 • Conroy, D.E., & Coatsworth, J.D. (2004). The effects of coach training on fear of failure in youth swimmers: A latent growth curve analysis from a randomized. Controlled trial. Journal of Applied Developmental Psychology, 25(2), 193-214.
 • Dökmen, Ü. (2006). Evrenle uyumlaşma sürecinde var olmak gelişmek uzlaşmak. İstanbul. Türkiye: Sistem Yayıncılık
 • Gadermann, A.M.. Guhn, M., & Zumbo, B.D. (2012). Estimating ordinal reliability for likert type and ordinal item response data: A conceptual. empirical and practical guide. Practical Assessment Research Evalvation, 17(3), 1-13.
 • Güllü, S. (2018). The effect of the coach-athlete relationship on passion for sports: the case of male handball players in super league. Journal of Education and Training Studies, 7(1), 38-47.
 • Jowett, S., & Cockerill, I. (2002). Incompatibility in the coach - athlete relationship. In: Cockerill I (Eds.). Solutions in Sport Psychology (pp.16-31). London: Thompson Learning..
 • Jowett, S., & Frost, T. (2007). Race/ethnicity in the all‐male coach‐athlete relationship: Black footballers’ narratives. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 5(3), 255-269.
 • Jowett, S., & Meek, G.A. (2000). The coach-athlete relationship in married couples: An exploratory content analysis. The Sport Psychologist, 14(2), 157-175.
 • Jowett, S., & Ntoumanis, N. (2004). The Coach-Athlete Relationship Questionnaire (CART –Q): Development and initial validation. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 14(4), 245–257.
 • Karademir, T., & Türkçapar, Ü. (2016). Bireysel ve takım sporcularında iletişim becerilerinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(4), 67-80.
 • Mageau, G.A., & Vallerand, R. J. (2003). The coach–athlete relationship: A motivational model. Journal of Sports Science, 21(11), 883-904.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018). Lise Beden Eğitimi Dersi (9-12. Sınıflar)Öğretim Programı ve Kılavuzu. Erişim adresi: http://mufredat.meb.gov.tr
 • Molinero, O., Salguero, A., Tuero, C., Alvarez, E., & Márquez. S. (2006). Dropout reasons in young spanish athletes: Relationship to gender, type of sport and level of competition. Journal of Sport Behavior, 29(3), 255-269.
 • Mutlu, E. (1994). İletişim Sözlüğü. Ankara: Ark Yayınevi.
 • National Federation of State High School Associations (1991). The case for high school activities. Kansas. ABD: NF Resource Paper.
 • Öcal, K., & Koçak, M.S. (2010). Okul sporlarının orta öğretim öğrencilerinin akademik başarı ve davranış gelişimine etkisi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi / Mediterranean Journal of Educational Research, 7(1), 86-94.
 • Ramazanoglu, F. (2018). Investigation of relationship between coach and athlete in terms of different variables. Universal Journal of Educational Research, 6(7), 1431-1436.
 • Savcı, D.Ü., & Abakay, U. (2017). Examination of trainer communication skills perceived by athletes according to sport fields. European journal of education studies, 11(3), 581-591.
 • Selağzı, S., & Çepikkurt, F. (2015). Antrenör ve Sporcu İletişim Düzeylerinin Belirlenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(1), 11-18.
 • Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics. Allyn & Bacon/Pearson Education.
 • Yılmaz, İ., Çimen, Z., & Bektaş, F. (2009). Sporcu Algılamalarına Göre Bireysel ve Takım Sporu Antrenörlerinin İletişim Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması. Journal of Physical Education and Sport Sciences, 11(4), 52-57.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Arif KESKİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: karaman lisesi
Ülke: Turkey


Yazar: Ayşegül ÖZDEMİR
Kurum: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Alparslan Aziz TUNÇ

Yazar: Erhan DEVRİLMEZ
Kurum: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 22 Aralık 2018
Kabul Tarihi : 30 Aralık 2018
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { sportive501010, journal = {Sportive}, issn = {}, eissn = {2667-632X}, address = {sportivescience@gmail.com}, publisher = {Ahmet UZUN}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {1 - 11}, doi = {}, title = {Lise Spor Takımlarında Antrenör-Sporcu İlişkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Keskin, Arif and Özdemir, Ayşegül and Tunç, Alparslan Aziz and Devrilmez, Erhan} }
APA Keskin, A , Özdemir, A , Tunç, A , Devrilmez, E . (2018). Lise Spor Takımlarında Antrenör-Sporcu İlişkisinin İncelenmesi . Sportive , 1 (1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/40676/501010
MLA Keskin, A , Özdemir, A , Tunç, A , Devrilmez, E . "Lise Spor Takımlarında Antrenör-Sporcu İlişkisinin İncelenmesi" . Sportive 1 (2018 ): 1-11 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/40676/501010>
Chicago Keskin, A , Özdemir, A , Tunç, A , Devrilmez, E . "Lise Spor Takımlarında Antrenör-Sporcu İlişkisinin İncelenmesi". Sportive 1 (2018 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - Lise Spor Takımlarında Antrenör-Sporcu İlişkisinin İncelenmesi AU - Arif Keskin , Ayşegül Özdemir , Alparslan Aziz Tunç , Erhan Devrilmez Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sportive JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 1 IS - 1 SN - -2667-632X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sportive Lise Spor Takımlarında Antrenör-Sporcu İlişkisinin İncelenmesi %A Arif Keskin , Ayşegül Özdemir , Alparslan Aziz Tunç , Erhan Devrilmez %T Lise Spor Takımlarında Antrenör-Sporcu İlişkisinin İncelenmesi %D 2018 %J Sportive %P -2667-632X %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Keskin, Arif , Özdemir, Ayşegül , Tunç, Alparslan Aziz , Devrilmez, Erhan . "Lise Spor Takımlarında Antrenör-Sporcu İlişkisinin İncelenmesi". Sportive 1 / 1 (Aralık 2018): 1-11 .
AMA Keskin A , Özdemir A , Tunç A , Devrilmez E . Lise Spor Takımlarında Antrenör-Sporcu İlişkisinin İncelenmesi. SPORTIVE. 2018; 1(1): 1-11.
Vancouver Keskin A , Özdemir A , Tunç A , Devrilmez E . Lise Spor Takımlarında Antrenör-Sporcu İlişkisinin İncelenmesi. Sportive. 2018; 1(1): 1-11.
IEEE A. Keskin , A. Özdemir , A. Tunç ve E. Devrilmez , "Lise Spor Takımlarında Antrenör-Sporcu İlişkisinin İncelenmesi", Sportive, c. 1, sayı. 1, ss. 1-11, Ara. 2018