Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 25 - 34 2019-03-11

Millî Güreşçilerin Yüksek Beklentilere Başarısız Sonuçlara ve Başarısızlık Korkusuna İlişkin Düşünceleri

Mehtap YILDIZ [1] , Özer YILDIZ [2]


Bu araştırmanın amacı, millî güreşçilerin yüksek beklentiler, başarısız sonuçlar ve başarısızlık korkusuna ilişkin düşüncelerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden standartlaştırılmış açık uçlu görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma grubunu 11 erkek millî güreşçi oluşturmuştur. Verileri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan ‘Kişisel Bilgi Formu’nda 5 soru, ‘Görüşme Formu’nda, standartlaştırılmış 3 açık uçlu soru yer almıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, millî güreşçilerin önemli bir turnuva öncesinde kendilerinden yüksek beklentilerin olmasının kendilerini olumlu yönde etkilediği, başarısızlık korkusunun performanslarını olumsuz etkilediği, başarısız sonuçların ise sonraki turnuvalara daha hırslı hazırlanmalarına neden olduğu tespit edilmiştir. Bundan sonraki araştırmaların farklı branşlardaki elit sporculara nicel ve nitel yöntemler birlikte kullanılarak yapılması önerilmektedir.


Güreş, Millî, Beklenti, Başarısızlık
 • Başer, E. (1996). Futbolda psikoloji ve başarı. Ankara: Sporsal Kuram Dizisi.
 • Can, Y., Güven, H., Soyer, F., Demirel, M., Bayansalduz, M. ve Şahin, K. (2010). Elit taekwondo sporcularında aile-antrenör-kulüp desteği ve başarı motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1), 240-252.
 • Conroy, D. E. (2004). The unique psychological meanings of multidimensional fears of failing. Journal of Sport and Exercise Psychology, 26 (3), 484-491.
 • Conroy, D. E., Willow, J. P. ve Metzler, J. N. (2002). Multidimensional fear of failure measurement: The performance failure appraisal inventory. Journal of Applied Sport Psychology, 14 (2), 76-90.
 • Conroy, D.E. (2001). Progress in the development of a multidimensional measure of fear of failure: The performance failure appraisal inventory (PFAI). Anxiety, Stress, and Coping, 14 (4), 431-452.
 • Correia, M., Rosado, A., Serpa, S. ve Ferreira, V. (2017). Fear of failure in athletes: gender, age and type of sport differences. Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte. 12 (2), 185-193.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative enquiry and research design: Choosing among five approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Erdoğan, N., Zekioğlu, A., ve Dorak, F. (2014). Hentbol antrenörlerine göre, sporcuların performansını psikolojik yönden etkileyen faktörler nelerdir? Nitel çalışma. International Journal of Science Culture and Sport. Special Issue 1, 194-207.
 • Gencer, E. (2008). Yıldızlar kategorisi erkek güreşçilerde denetim odağı, benlik saygısı ve başarı ilişkisi: Ege bölgesi yıldızlar ligi örneği. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Güven, Ö. (1996). 12­16 yaş grubu sporcuların müsabaka motivasyonu ve antrenör davranışları konusunda karşılaştıkları bazı sorunlar. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1 (1), 29-40.
 • Konter, E. (1998). Sporda psikolojik hazırlığın teori ve pratiği. Ankara: Spor Kitabevi.
 • McClure, J., Meyer, L.H., Garisch J., Fischer, R., Weir, K. F. and Walkey, F. H. (2011). Students’ attributions for their best and worst marks: Do they relate to achievement? Contemporary Educational Psychology, 36 (2),71–81.
 • Passer, M. W. (1983). Fear of failure, fear of evaluation, perceived competence, and self-esteem in competitive-trait-anxious children. Journal of Sport Psychology, 5 (2), 172-188.
 • Patton, M. Q. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed. M. Bütün, S. B. Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Punch, K. F. (2005). Sosyal araştırmalara giriş (D. Bayrak, H. B. Arslan, Z. Akyüz, Çev.). Ankara: Siyasal Yayınları.
 • Sagar, S. S. ve Lavallee, D. (2010). The developmental origins of fear of failure in adolescent athletes: Examining parental practices. Psychology of Sport and Exercise, 11 (3), 177-187.
 • Sagar, S. S., Busch, B. K. ve Jowett, S. (2010). Success and failure, fear of failure, and coping responses of adolescent academy football players. Journal of Applied Sport Psychology, 22 (2), 213-230.
 • Sagar, S. S., Lavallee, D. ve Spray, C. M. (2009). Coping with the effects of fear of failure: A preliminary investigation of young elite athletes. Journal of Clinical Sport Psychology, 3 (1), 73-98.
 • Salar, B., Hekim, M. ve Tokgöz, M. (2012). 15-18 yaş grubu takım ve ferdi spor yapan bireylerin duygusal durumlarının karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (6), 123-135.
 • Suinn, R. (1996). Zihinsel antrenman kılavuzu yüksek verim için yedi aşama. (Çev. Tanju Bağırgan). Ankara: Sporsal Kuram Dizisi.
 • Stoeber, J. ve Becker, C. (2008). Perfectionism, achievement motives, and attribution of success and failure in female soccer players. International Journal of Psychology, 43 (6), 980-987.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Wikman, J. M., Stelter, R., Melzer, M., Hauge, M. L. T. ve Elbe, A. M. (2014). Effects of goal setting on fear of failure in young elite athletes. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 12 (3), 185-205.
Birincil Dil tr
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehtap YILDIZ
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Özer YILDIZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Şubat 2019
Kabul Tarihi : 11 Mart 2019
Yayımlanma Tarihi : 11 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sportive530280, journal = {Sportive}, issn = {}, eissn = {2667-632X}, address = {sportivescience@gmail.com}, publisher = {Ahmet UZUN}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {25 - 34}, doi = {}, title = {Millî Güreşçilerin Yüksek Beklentilere Başarısız Sonuçlara ve Başarısızlık Korkusuna İlişkin Düşünceleri}, key = {cite}, author = {Yıldız, Mehtap and Yıldız, Özer} }
APA Yıldız, M , Yıldız, Ö . (2019). Millî Güreşçilerin Yüksek Beklentilere Başarısız Sonuçlara ve Başarısızlık Korkusuna İlişkin Düşünceleri . Sportive , 2 (1) , 25-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/43809/530280
MLA Yıldız, M , Yıldız, Ö . "Millî Güreşçilerin Yüksek Beklentilere Başarısız Sonuçlara ve Başarısızlık Korkusuna İlişkin Düşünceleri" . Sportive 2 (2019 ): 25-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/43809/530280>
Chicago Yıldız, M , Yıldız, Ö . "Millî Güreşçilerin Yüksek Beklentilere Başarısız Sonuçlara ve Başarısızlık Korkusuna İlişkin Düşünceleri". Sportive 2 (2019 ): 25-34
RIS TY - JOUR T1 - Millî Güreşçilerin Yüksek Beklentilere Başarısız Sonuçlara ve Başarısızlık Korkusuna İlişkin Düşünceleri AU - Mehtap Yıldız , Özer Yıldız Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sportive JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 34 VL - 2 IS - 1 SN - -2667-632X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sportive Millî Güreşçilerin Yüksek Beklentilere Başarısız Sonuçlara ve Başarısızlık Korkusuna İlişkin Düşünceleri %A Mehtap Yıldız , Özer Yıldız %T Millî Güreşçilerin Yüksek Beklentilere Başarısız Sonuçlara ve Başarısızlık Korkusuna İlişkin Düşünceleri %D 2019 %J Sportive %P -2667-632X %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Yıldız, Mehtap , Yıldız, Özer . "Millî Güreşçilerin Yüksek Beklentilere Başarısız Sonuçlara ve Başarısızlık Korkusuna İlişkin Düşünceleri". Sportive 2 / 1 (Mart 2019): 25-34 .
AMA Yıldız M , Yıldız Ö . Millî Güreşçilerin Yüksek Beklentilere Başarısız Sonuçlara ve Başarısızlık Korkusuna İlişkin Düşünceleri. SPORTIVE. 2019; 2(1): 25-34.
Vancouver Yıldız M , Yıldız Ö . Millî Güreşçilerin Yüksek Beklentilere Başarısız Sonuçlara ve Başarısızlık Korkusuna İlişkin Düşünceleri. Sportive. 2019; 2(1): 25-34.
IEEE M. Yıldız ve Ö. Yıldız , "Millî Güreşçilerin Yüksek Beklentilere Başarısız Sonuçlara ve Başarısızlık Korkusuna İlişkin Düşünceleri", Sportive, c. 2, sayı. 1, ss. 25-34, Mar. 2019