Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 36 - 41 2019-09-11

Comparison of Some Motoric and Power Parameters of the People with Mental Disabilities Who Do and Do Not Do Sports
Spor Yapan Ve Yapmayan Zihinsel Engellilerin Bazı Motorik Ve Kuvvet Parametrelerinin Karşılaştırılması

Nurettin KONAR [1] , Alperen ŞANAL [2]


This study was carried out to compare some motoric and power parameters of the people with mild mental disabilities who do and do not do sports.

                49 individuals with mild mental disabilities, 24 of whom do sports (19 males, 5 females) and 25 of whom do not do sports (19 males, 6 females), studying at Malatya Turgut Özal Elementary Labor School, participated in the study. In the study, the following measurements were taken from the students who do and do not do sports: the height, body weight, standing long jump, vertical jump, hand grip, back and leg strength.  SPSS 20.0 package program was used for the data analysis. Since as a result of normality analysis the data was normally distributed; the t-test, one of the parametric tests, was used.

                As a result of our study; it was found that the BMIs of the individuals who do not do sports were higher than the individuals who do sports and there was no significant difference between the men who do and do not do sports and between the women who do and do not do sports. However, although there was no difference in both males and females, it was seen that the individuals who do sports had a better average in all parameters of the study than those who do not. 

Bu çalışma spor yapan ve yapmayan hafif zihinsel engelli öğrencilerin bazı motorik ve kuvvet parametrelerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.

                Araştırmaya Malatya Turgut Özal İlköğretim ve İş okulunda eğitim gören 24’ü spor yapan ( 19 erkek, 5 kız), 25’i spor yapmayan (19 erkek, 6 kız) toplam 49 hafif zihinsel engelli kişi katılmıştır. Araştırmada spor yapan ve yapmayan öğrencilerin, boy uzunlukları, vücut ağırlıkları, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, el kavrama, sırt ve bacak kuvvetlerinin ölçümleri alınmıştır. Verilerin analizinde spss 20.0 paket programı kullanılmıştır. Yapılan Normallik analizi sonucu, veriler normal dağıldığı için parametrik testlerden olan t-testi kullanılmıştır.

                Araştırmalarımız sonucunda spor yapmayan bireylerin yapanlara göre BKI’lerinin daha fazla olduğu, Spor yapan ile spor yapmayan erkekler arasında ve spor yapan ile yapmayan kadınlar arasında anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Fakat hem erkeklerde hem de kadınlarda farklılık çıkmamasına karşın araştırdığımız tüm parametrelerde spor yapan bireylerin yapmayanlardan olumlu anlamda daha iyi ortalamalara sahip olduğu görülmüştür. 

  • Atlı A, 14-16 Yaş Arasında Erkek Basketbolcu, Futbolcu ve Sedanterlerin Bazı Fiziksel, Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), Konya: Selçuk Üniversitesi 2009Atalay Güzel, N ve Kafa,N. (2016). Engellilerde Spor ve Sınıflandırma. Gazi Kitapevi, Ankara.Bayar, P., (2003) Spor Yapan ve Yapmayan Bayanların Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması. H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi, 14 (3). 133-143Bilim AS, Çetinkaya C, Dayı A. 12-17 Yaş Arası Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 2016, 7 (2): 54-60Bruininks, R. H. (1974). Physical and motor development of retarded persons. (Ed. N. R. Ellis) International Review of Research in Mental Retardation, 7 ; 209-261., New York.Campbell, J. (1973). Physical fitness of the mentally retarded: A review of research. Mental Retardation, 11(5); 26-29Ciğerci AS, Aksen P, Cicioğlu İ, Günay M. 9-15 Yaş Grubu İşitme Engelli ve İşitme Engelli Olmayan Öğrencilerin Bazı Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2011, 13(Ek Sayı): 35-42.Houwen S, Hartman E, Visscher C. Examining the Relationship Among Motor Proficiency, Physical Fitness, and Body Composition in Children With and Without Visual Impairments, Research Quarterly For Exercise and Sport 2010, 81 (3): 291-300İmamoğlu, C.(2011), Aktif Olarak Spor Yapan ve Yapmayan Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2011, Ankara.İnanoğlu D, Bedensel Engelli Masa Tenisi Sporcularının Karın ve Sırt Kaslarının Desteklenmesinde İki Farklı Yöntemin Karşılaştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi 2015.Kızılakşam E, Edirne İl Merkezi İlköğretim Okullarındaki 12-14 Yaş Grubu Aktif Olarak Spor Yapan ve Yapmayan (Beden Eğitimi Dersine Giren) Öğrencilerin Eurofit Test Bataryaları Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), Edirne: Trakya Üniversitesi 2006.Konar, N. (2009). Rehabilitasyon-Engelliler Sporu ve Paralimpikler. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3.Kurtoğlu, A. (2017), Türkiye’deki Görme Engelliler Okullarındaki Spor Yapan ve Yapamayan Görme Engelli Öğrencilerin Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, 2017, MalatyaÖzer, DS., & Özer, K. (2007). Çocuklarda Motor Gelişim. Ankara. Nobel Dağıtım, 198; 7-225.ÖZİDA ve DİE, 2002 Türkiye Özürlüler Araştırması -SIS, Turkey Disability Survey 2006. Rarick, G.L., Widdop, J.H., Broadhead, G.D. (1970). Physical Fitness and Motor Performance of Educable Mentally Disabled Children, Exceptional Children, 36: 509-519.Seaman, J. A., & DePauw, K. P. (1989). The new adapted physical education: A developmental approach. WCB/McGraw-Hill.Sevimay Özer, D. (2005). Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.Siedentop, M.A., Mand, C. & Taggart, A. (1986). Physical Education Teaching and Curriculum Strategies for Grades 5-12. Mountain View: Mayfield Publishing Company.Yağcı N, Cavlak U, Şahin G. İşitme Engellilerde Denge Yeteneğinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma, KBB-Forum 2004, 3 (2): 45-50.
Birincil Dil tr
Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Eylül
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2542-7524
Yazar: Nurettin KONAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ENGELLİLER EGZERSİZ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR.
Ülke: Turkey


Yazar: Alperen ŞANAL
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ENGELLİLER EGZERSİZ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR.
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 9 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 6 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 11 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sportive551567, journal = {Sportive}, issn = {}, eissn = {2667-632X}, address = {sportivescience@gmail.com}, publisher = {Ahmet UZUN}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {36 - 41}, doi = {}, title = {Spor Yapan Ve Yapmayan Zihinsel Engellilerin Bazı Motorik Ve Kuvvet Parametrelerinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Konar, Nurettin and Şanal, Alperen} }
APA Konar, N , Şanal, A . (2019). Spor Yapan Ve Yapmayan Zihinsel Engellilerin Bazı Motorik Ve Kuvvet Parametrelerinin Karşılaştırılması . Sportive , 2 (2) , 36-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/48551/551567
MLA Konar, N , Şanal, A . "Spor Yapan Ve Yapmayan Zihinsel Engellilerin Bazı Motorik Ve Kuvvet Parametrelerinin Karşılaştırılması" . Sportive 2 (2019 ): 36-41 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/48551/551567>
Chicago Konar, N , Şanal, A . "Spor Yapan Ve Yapmayan Zihinsel Engellilerin Bazı Motorik Ve Kuvvet Parametrelerinin Karşılaştırılması". Sportive 2 (2019 ): 36-41
RIS TY - JOUR T1 - Spor Yapan Ve Yapmayan Zihinsel Engellilerin Bazı Motorik Ve Kuvvet Parametrelerinin Karşılaştırılması AU - Nurettin Konar , Alperen Şanal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sportive JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 41 VL - 2 IS - 2 SN - -2667-632X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sportive Spor Yapan Ve Yapmayan Zihinsel Engellilerin Bazı Motorik Ve Kuvvet Parametrelerinin Karşılaştırılması %A Nurettin Konar , Alperen Şanal %T Spor Yapan Ve Yapmayan Zihinsel Engellilerin Bazı Motorik Ve Kuvvet Parametrelerinin Karşılaştırılması %D 2019 %J Sportive %P -2667-632X %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Konar, Nurettin , Şanal, Alperen . "Spor Yapan Ve Yapmayan Zihinsel Engellilerin Bazı Motorik Ve Kuvvet Parametrelerinin Karşılaştırılması". Sportive 2 / 2 (Eylül 2019): 36-41 .
AMA Konar N , Şanal A . Spor Yapan Ve Yapmayan Zihinsel Engellilerin Bazı Motorik Ve Kuvvet Parametrelerinin Karşılaştırılması. SPORTIVE. 2019; 2(2): 36-41.
Vancouver Konar N , Şanal A . Spor Yapan Ve Yapmayan Zihinsel Engellilerin Bazı Motorik Ve Kuvvet Parametrelerinin Karşılaştırılması. Sportive. 2019; 2(2): 36-41.
IEEE N. Konar ve A. Şanal , "Spor Yapan Ve Yapmayan Zihinsel Engellilerin Bazı Motorik Ve Kuvvet Parametrelerinin Karşılaştırılması", Sportive, c. 2, sayı. 2, ss. 36-41, Eyl. 2019