Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ORTA BÜYÜKLÜKTE ROTATOR MANŞET KAS YIRTIĞI OLAN BİREYLERDE AĞRI VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2, 61 - 70, 14.12.2020

Öz

Amaç: Rotator manşet (RM) kas yırtıkları sebebiyle glenohumeral eklem çevresindeki kas moment dengesi bozulduğundan mobilite ve stabilite arasında bir uyumsuzluk ortaya çıkar. Bu uyumsuzluğa sekonder gelişen omuz ağrısı, hastanın yaşam kalitesini önemli oranda etkileyebilir. Postoperatif dönemde ağrı seviyesi ile yaşam kalitesi arasındaki muhtemel ilişkinin ve bu ilişkinin seviyesinin açıklanması, hasta-hekim-fizyoterapist ekibinin özellikle kısa vade hedeflerindeki farklılıkların minimize edilebilmesinde önemli olabilir. Birbiriyle korelasyon gösteren hedefler, hastaların ve rehabilitasyon ekibinin uyumunu artırabilir. Bu bağlamda çalışmamızın amacı, orta büyüklükte (1-3 cm) RM kas yırtığı olan bireylerde ağrı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız kesitsel bir çalışma olarak planlandı. On yedi kadın katılımcı olmak üzere çalışmamız 18 kişi ile gerçekleştirildi. Katılımcıların postoperatif 6. hafta için istirahat ve aktivite sırasında omuz ekleminde hissettikleri ağrı şiddeti görsel analog skala (VAS) ile değerlendirildi. Hastalığa özel yaşam kalitesi ise Western-Ontario Rotator Cuff İndeksi (WORC) ile değerlendirildi. VAS ve WORC arasındaki ilişkinin incelenmesinde Pearson Korelasyon Analizi kullanıldı. Tüm analizler için istatistiksel anlamlılık değeri p<.05 olarak ayarlandı. Bulgular: Analizler, hem istirahat (r=.25; p=.04) hem de aktivite (r=.35; p=.015) sırasındaki VAS değerinin WORC değeri ile pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde korelasyon gösterdiğini ortaya koydu (p<.05). WORC skorunda artan skorların düşük yaşam kalitesini tariflemesi nedeniyle istatistiksel olarak pozitif olsa da klinik olarak postoperatif dönemde ağrı arttıkça yaşam kalitesinin kötüleştiği saptandı. Tartışma ve Sonuç: Postoperatif erken dönemde yaşam kalitesinin artırılmasında önemli parametrelerden biri ağrı ile mücadele olmalıdır. Erken dönemde ağrının sık görülen bir durum olduğu hastaya açıklanarak rehabilitasyon müdahaleleri için hastanın teşvik edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Omuz, Rotator Manşet, Rotator Manşet Yaralanmaları

Kaynakça

 • Akkaya, S., Büker, N., Kitiş, A., Akkaya, N., & Yörükoğlu, A. Ç. (2010). Rotator manşet lezyonu olan hastalarda ağrı, fonksiyonel durum ve depresyon arasındaki ilişkinin incelenmesi. Pamukkale Tıp Dergisi, (2), 84-89.
 • Boudreau, N., Gaudreault, N., Roy, J. S., Bédard, S., & Balg, F. (2019). The Addition of Glenohumeral Adductor Coactivation to a Rotator Cuff Exercise Program for Rotator Cuff Tendinopathy: A Single-Blind Randomized Controlled Trial. journal of orthopaedic & sports physical therapy, 49(3), 126-135.
 • Closs, S. J., Staples, V., Reid, I., Bennett, M. I., & Briggs, M. (2009). The impact of neuropathic pain on relationships. Journal of Advanced Nursing, 65(2), 402-411.
 • Codman, E. A. (1934). The shoulder: rupture of the supraspinatus tendon and other lesions in or about the subacromial space. Boston: Thomas Todd.
 • Cvetanovich, G. L., Waterman, B. R., Verma, N. N., & Romeo, A. A. (2019). Management of the irreparable rotator cuff tear. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 27(24), 909-917.
 • Dang, A., & Davies, M. (2018). Rotator cuff disease: treatment options and considerations. Sports medicine and arthroscopy review, 26(3), 129-133.
 • Dueñas, M., Ojeda, B., Salazar, A., Mico, J. A., & Failde, I. (2016). A review of chronic pain impact on patients, their social environment and the health care system. Journal of pain research, 9, 457.
 • Hinterwimmer, S. T. E. F. A. N., Siebert, M., Putz, R., Eckstein, F., Vogl, T., & Graichen, H. (2003). Influence of adducting and abducting muscle forces on the subacromial space width. Medicine and science in sports and exercise, 35(12), 2055-2059.
 • Kirkley, A., Alvarez, C., & Griffin, S. (2003). The development and evaluation of a disease-specific quality-of-life questionnaire for disorders of the rotator cuff: The Western Ontario Rotator Cuff Index. Clinical journal of sport medicine, 13(2), 84-92.
 • Kocamaz, D. (2014). Subakromiyal Sıkışma Sendromu Olan Bireylerde Aktivite Performansının Ağrı, Ruhsal Durum ve Yaşam Memnuniyeti Iİe Ilişkisi.
 • Price, D. D., McGrath, P. A., Rafii, A., & Buckingham, B. (1983). The validation of visual analogue scales as ratio scale measures for chronic and experimental pain. Pain, 17(1), 45-56.
 • Tashjian, R. Z., Deloach, J., Porucznik, C. A., & Powell, A. P. (2009). Minimal clinically important differences (MCID) and patient acceptable symptomatic state (PASS) for visual analog scales (VAS) measuring pain in patients treated for rotator cuff disease. Journal of shoulder and elbow surgery, 18(6), 927-932.
 • Tempelhof, S., Rupp, S., & Seil, R. (1999). Age-related prevalence of rotator cuff tears in asymptomatic shoulders. Journal of shoulder and elbow surgery, 8(4), 296-299.

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2, 61 - 70, 14.12.2020

Öz

Kaynakça

 • Akkaya, S., Büker, N., Kitiş, A., Akkaya, N., & Yörükoğlu, A. Ç. (2010). Rotator manşet lezyonu olan hastalarda ağrı, fonksiyonel durum ve depresyon arasındaki ilişkinin incelenmesi. Pamukkale Tıp Dergisi, (2), 84-89.
 • Boudreau, N., Gaudreault, N., Roy, J. S., Bédard, S., & Balg, F. (2019). The Addition of Glenohumeral Adductor Coactivation to a Rotator Cuff Exercise Program for Rotator Cuff Tendinopathy: A Single-Blind Randomized Controlled Trial. journal of orthopaedic & sports physical therapy, 49(3), 126-135.
 • Closs, S. J., Staples, V., Reid, I., Bennett, M. I., & Briggs, M. (2009). The impact of neuropathic pain on relationships. Journal of Advanced Nursing, 65(2), 402-411.
 • Codman, E. A. (1934). The shoulder: rupture of the supraspinatus tendon and other lesions in or about the subacromial space. Boston: Thomas Todd.
 • Cvetanovich, G. L., Waterman, B. R., Verma, N. N., & Romeo, A. A. (2019). Management of the irreparable rotator cuff tear. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 27(24), 909-917.
 • Dang, A., & Davies, M. (2018). Rotator cuff disease: treatment options and considerations. Sports medicine and arthroscopy review, 26(3), 129-133.
 • Dueñas, M., Ojeda, B., Salazar, A., Mico, J. A., & Failde, I. (2016). A review of chronic pain impact on patients, their social environment and the health care system. Journal of pain research, 9, 457.
 • Hinterwimmer, S. T. E. F. A. N., Siebert, M., Putz, R., Eckstein, F., Vogl, T., & Graichen, H. (2003). Influence of adducting and abducting muscle forces on the subacromial space width. Medicine and science in sports and exercise, 35(12), 2055-2059.
 • Kirkley, A., Alvarez, C., & Griffin, S. (2003). The development and evaluation of a disease-specific quality-of-life questionnaire for disorders of the rotator cuff: The Western Ontario Rotator Cuff Index. Clinical journal of sport medicine, 13(2), 84-92.
 • Kocamaz, D. (2014). Subakromiyal Sıkışma Sendromu Olan Bireylerde Aktivite Performansının Ağrı, Ruhsal Durum ve Yaşam Memnuniyeti Iİe Ilişkisi.
 • Price, D. D., McGrath, P. A., Rafii, A., & Buckingham, B. (1983). The validation of visual analogue scales as ratio scale measures for chronic and experimental pain. Pain, 17(1), 45-56.
 • Tashjian, R. Z., Deloach, J., Porucznik, C. A., & Powell, A. P. (2009). Minimal clinically important differences (MCID) and patient acceptable symptomatic state (PASS) for visual analog scales (VAS) measuring pain in patients treated for rotator cuff disease. Journal of shoulder and elbow surgery, 18(6), 927-932.
 • Tempelhof, S., Rupp, S., & Seil, R. (1999). Age-related prevalence of rotator cuff tears in asymptomatic shoulders. Journal of shoulder and elbow surgery, 8(4), 296-299.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Caner KARARTI (Sorumlu Yazar)
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU
0000-0002-4655-0986
Türkiye


Anıl ÖZÜDOĞRU
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU
0000-0002-7507-9863
Türkiye


Hakkı Çağdaş BASAT
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-3301-2529
Türkiye


İsmail ÖZSOY
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
0000-0001-9048-1116
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 14 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 19 Kasım 2020
Kabul Tarihi 26 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Karartı, C. , Özüdoğru, A. , Basat, H. Ç. & Özsoy, İ. (2020). ORTA BÜYÜKLÜKTE ROTATOR MANŞET KAS YIRTIĞI OLAN BİREYLERDE AĞRI VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ . Selçuk Sağlık Dergisi , 1 (2) , 61-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssd/issue/58230/828497