KÜNYE

SANAT TARİHİ DERGİSİ

(JOURNAL OF ART HISTORY)

ISSN 1300-5707              e-ISSN 2636-8064


Sahibi  |  Owner

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi adına  |  On behalf of Faculty of Letters (of Ege University)

Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ  (Dekan | Dean)


Editörler   |   Editors

Prof. Dr. Semra DAŞCI              Arş. Gör. Ender ÖZBAY


Yayın Kurulu  |  Editorial Board

Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY            Prof. Dr. Bozkurt ERSOY            Prof. Dr. Zeynep MERCANGÖZ


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü   |   Managing Director

Dr. Öğr. Üy. Hasan UÇAR


Grafik Tasarım, Redaksiyon, Teknik İşler, Web ve İnteraktif İşlemler | Graphic Desing, Redaction, Tecnical implementations, web implements & interactive process

Ender ÖZBAY  (Tel: 0 232 3115084    E-mail: ender.ozbay@ege.edu.tr, ozbayender@gmail.com)


Yazışma Adresi  |  Correspondence Adress

Sanat Tarihi Dergisi Editörlüğü,

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü,

35100, Bornova, İzmir, Türkiye

Faks: 0 232 388 11 02   ■   Tel: 0 232 3115084

E-Mail: sanattarihi.dergisi@gmail.com

Web: https://sanattarihi.ege.edu.tr/

Elektronik Yayın Yeri  |  Electronic Publication: TÜBİTAK - ULAKBİM - DergiPArk (http://dergipark.gov.tr/std)

Basım Yeri  |  Place of Printing Publication: Ege Üniversitesi Basımevi, [Ege Univ. Printery] İzmir, Türkiye.


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifika No: 18679Sanat Tarihi Dergisi hakemli, bilimsel bir dergidir; Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanır.

Journal of Art History is a peer-reviewed, scholarly, periodical journal published biannually, in April and October.