Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yemeğin Psikopolitikası - Neoliberal Çağda Yemek Ritüelleri

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 2, 204 - 210, 03.01.2023

Öz

Yazar: Mihalis Mentinis,
Yemeğin Psikopolitikası - Neoliberal
Çağda Yemek Ritüelleri
(çev.) Nazlı Sinanoğlu İnanç,
İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2021, 192 s.
ISBN: 978-605-314-555-4

Kaynakça

 • DANGEROUS COOKING (2010). Epikindynes mageirike. Erişim Tarihi: 19.08.2022, https://www.imdb.com/title/tt1489172/ .
 • FOUCAULT, M. (1990). The history of sexuality: An introduction, volume I. Trans. Robert Hurley. New York: Vintage, 95.
 • FOUCAULT, M. (2012). The history of sexuality, vol. 2: The use of pleasure. Vintage.
 • GIDA ve TARIM ÖRGÜTÜ (FAO).(2008). Chefs against Hunger. Erişim Tarihi: 17.08.2022, https://www.fao.org/in-action/apoyo-ialcsh/recursos/chefs/en/#:~:text=Chefs%20against%20Hunger%20is%20a,on%20the%20most%20vulnerable%20people.
 • HAVILAND, W. A. (1990). Anthropology. Orlando.
 • LAVIE, S., NARAYAN, K., ROSALDO, R. (1993). Creativity / Anthropology. New York: Cornell University.
 • LEONARDA, G. (2012). politiki kouzina / πολίτικη κουζίνα. Atina: Malliaris Paideia.
 • MENTINIS, M. Çev. SİNANOĞLU İNANÇ, N. (2021). Yemeğin Psikopolitikası. Ayrıntı Yayınları.
 • OLIVER, J. (2008). Jamie Oliver takes on British cuisine. Erişim Tarihi: 17.08.2022, https://www.theguardian.com/media/2008/mar/28/channel4.television1?gusrc=rss&feed=media
 • ÖZBUDUN, S., ŞAFAK, B., ALTUNTEK, N.S. (2005). Antropoloji Kuramlar / Kuramcılar. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • PERTUZÉ, R., MARTINEZ, I., PINTO, A., ARAYA, A., & CORTÉS, M. (2018, August). Merken from Santa Juana-a hot agricultural heritage from Chile. In XXX International Horticultural Congress IHC2018: V International Symposium on Plant Genetic Resources and International 1297 (pp. 75-80).

The Psychopolitics of Food: Culinary Rites of Passage in the Neoliberal Age

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 2, 204 - 210, 03.01.2023

Öz

Author: Mihalis Mentinis,
Yemeğin Psikopolitikası - Neoliberal Çağda Yemek Ritüelleri
(trans. by.) Nazlı Sinanoğlu İnanç,
Istanbul, Ayrıntı Yayınları, 2021, 192 p.
ISBN: 978-605-314-555-4

Kaynakça

 • DANGEROUS COOKING (2010). Epikindynes mageirike. Erişim Tarihi: 19.08.2022, https://www.imdb.com/title/tt1489172/ .
 • FOUCAULT, M. (1990). The history of sexuality: An introduction, volume I. Trans. Robert Hurley. New York: Vintage, 95.
 • FOUCAULT, M. (2012). The history of sexuality, vol. 2: The use of pleasure. Vintage.
 • GIDA ve TARIM ÖRGÜTÜ (FAO).(2008). Chefs against Hunger. Erişim Tarihi: 17.08.2022, https://www.fao.org/in-action/apoyo-ialcsh/recursos/chefs/en/#:~:text=Chefs%20against%20Hunger%20is%20a,on%20the%20most%20vulnerable%20people.
 • HAVILAND, W. A. (1990). Anthropology. Orlando.
 • LAVIE, S., NARAYAN, K., ROSALDO, R. (1993). Creativity / Anthropology. New York: Cornell University.
 • LEONARDA, G. (2012). politiki kouzina / πολίτικη κουζίνα. Atina: Malliaris Paideia.
 • MENTINIS, M. Çev. SİNANOĞLU İNANÇ, N. (2021). Yemeğin Psikopolitikası. Ayrıntı Yayınları.
 • OLIVER, J. (2008). Jamie Oliver takes on British cuisine. Erişim Tarihi: 17.08.2022, https://www.theguardian.com/media/2008/mar/28/channel4.television1?gusrc=rss&feed=media
 • ÖZBUDUN, S., ŞAFAK, B., ALTUNTEK, N.S. (2005). Antropoloji Kuramlar / Kuramcılar. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • PERTUZÉ, R., MARTINEZ, I., PINTO, A., ARAYA, A., & CORTÉS, M. (2018, August). Merken from Santa Juana-a hot agricultural heritage from Chile. In XXX International Horticultural Congress IHC2018: V International Symposium on Plant Genetic Resources and International 1297 (pp. 75-80).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitap İncelemeleri
Yazarlar

Başak ERGEN
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2454-5550
Türkiye


Murat DOĞAN
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
0000-0001-6391-4887
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Ocak 2023
Gönderilme Tarihi 22 Ağustos 2022
Kabul Tarihi 3 Ocak 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Ergen, B. & Doğan, M. (2022). Yemeğin Psikopolitikası - Neoliberal Çağda Yemek Ritüelleri . ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi , 2 (2) , 204-210 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/stdarticle/issue/74240/1164364

ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi

ISSN: 2718-1057
e-ISSN: 2791-7665