Cilt: 2 Sayı: 2, 3.01.2023

Yıl: 2022

Amacımız, Güzel Sanatlar ve Tasarım alanlarındaki farklı disiplinlerden ortak bir akademik platform oluşturmaktır. 

ART/icle: Sanat & Tasarım Dergisi’ne, plastik sanatlar, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, çizgi film animasyon, yeni medya, mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım, sanat eğitimi, sanat tarihi, sanat felsefesi ve sosyolojisi, sinema ve televizyon, gastronomi ve mutfak sanatları, moda ve tekstil tasarımı, sahne sanatları konu başlıklarında makaleler kabul edilmektedir. 

ART/icle: Sanat & Tasarım Dergisi, (ISSN: 2718-1057 & e-ISSN: 2791-7665) İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yılda iki kez, Haziran ve Aralık aylarında yayımlanacaktır. Uluslararası Akademik Hakemli Dergi statüsündedir. Açık erişim felsefesine uygun olarak faaliyet gösterecektir. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde makale değerlendirme süreci 60 gündür. Her makale en az iki doktoralı hakem tarafından değerlendirilecek, bir kabul, bir ret gibi eşitlik olduğunda üçüncü hakem görüşü istenecektir. Tüm süreçler, çift körleme esasıyla yürütülecektir. Yazarlardan hiçbir aşamada herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyecektir.

Dergimizde yazarlardan hiçbir aşamada herhangi bir ad altında ücret talep edilmemektedir.

ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi

ISSN: 2718-1057
e-ISSN: 2791-7665