Yıl 2018, Cilt 27 , Sayı 4, Sayfalar 284 - 290 2018-09-04

Okullarda Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamalarında Medya Okur Yazarlığı Yaklaşımının Kullanılması

Funda ASLAN [1] , Funda ASLAN [2]


Medyanın, çocuk ve  adölesanlar için  sağlık davranışlarının oluşmasında ve biçimlenmesinde  en etkili sosyalleşme aracı olduğu belirtilmektedir. Konuya ilişkin yapılan çalışmalar ise bu bireylerin günlerinin büyük bir bölümünü geçirdikleri  medya aracılığı ile doğruluğundan emin olunmayan sayısız bilgiyle karşılaştıklarını ve bu bilgilerin  sağlık davranışları üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulamaktadır.  Bu kapsamda, son yıllarda sosyal iletişim araçları ile öğrenilen bilgilere ulaşabilme, eleştirel bir biçimde analiz edebilme ve değerlendirme yapabilmek olarak tanımlanan  medya okur yazarlığı yaklaşımının etkili bir okul temelli sağlığı geliştirme stratejisi olduğu belirtilmektedir. Bu amaçla farklı sağlık konularına ilişkin yapılan araştırma sonuçları bu görüşü destekler niteliktedir. Medya okur yazarlığı yaklaşımının sağlığı geliştirme kapsamında hemşireler tarafından da kullanılması, hemşirelerin oldukça etkin olabilecekleri okul sağlığı hizmetleri kapsamında çocuk ve adölesanların sağlığının geliştirilmesi için bir fırsat olacaktır.  Bu çalışma, sağlığın geliştirilmesi konsepti içinde medya okur yazarlığı yaklaşımına ilişkin farkındalığı artırmak ve özellikle eğitim bilimleri tarafından kullanılan medya okur yazarlığı eğitimlerinin hemşireler tarafından da kullanılabilir olduğunu vurgulamak amacı ile derleme şeklinde yazılmıştır.

Medya okuryazarlığı, Sağlığı geliştirme
  • Kaynaklar 1. Bandura A. Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual review of psychology. 2001;52(1):1-26. 2. Strasburger VC. Media and children: what needs to happen now? JAMA. 2009;301(21):2265-6. 3. Strasburger VC. Why do adolescent health researchers ignore the impact of the media? Journal of Adolescent Health. 2009;44(3):203-5. 4. Bergsma L. Media literacy and health promotion for adolescents. Journal of Media Literacy Education. 2013;3(1):10. 5. Kunkel D, Cope KM, Farinola WJM, Biely E, Rollin E, Donnerstein E. Sex on TV: A Biennial Report to the Kaiser Family Foundation. 1999. 6. Sutton M, Wilson KM. Shaking the Tree of Knowledge for Forbidden Fruit: Where. Sexual teens, sexual media: Investigating media’s influence on adolescent sexuality. 2001:25. 7. Bergsma LJ, Carney ME. Effectiveness of health-promoting media literacy education: a systematic review. Health Education Research. 2008;23(3):522-42. 8. McLean SA, Paxton SJ, Wertheim EH. The role of media literacy in body dissatisfaction and disordered eating: A systematic review. Body Image. 2016;19:9-23. 9. Chandra A, Martino SC, Collins RL, Elliott MN, Berry SH, Kanouse DE, et al. Does watching sex on television predict teen pregnancy? Findings from a national longitudinal survey of youth. Pediatrics. 2008;122(5):1047-54. 10.Goss E, Lopez AM, Brown CL, Wollins DS, Brawley OW, Raghavan D. American Society of Clinical Oncology policy statement: disparities in cancer care. Journal of Clinical Oncology. 2009;27(17):2881-5. 11.Van Bekkum JE, Hilton S. Primary care nurses’ experiences of how the mass media influence frontline healthcare in the UK. BMC family practice. 2013;14(1):178. 12.Aufderheide P. Media Literacy. A Report of the National Leadership Conference on Media Literacy: ERIC; 1993. 13.Heins M, Cho C. Media Literacy. An Alternative to Censorship, New York, NY, Free Expression Policy Project. 2002. 14.Levitt A, Denniston B. Federal Agency Efforts to Advance Media Literacy in Substance Abuse Prevention. Journal of Media Literacy Education. 2014;6(2):79-86. 15.O’Keeffe GS, Clarke-Pearson K. The impact of social media on children, adolescents, and families. Pediatrics. 2011;127(4):800-4. 16.Organization WH. Adolescent health. Geneva: World Health Organization. 2013. 17.Yilmazer TT. Ülkemizde ve Dünyada Adolesan Sağlığı. Turkiye Klinikleri Journal of Family Medicine Special Topics. 2013;4(1):1-6. 18.Castellanos L, M. Media literacy and health behaviour among children and adolescents, WHO Technical Meeting on Building School Partnership for Health, Education Achievements and Development. WHO, 5-8 June 2007, Vancouver, Canada, 2007. 19. Wade TD, Davidson S, O’Dea JA. Enjoyment and perceived value of two school-based interventions designed to reduce risk factors for eating disorders in adolescents. Australian e-Journal for the advancement of mental health. 2002;1(2):113-20. 20. Botvin GJ, Griffin KW, Nichols TD. Preventing youth violence and delinquency through a universal school-based prevention approach. Prevention science. 2006;7(4):403-8. 21. Thoman E, Jolls T. Literacy for the 21st Century: An Overview and Orientation Guide to Media Literacy Education. Theory CML MedicaLit Kit: Center for Media Literacy; 2008. 22. İnan T. Examining Attitudes and Behaviours of Secondary School Students in Terms of Internet Use and Media Literacy Process/Medya Okuryazarlığı Sürecinde Ortaokul Öğrencilerinin Televizyon ve İnternet Kullanımlarına İlişkin Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi. e-International Journal of Educational Research. 2015;6(2). 23. Brown JD. Media literacy has potential to improve adolescents’ health. Journal of Adolescent Health. 2006;39(4):459-60. 24. Moore J, DeChillo N, Nicholson B, Genovese A, Sladen S. Flashpoint: An Innovative Media Literacy Intervention For High‐Risk Adolescents. Juvenile and Family Court Journal. 2000;51(2):23-34. 25. Austin EW, Roberts DF, Nass CI. Influences of family communication on children’s television-interpretation processes. Communication research. 1990;17(4):545-64. 26. Bergsma L, Ferris E. The impact of health-promoting media-literacy education on nutrition and diet behavior. Handbook of behavior, food and nutrition: Springer; 2011. p. 3391-411. 27. Pinkleton BE, Austin EW, Cohen M, Chen Y-CY, Fitzgerald E. Effects of a peer-led media literacy curriculum on adolescents’ knowledge and attitudes toward sexual behavior and media portrayals of sex. Health communication. 2008;23(5):462-72. 28. Scull TM, Malik CV, Kupersmidt JB. A media literacy education approach to teaching adolescents comprehensive sexual health education. The journal of media literacy education. 2014;6(1):1. 29. Bier MC, Schmidt SJ, Shields D, Zwarun L, Sherblom S, Primack B, et al. School-based smoking prevention with media literacy: A pilot study. Journal of Media Literacy Education. 2013;2(3):1. 30. Pinkleton BE, Weintraub Austin E, Cohen M, Miller A, Fitzgerald E. A statewide evaluation of the effectiveness of media literacy training to prevent tobacco use among adolescents. Health communication. 2007;21(1):23-34. 31. Evans AE, Dave J, Tanner A, Duhe S, Condrasky M, Wilson D, et al. Changing the home nutrition environment: effects of a nutrition and media literacy pilot intervention. Family & community health. 2006;29(1):43-54. 32. Webb T, Martin K. Evaluation of a US school-based media literacy violence prevention curriculum on changes in knowledge and critical thinking among adolescents. Journal of Children and Media. 2012;6(4):430-49. 33. Langford R, Bonell CP, Jones HE, Pouliou T, Murphy SM, Waters E, et al. The WHO Health Promoting School framework for improving the health and well‐being of students and their academic achievement. The Cochrane Library. 2014.
Birincil Dil tr
Bölüm Derleme
Yazarlar

Yazar: Funda ASLAN

Yazar: Funda ASLAN (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Eylül 2018

Bibtex @derleme { sted457149, journal = {STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi}, issn = {1300-0853}, eissn = {2148-5348}, address = {}, publisher = {Türkiye Tabipleri Birliği}, year = {2018}, volume = {27}, pages = {284 - 290}, doi = {}, title = {Okullarda Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamalarında Medya Okur Yazarlığı Yaklaşımının Kullanılması}, key = {cite}, author = {Aslan, Funda and Aslan, Funda} }
APA Aslan, F , Aslan, F . (2018). Okullarda Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamalarında Medya Okur Yazarlığı Yaklaşımının Kullanılması . STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi , 27 (4) , 284-290 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sted/issue/39019/457149
MLA Aslan, F , Aslan, F . "Okullarda Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamalarında Medya Okur Yazarlığı Yaklaşımının Kullanılması" . STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 27 (2018 ): 284-290 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sted/issue/39019/457149>
Chicago Aslan, F , Aslan, F . "Okullarda Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamalarında Medya Okur Yazarlığı Yaklaşımının Kullanılması". STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 27 (2018 ): 284-290
RIS TY - JOUR T1 - Okullarda Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamalarında Medya Okur Yazarlığı Yaklaşımının Kullanılması AU - Funda Aslan , Funda Aslan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 284 EP - 290 VL - 27 IS - 4 SN - 1300-0853-2148-5348 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Okullarda Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamalarında Medya Okur Yazarlığı Yaklaşımının Kullanılması %A Funda Aslan , Funda Aslan %T Okullarda Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamalarında Medya Okur Yazarlığı Yaklaşımının Kullanılması %D 2018 %J STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi %P 1300-0853-2148-5348 %V 27 %N 4 %R %U
ISNAD Aslan, Funda , Aslan, Funda . "Okullarda Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamalarında Medya Okur Yazarlığı Yaklaşımının Kullanılması". STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 27 / 4 (Eylül 2018): 284-290 .
AMA Aslan F , Aslan F . Okullarda Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamalarında Medya Okur Yazarlığı Yaklaşımının Kullanılması. STED. 2018; 27(4): 284-290.
Vancouver Aslan F , Aslan F . Okullarda Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamalarında Medya Okur Yazarlığı Yaklaşımının Kullanılması. STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2018; 27(4): 284-290.