Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Malatya Kent Merkezinde Yaşayan Yetişkin Kadınlarda Aile İçi Şiddet Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

Yıl 2018, Cilt 27, Sayı 5, 297 - 304, 24.10.2018

Öz

Abstract
Objective: The objective of the present study is to examine the prevalence of domestic violence that women living in a provincial centre in the eastern part of Turkey are exposed to and factors associated with this form of violence. 
Method: The study is a cross-sectional survey conducted in October-November 2016 with 479 adult women living at the province centre of Malatya. The survey used domestic violence questionnaire form whose validity was checked at national level through the Delphi technique. The sample was selected from among women applying to 39 Family Health Centres located at the city.
Findings: Of women in the sample, 63% were married, 29% were single, and 7.9% were divorced or lost their husbands. 22.3% of these women have faced a form of domestic violence in various periods of their life. Exposure to violence varied statistically with respect to such characteristics of women as marital status, level of education, occupation and age. 55% of perpetrators of acts of violence were husbands. 80% of victims of violence stated that they did not report the case for maintaining family unity. Objection to some request of the husband, economic factors, alcohol abuse and honour were given as the leading causes of violence.
Conclusion: The survey found the prevalence of exposure to domestic violence as lower than what national data suggest. Spouses were the main perpetrators of violence. The prevalence of violence is associated with low social status.
Key words: Domestic violence, Woman, Adult

Kaynakça

 • 1) WHO 1998 Raporu
 • 2) WHO (2002) World Report on Violence and Health. Accessed May 1, 2017. www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary
 • 3) WHO Consultation (1996) Violence Against Women. Genova. 5-7 February
 • 4) WHO (2002) World Report on Violence and Health. Accessed May 1, 2017. www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary
 • 5) Yıldız S, Şenol D. Kadına Yönelik Şiddet Algısı Kadın ve Erkek Bakış Açılarıyla. Ankara: Mutlu Çocuklar Derneği Yayınları; 2013.
 • 6) Gürkan ÖC, Coşar F. Ekonomik şiddetin kadın yaşamındaki etkileri. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2009; 2(3): 124-9.
 • 7) Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA. World report on violence and health. Geneva:World Health Organization; 2002.
 • 8) Wang S, An L, Cochran SD. Women's health. In: Detels R, eds. Oxford textbook of public health. London: Oxford University Pres; 2002. p.90-2.
 • 9) Altınay A. G, Arat, Y. (2007). Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet. Research Report. Punto, İstanbul. http://research.sabanciuniv.edu/7029/1/TurkiyedeKadinaYonelikSiddet.pdf
 • 10) Subaşı N, Akın A. Kadına yönelik şiddet; nedenleri ve sonuçları. Toplumsal cinsiyet Sağlık ve Kadın. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 2003. s.231-47.
 • 11) Bilgel N, Orhan H. Aile içi şiddet. Bilgel N (Editör). Aile hekimliği. Bursa: Medikal Tıp Kitabevi; 2006. s.643-55.
 • 12) Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Ankara: Aralık 2014.

MALATYA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YETİŞKİN KADINLARDA AİLE İÇİ ŞİDDET SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yıl 2018, Cilt 27, Sayı 5, 297 - 304, 24.10.2018

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin doğusunda bir kent merkezinde yaşayan yetişkin kadınların aile içi şiddete maruz kalma sıklıkları ve ilişkili faktörleri incelemektir. Yöntem: Çalışmamız 2016 yılı Eylül-Kasım ayları arasında Malatya il merkezinde yaşayan yetişkin  479 kadın ile yapılmış kesitsel  tipte bir çalışmadır. Bu araştırmada, Türkiye genelinde delphi tekniği ile geçerlik çalışması yapılan aile içi şiddet anket formu kullanıldı.Örneklem il merkezinde bulunan 39 Aile Sağlığı Merkezine başvuran kadınlar arasından tesadüfi olarak seçildi. Bulgular: Katılımcıların %63’ü evli, %29’u bekar, %7.9’u boşanmış veya eşi ölmüştü. Kadınların %22.3’ü hayatının bir döneminde aile içi şiddetin herhangi bir formuna maruz kalmıştı. Kadınların medeni hal, eğitim durumu, meslek ve yaş özellikleri açısından bakıldığında şiddet görme durumları arasında istatistiksel fark vardı. Ailede şiddet uygulayanların %55’i eş idi. Şiddet görenlerin %80’i aile birliği dağılmasın diye yardım talebinde bulunmadığını bildirdi. Şiddetin en önemli nedenleri olarak; eşin isteğine itiraz etme, ekonomik faktörler, alkol ve namus olduğu gösterildi. Sonuç: Bu çalışmada aile içi şiddete maruziyet sıklığı ulusal verilere göre daha düşük bulundu. Ailede şiddet uygulayan daha çok eşti. Şiddetin yaygınlığı toplumsal statü düşüklüğü ile ilgilidir.

Kaynakça

 • 1) WHO 1998 Raporu
 • 2) WHO (2002) World Report on Violence and Health. Accessed May 1, 2017. www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary
 • 3) WHO Consultation (1996) Violence Against Women. Genova. 5-7 February
 • 4) WHO (2002) World Report on Violence and Health. Accessed May 1, 2017. www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary
 • 5) Yıldız S, Şenol D. Kadına Yönelik Şiddet Algısı Kadın ve Erkek Bakış Açılarıyla. Ankara: Mutlu Çocuklar Derneği Yayınları; 2013.
 • 6) Gürkan ÖC, Coşar F. Ekonomik şiddetin kadın yaşamındaki etkileri. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2009; 2(3): 124-9.
 • 7) Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA. World report on violence and health. Geneva:World Health Organization; 2002.
 • 8) Wang S, An L, Cochran SD. Women's health. In: Detels R, eds. Oxford textbook of public health. London: Oxford University Pres; 2002. p.90-2.
 • 9) Altınay A. G, Arat, Y. (2007). Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet. Research Report. Punto, İstanbul. http://research.sabanciuniv.edu/7029/1/TurkiyedeKadinaYonelikSiddet.pdf
 • 10) Subaşı N, Akın A. Kadına yönelik şiddet; nedenleri ve sonuçları. Toplumsal cinsiyet Sağlık ve Kadın. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 2003. s.231-47.
 • 11) Bilgel N, Orhan H. Aile içi şiddet. Bilgel N (Editör). Aile hekimliği. Bursa: Medikal Tıp Kitabevi; 2006. s.643-55.
 • 12) Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Ankara: Aralık 2014.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayınlanma Tarihi Eylül Ekim 2018
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Burak METE
0000-0002-0780-6176


Erkan PEHLİVAN


Deniz BEKTAŞ Bu kişi benim


Çiğdem TEKİN


Esin ÇAKMAK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 24 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 27, Sayı 5

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sted319490, journal = {Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi}, issn = {1300-0853}, eissn = {2148-5348}, address = {}, publisher = {Türkiye Tabipleri Birliği}, year = {2018}, volume = {27}, number = {5}, pages = {297 - 304}, title = {MALATYA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YETİŞKİN KADINLARDA AİLE İÇİ ŞİDDET SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER}, key = {cite}, author = {Mete, Burak and Pehlivan, Erkan and Bektaş, Deniz and Tekin, Çiğdem and Çakmak, Esin} }
APA Mete, B. , Pehlivan, E. , Bektaş, D. , Tekin, Ç. & Çakmak, E. (2018). MALATYA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YETİŞKİN KADINLARDA AİLE İÇİ ŞİDDET SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER . Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi , 27 (5) , 297-304 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sted/issue/40222/319490
MLA Mete, B. , Pehlivan, E. , Bektaş, D. , Tekin, Ç. , Çakmak, E. "MALATYA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YETİŞKİN KADINLARDA AİLE İÇİ ŞİDDET SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER" . Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 27 (2018 ): 297-304 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sted/issue/40222/319490>
Chicago Mete, B. , Pehlivan, E. , Bektaş, D. , Tekin, Ç. , Çakmak, E. "MALATYA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YETİŞKİN KADINLARDA AİLE İÇİ ŞİDDET SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER". Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 27 (2018 ): 297-304
RIS TY - JOUR T1 - MALATYA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YETİŞKİN KADINLARDA AİLE İÇİ ŞİDDET SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER AU - Burak Mete , Erkan Pehlivan , Deniz Bektaş , Çiğdem Tekin , Esin Çakmak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 297 EP - 304 VL - 27 IS - 5 SN - 1300-0853-2148-5348 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi MALATYA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YETİŞKİN KADINLARDA AİLE İÇİ ŞİDDET SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER %A Burak Mete , Erkan Pehlivan , Deniz Bektaş , Çiğdem Tekin , Esin Çakmak %T MALATYA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YETİŞKİN KADINLARDA AİLE İÇİ ŞİDDET SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER %D 2018 %J Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi %P 1300-0853-2148-5348 %V 27 %N 5 %R %U
ISNAD Mete, Burak , Pehlivan, Erkan , Bektaş, Deniz , Tekin, Çiğdem , Çakmak, Esin . "MALATYA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YETİŞKİN KADINLARDA AİLE İÇİ ŞİDDET SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER". Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 27 / 5 (Ekim 2018): 297-304 .
AMA Mete B. , Pehlivan E. , Bektaş D. , Tekin Ç. , Çakmak E. MALATYA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YETİŞKİN KADINLARDA AİLE İÇİ ŞİDDET SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. STED. 2018; 27(5): 297-304.
Vancouver Mete B. , Pehlivan E. , Bektaş D. , Tekin Ç. , Çakmak E. MALATYA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YETİŞKİN KADINLARDA AİLE İÇİ ŞİDDET SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2018; 27(5): 297-304.
IEEE B. Mete , E. Pehlivan , D. Bektaş , Ç. Tekin ve E. Çakmak , "MALATYA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YETİŞKİN KADINLARDA AİLE İÇİ ŞİDDET SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER", Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, c. 27, sayı. 5, ss. 297-304, Eki. 2018