Yıl 2020, Cilt 29 , Sayı 2, Sayfalar 77 - 84 2020-04-11

Investigation of the Knowledge Levels of Selçuk University Faculty of Medicine Students About Exchange Programs
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Değişim Programları ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

Investigation of the Knowledge Levels of Selçuk University Faculty of Medicine Students About Exchange Programs

Salih MAÇİN [1] , Sümeyye BAŞER [2] , Duygu FINDIK [3]


Introduction–Purpose: Student Exchange Programs aim to provide communication skills and knowledge transfer with different cultures. The aim of this study was to investigate the knowledge level of Selcuk University Medical Faculty students about  the exchange programs.

 

Material- Methods: In this study, a question naire consisting of 17 questions was applied to investigate the knowledge levels of Selcuk UniversityFaculty of Medicine students about student exchange programs.

 

Findings: A total of 475 students participated in the study (1. Grade (n:89), 2. Grade (n:103), 3. Grade (n:201) and 4. Grade (n:82)). In the analysis, 387 students stated that they would benefit from Erasmus program. 274 students stated that wanted to go to Germany and 254 students wanted to go to England with Erasmus program. When asked about the reasons,186 students pointed out that they wanted to contribute their professional career and 134 students want to learn a new language.The students requested seminars on the subject and higher quotas.

 

Discussion-Conclusion: According to the findings, students are very relevant about exchange programs in order to contribute to their career development, to learn a new language and to meet different cultures. 

Giriş-Amaç: Öğrenci Değişim Programları, farklı kültürlerle iletişim becerisini ve bilgi aktarımını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin değişim programları ile ilgili bilgi düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır.

 

Gereç-Yöntem: Çalışmada Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin  öğrenci değişim programları ile ilgili bilgi düzeylerini araştırmak  için  17 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır.

 

Bulgular: Çalışmaya 89'u 1. sınıf, 103'ü 2.sınıf, 201'i 3.sınıf ve 82'si 4. sınıf olmak üzere toplam 475 öğrenci katılmıştır. Analizlerde  387 öğrenci öğrenci Erasmus programından yararlanmayı düşündüğünü belirtmiştir. Bu program ile en çok 274 öğrenci Almanya'ya gitmek isterken ikinci sırada 254 öğrenci İngiltere'ye gitmek istediğini belirtmiştir. Nedenleri sorulduğunda, 186 öğrenci mesleki kariyerlerine katkı için, 134 öğrenci ise yeni bir dil öğrenmek için cevabını vermiştir. Öğrenciler konu ile ilgili seminerler düzenlenmesini ve kontenjanların arttırılmasını talep etmişlerdir.

Tartışma-Sonuç: Elde edilen bulgulara göre, öğrenciler kariyer gelişimlerine katkı sağlamak, yeni bir dil öğrenmek ve farklı kültürlerle tanışmak amacıyla değişim programlarına olumlu yaklaşmaktadırlar.

 • (1) Bostrom CA. Diffusion of internationalization in Turkish Higher Education. J. Stud. Int. Educ. 2010; 14(2): 143-160.
 • (2) Ağaoğlu E. Yaşam Boyu Öğrenme. Uşak Üniversitesi Yayınları 2008 www.eupecit.org/not2.pps.
 • (3) Serbest F. Avrupa Birliği Yükseköğretim Programı Erasmus ve Türkiye’nin Katılımı. Avrupa Çalışmaları Dergisi. 2005 4 (2) .
 • (4) Maiworm F. M. Erasmus: Continuity and Change in the 1990s, Eur. J. Educ 2001; 36(4).
 • (5) Avrupa Komisyonu, “Students and Higher Education Reform, Special Target Survey” 04.05.2019.http://ec.europa.eu/public_ opininon/flash/fl_260_en.pdf.
 • (6) Ulusal Ajans, Bologna Süreci Temel Belgeleri, 2019.
 • (7) Öğrenim hareketliliği, 04.05.2019 http://www.ogrenimhareketliligi.com/portfolio-view/erasmus-mevlana-farabi-nedir/.
 • (8) Button L. , Green BB, Tengnah C, et al.The impact of international placements on nurses’ personal and professional lives: Literature review. J. Adv. Nurs 2005; 50(3):315-24.
 • (9) Keogh J. , Russel-Roberts E. Exchange programmes and student mobility: Meeting stu-dents expectations or an expensive holiday. Nurse Educ. Today 2009; 29(1):108-16.
 • (10) ODTÜ Uluslarası İşbirliği Ofisi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Değişim Programları Giden Öğrenci, Gelen Öğrenci Ve Kurumsal Etki Memnuniyet Anketi Değerlendirme Raporu 2011.
 • (11) Cowan RB. An appraisal of european exchange programmes for nursing students. Nursing Standard 2007; 21(22):40-7.
 • (12) Glass N. Internationalizing nursing: Valuing the multiple spaces and places of nursing education . J. Nurs. Educ. 2006; 45(10):387- 8.
 • (13) Kuehn AF. , Chrcop A. , Wamboldt BD, et al. Evaulating the impact of a North American nursing exchange program on student cultural awareness. Int. J. Nurs. Educ. Scholarsh. 2011; 8(1):1-15.
 • (14) Biçer S. , Ünsal A. , Demir G. , Şahin F. ERASMUS Öğrenci değişim programının hemşirelik öğrencilerinin akademik yaşantılarına katkıları: nitel bir çalışma. Erciyes Tip Derg. 2014; 2 (2).
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi Mart Nisan 2020
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9202-4047
Yazar: Salih MAÇİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2391-8191
Yazar: Sümeyye BAŞER
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0342-0364
Yazar: Duygu FINDIK
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Nisan 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sted587577, journal = {STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi}, issn = {1300-0853}, eissn = {2148-5348}, address = {}, publisher = {Türkiye Tabipleri Birliği}, year = {2020}, volume = {29}, pages = {77 - 84}, doi = {10.17942/sted.587577}, title = {Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Değişim Programları ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {MAÇİN, Salih and BAŞER, Sümeyye and FINDIK, Duygu} }
APA MAÇİN, S , BAŞER, S , FINDIK, D . (2020). Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Değişim Programları ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması. STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi , 29 (2) , 77-84 . DOI: 10.17942/sted.587577
MLA MAÇİN, S , BAŞER, S , FINDIK, D . "Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Değişim Programları ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması". STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 29 (2020 ): 77-84 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sted/issue/53712/587577>
Chicago MAÇİN, S , BAŞER, S , FINDIK, D . "Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Değişim Programları ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması". STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 29 (2020 ): 77-84
RIS TY - JOUR T1 - Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Değişim Programları ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması AU - Salih MAÇİN , Sümeyye BAŞER , Duygu FINDIK Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17942/sted.587577 DO - 10.17942/sted.587577 T2 - STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 84 VL - 29 IS - 2 SN - 1300-0853-2148-5348 M3 - doi: 10.17942/sted.587577 UR - https://doi.org/10.17942/sted.587577 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Değişim Programları ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması %A Salih MAÇİN , Sümeyye BAŞER , Duygu FINDIK %T Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Değişim Programları ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması %D 2020 %J STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi %P 1300-0853-2148-5348 %V 29 %N 2 %R doi: 10.17942/sted.587577 %U 10.17942/sted.587577
ISNAD MAÇİN, Salih , BAŞER, Sümeyye , FINDIK, Duygu . "Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Değişim Programları ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması". STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 29 / 2 (Nisan 2020): 77-84 . https://doi.org/10.17942/sted.587577
AMA MAÇİN S , BAŞER S , FINDIK D . Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Değişim Programları ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması. STED. 2020; 29(2): 77-84.
Vancouver MAÇİN S , BAŞER S , FINDIK D . Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Değişim Programları ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması. STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2020; 29(2): 84-77.