Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE OBSTRUCTIONS CONFRONT POLICY REFORMS IN THE IMF AND PROPOSALS FOR SOLUTION

Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 36, 147 - 171, 31.10.2018
https://doi.org/10.30976/susead.408917

Öz

Kaynakça

 • Helleiner, E. (2009). "The Contemporary Reform of Global Financial Governance: Implications of and Lessons from the Past", G-24 Discussion Paper Series, No. 55, (United Nations Publication, April New York and Geneva
 • Ahmed, N. (2017, 16 Ocak). ‘The impact of structural reform strategies of international financial institutions on the rule of law, good governance and development in Pakistan’, Journal of Law, Social Justice & Global Development, p: 1-14 (University of Warwick: UK, /fac/soc/law/elj/lgd/lgd_issue_2016_2/naveed_ahmed_2016_2.pdf)
 • Helleiner, E. (2011). ‘Understanding the 2007–2008, Global Financial Crisis: Lessons for Scholars of International Political Economy’, The Annual Review of Political Science, Volume: 14, p: 67-87, University of California: Berkeley
 • Ongun, M. T. (2012). ‘1980’lerden Küresel Krize Dünya Ekonomisi’, Ekonomik Yaklaşım, Cilt: 23, Özel Sayı, sf: 39-76
 • Özkan, G. (2010). ‘Uluslararası Güç Dengeleri Bağlamında Uluslararası Finans Sisteminin Yeniden Yapılandırılması: Disiplinlerarası Bir Değerlendirme’, Uluslararası İlişkiler, 7/27, sf. 3-26
 • Türel, O. (2010). ‘Türkiye’de 1994, 2001 Ve 2008-9 Ekonomik Krizlerinin Karşılaştırmalı Analizi’, Ekonomik Yaklaşım, 21/75, sf. 27-75
 • Usal, Z. O. (2008). ‘Dünya Bankası ve IMF Kapsamında Uluslararası Finans Kuruluşları ve İnsan Hakları’, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No.39, Ekim, sf. 231-246
 • Bird, G. & Rowlands, D. (2010). ‘The IMF and the Challenges it Faces’ World Economics, 11/4, October–December sf. 131-156
 • Bordo, M. & Eichengreen, B. (2015). ‘Twenty Years After Fifty Years After Bretton Woods’, Bretton Woods: The Next 70 years, Edited by Marc Uzan, sf. 51-61, Reinventing Bretton Woods Committee: New York,
 • Boughton, J. M. (2001). The Silent Revolution: The International Monetary Fund, 1979–1989, International Monetary Fund Publications: Washington DC
 • Çelik, F. (2007). ‘Gelişmekte olan ülkelerde uygulanan IMF Programları ve Refah Devleti Anlayışı’, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 4/2
 • Irwin, D A., Mavroidis, P.C. & Sykes, A.O. (2008). The Genesis of the GATT
 • Liqun, J. (2015). ‘Bretton Woods: The System and the Institutions’, Bretton Woods: The Next 70 years, Edited by Marc Uzan, p: 211-216, Reinventing Bretton Woods Committee: New York
 • Mandeng, O. & Uzan, M. (2015). ‘Introduction’, Bretton Woods: The Next 70 years, Edited by Marc Uzan. pg: XXI, Reinventing Bretton Woods Committee: New York
 • Mminele, D. (2015). ‘Perspectives on the Global Financial Architecture and the Future of the International Monetary System’, Bretton Woods: The Next 70 years, Edited by Marc Uzan, pg: 231-237, Reinventing Bretton Woods Committee: New York
 • Moghalu, K. C. (2015). ‘Bretton Woods, The West and The Rest’, Bretton Woods: The Next 70 years, Edited by Marc Uzan, pg: 239-246, Reinventing Bretton Woods Committee: New York
 • Montagna, M. (2015). Systemic Risk in Modern Financial Systems, (Gedruckt mit Genehmigung der Wirtschaft und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: Frankfurt am Main)
 • Nowotny, E. (2015). ‘Bretton Woods @ 70: Regaining Control of the International Monetary System’, Bretton Woods: The Next 70 years, Edited by Marc Uzan, pg: 265-270, Reinventing Bretton Woods Committee: New York
 • Obstfeld, M. & Taylor, A. M. (2003). ‘Globalization and Capital Markets’, Globalization in Historical Perspective, Editors: Michael D. Bordo, Alan M. Taylor and Jeffrey G. Williamson, (University of Chicago Press, Chicago: January), pg: 121-187
 • Oğuz, B. (2004). Uluslararası Ticarette Korumacılığın Kaldırılmasının İç Ve Dış Piyasalarda Türkiye Ekonomisine Muhtemel Etkileri, İstanbul Ticaret Odası: İstanbul
 • Portugal, M. (2015). ‘70 years since Bretton woods: Definitely Not Enough!’, Bretton Woods: The Next 70 years, Edited by Marc Uzan, pg:313-318, Reinventing Bretton Woods Committee: New York
 • Tonus, Ö. & Çatalbaş, N. (2013). Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, (T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2942, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1898: Eskişehir
 • Uluslararası Para Fonu resmi web sitesi, www.imf.org
 • Uluslararası Para Fonu, (2016). IMF Annual Report 2016, International Monetary Fund Publications: Washington DC
 • Uluslararası Para Fonu, (2017). IMF Annual Report 2017, International Monetary Fund Publications: Washington DC
 • Velarde, J. (2015). ‘Global Imbalances and Multilateral Coordination’, Bretton Woods: The Next 70 years, Edited by Marc Uzan, pg: 387 -393, Reinventing Bretton Woods Committee: New York
 • World Bank Group, Global Economic Prospects, (2015). Having Fiscal Space and Using It, (January), World Bank Group: Washington DC
 • World Bank Group, (2017a). World Development Report 2017: Governance and the Law, World Bank Group: Washington DC
 • World Bank Group, (2017b). Global Economic Prospects, January 2017 Weak Investment in Uncertain Times, World Bank Group: Washington DC

IMF’NİN YÖNETİMSEL REFORMLARINI ENGELLEYEN ETMENLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 36, 147 - 171, 31.10.2018
https://doi.org/10.30976/susead.408917

Öz

ÖZ

Bu çalışmada, Bretton Woods kurumlarının kuruluş dönemlerine yönelik kısa bir tarihçenin ve genel olarak görevlerinin ele alınmasının ardından, IMF ve Dünya Bankasında, öngörülen yöntemsel reformların yapılamamasının temel nedenleri ve az gelişmiş ülkeler (AGÜ) ile gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) başta olmak üzere, bu konuda dünya genelindeki hoşnutsuzluğun boyutu irdelenmiştir. Son bölüm, adı geçen kurumlarda yapılması gereken reformların önündeki engellerin bertaraf edilmesiyle birlikte oluşabilecek küresel işbirliğinin, insanlığa getirebileceği yararlarına yönelik olarak elde edilen anlayışları içermektedir.

Çalışmanın ekonomik kalkınmaya ve refah ekonomisine katkıda bulunması beklenmektedir.Anahtar Kelimeler: Bretton Woods, IMF, Dünya Bankası, Reformlar, Küresel İşbirliği

Jel Kodları:O20, E50, H10

Kaynakça

 • Helleiner, E. (2009). "The Contemporary Reform of Global Financial Governance: Implications of and Lessons from the Past", G-24 Discussion Paper Series, No. 55, (United Nations Publication, April New York and Geneva
 • Ahmed, N. (2017, 16 Ocak). ‘The impact of structural reform strategies of international financial institutions on the rule of law, good governance and development in Pakistan’, Journal of Law, Social Justice & Global Development, p: 1-14 (University of Warwick: UK, /fac/soc/law/elj/lgd/lgd_issue_2016_2/naveed_ahmed_2016_2.pdf)
 • Helleiner, E. (2011). ‘Understanding the 2007–2008, Global Financial Crisis: Lessons for Scholars of International Political Economy’, The Annual Review of Political Science, Volume: 14, p: 67-87, University of California: Berkeley
 • Ongun, M. T. (2012). ‘1980’lerden Küresel Krize Dünya Ekonomisi’, Ekonomik Yaklaşım, Cilt: 23, Özel Sayı, sf: 39-76
 • Özkan, G. (2010). ‘Uluslararası Güç Dengeleri Bağlamında Uluslararası Finans Sisteminin Yeniden Yapılandırılması: Disiplinlerarası Bir Değerlendirme’, Uluslararası İlişkiler, 7/27, sf. 3-26
 • Türel, O. (2010). ‘Türkiye’de 1994, 2001 Ve 2008-9 Ekonomik Krizlerinin Karşılaştırmalı Analizi’, Ekonomik Yaklaşım, 21/75, sf. 27-75
 • Usal, Z. O. (2008). ‘Dünya Bankası ve IMF Kapsamında Uluslararası Finans Kuruluşları ve İnsan Hakları’, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No.39, Ekim, sf. 231-246
 • Bird, G. & Rowlands, D. (2010). ‘The IMF and the Challenges it Faces’ World Economics, 11/4, October–December sf. 131-156
 • Bordo, M. & Eichengreen, B. (2015). ‘Twenty Years After Fifty Years After Bretton Woods’, Bretton Woods: The Next 70 years, Edited by Marc Uzan, sf. 51-61, Reinventing Bretton Woods Committee: New York,
 • Boughton, J. M. (2001). The Silent Revolution: The International Monetary Fund, 1979–1989, International Monetary Fund Publications: Washington DC
 • Çelik, F. (2007). ‘Gelişmekte olan ülkelerde uygulanan IMF Programları ve Refah Devleti Anlayışı’, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 4/2
 • Irwin, D A., Mavroidis, P.C. & Sykes, A.O. (2008). The Genesis of the GATT
 • Liqun, J. (2015). ‘Bretton Woods: The System and the Institutions’, Bretton Woods: The Next 70 years, Edited by Marc Uzan, p: 211-216, Reinventing Bretton Woods Committee: New York
 • Mandeng, O. & Uzan, M. (2015). ‘Introduction’, Bretton Woods: The Next 70 years, Edited by Marc Uzan. pg: XXI, Reinventing Bretton Woods Committee: New York
 • Mminele, D. (2015). ‘Perspectives on the Global Financial Architecture and the Future of the International Monetary System’, Bretton Woods: The Next 70 years, Edited by Marc Uzan, pg: 231-237, Reinventing Bretton Woods Committee: New York
 • Moghalu, K. C. (2015). ‘Bretton Woods, The West and The Rest’, Bretton Woods: The Next 70 years, Edited by Marc Uzan, pg: 239-246, Reinventing Bretton Woods Committee: New York
 • Montagna, M. (2015). Systemic Risk in Modern Financial Systems, (Gedruckt mit Genehmigung der Wirtschaft und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: Frankfurt am Main)
 • Nowotny, E. (2015). ‘Bretton Woods @ 70: Regaining Control of the International Monetary System’, Bretton Woods: The Next 70 years, Edited by Marc Uzan, pg: 265-270, Reinventing Bretton Woods Committee: New York
 • Obstfeld, M. & Taylor, A. M. (2003). ‘Globalization and Capital Markets’, Globalization in Historical Perspective, Editors: Michael D. Bordo, Alan M. Taylor and Jeffrey G. Williamson, (University of Chicago Press, Chicago: January), pg: 121-187
 • Oğuz, B. (2004). Uluslararası Ticarette Korumacılığın Kaldırılmasının İç Ve Dış Piyasalarda Türkiye Ekonomisine Muhtemel Etkileri, İstanbul Ticaret Odası: İstanbul
 • Portugal, M. (2015). ‘70 years since Bretton woods: Definitely Not Enough!’, Bretton Woods: The Next 70 years, Edited by Marc Uzan, pg:313-318, Reinventing Bretton Woods Committee: New York
 • Tonus, Ö. & Çatalbaş, N. (2013). Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, (T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2942, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1898: Eskişehir
 • Uluslararası Para Fonu resmi web sitesi, www.imf.org
 • Uluslararası Para Fonu, (2016). IMF Annual Report 2016, International Monetary Fund Publications: Washington DC
 • Uluslararası Para Fonu, (2017). IMF Annual Report 2017, International Monetary Fund Publications: Washington DC
 • Velarde, J. (2015). ‘Global Imbalances and Multilateral Coordination’, Bretton Woods: The Next 70 years, Edited by Marc Uzan, pg: 387 -393, Reinventing Bretton Woods Committee: New York
 • World Bank Group, Global Economic Prospects, (2015). Having Fiscal Space and Using It, (January), World Bank Group: Washington DC
 • World Bank Group, (2017a). World Development Report 2017: Governance and the Law, World Bank Group: Washington DC
 • World Bank Group, (2017b). Global Economic Prospects, January 2017 Weak Investment in Uncertain Times, World Bank Group: Washington DC

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mahmut TEKİN (Sorumlu Yazar)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İİBF, İŞLETME
Türkiye


Mustafa SOBA
Doç. Dr. Uşak Üniversitesi,
0000-0001-9008-6474
Türkiye


Özden Sevgi AKINCI (Sorumlu Yazar)
0000-0002-9250-4446

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2018
Başvuru Tarihi 22 Mart 2018
Kabul Tarihi 27 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 36

Kaynak Göster

APA Tekin, M. , Soba, M. & Akıncı, Ö. S. (2018). IMF’NİN YÖNETİMSEL REFORMLARINI ENGELLEYEN ETMENLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ . Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 18 (36) , 147-171 . DOI: 10.30976/susead.408917

2112521126