Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MANAGEMENT THOUGHT IN IBN KEMAL

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2, 165 - 183, 31.10.2019

Öz

The aim of this study is to reveal the views of Ibn Kemal, one of the important scientists of the sixteenth century, about power, leadership, state and politics in the era of his life. In this study, descriptive analysis technique, one of the qualitative analysis techniques, was deduced according to the identified themes. In short, Ibn Kemal emphasized that the state should be strong and authoritarian, and that it is important for the country to have a solid economy, a strong army, consistent laws and virtuous institutions. He said that not everyone can do a good management and that some leadership features should be obtained. Ibn-Kemal said that the role of clergy in the administration is very important in states where religious rules are important in state administration and said that the clergy who act in the direction of their own interests in pursuit of financial interests go out of their aims.

Kaynakça

 • Baydemir, Celal (2004). “İbn-i Kemal’in Hayatı, Eserleri ve Kader Anlayışı”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.
 • Bolay, Hayri (1986). Şeyhülislam İbn Kemal Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Emel Matbaacılık, Ankara.
 • Gölcük, Şerafettin (1986). Şeyhülislam İbn Kemal Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Emel Matbaacılık, Ankara.
 • Gümüş, Ercan (2008). “ 16. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Meydana Gelen Muhalif Nitelikli Hareketlerin Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Yansıması”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Hizmetli, Sabri (1986). Şeyhülislam İbn Kemal Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Emel Matbaacılık, Ankara.
 • Kaya, Mahmut (1986). İbn-i Kemal’in Düşünce Tarihimizdeki Yeri ve Varlık Anlayışı, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu, Ankara.
 • Kılıç, Mustafa (1986). İbn-i Kemal Paşa, Eyüpsultan Sempozyumu VI, İstanbul.
 • Kılıçer, Esat (1986). Şeyhülislam İbn Kemal Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Emel Matbaacılık, Ankara.
 • Turan, Şerafettin (1986). Şeyhülislam İbn Kemâl Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Emel Matbaacılık, Ankara.
 • Turan, Şerafettin, “Kemalpaşazâde” TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kemalpasazade#1 (20.08.2019).
 • Turdi, Muhammed. (2017). ‘Şeyhulislam İbn Kemal Paşa’nın Tefsiri (Meryem Ve Taha Sûrelerinin) İnceleme Ve Tahkiki’, Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ubeydi, Abdullah El (1987). “İbn Kemal Paşa’nın Arap Dilindeki Çalışmaları”, Çev: Ahmet Yüksel, Mecelletül Mecma’ı’l- İlmiyyi’l-Iraki Dergisi, C: 38, No:1, s. 267, Irak.
 • Uğur, Ahmet (1986). Şeyhülislam İbn Kemâl Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Emel Matbaacılık, Ankara.
 • Uğur, Ahmet (1987). İbn-i Kemal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Tekser Ofset, İzmir.

İBN-İ KEMAL’DE YÖNETİM DÜŞÜNCESİ

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2, 165 - 183, 31.10.2019

Öz

Bu çalışmadaki amaç, on altıncı yüzyılın önemli ilim adamlarından biri olan İbn-i Kemal’in yaşadığı çağda güç, liderlik, devlet ve siyaset hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Bu çalışmada, nitel analiz tekniklerinden betimsel analiz kullanılarak, tespit edilen temalara göre çıkarımlar yapılmıştır. İbn-i Kemal, özetle devletin güçlü ve otoriter olması gerektiğini, bunun için ise ülkenin sağlam bir ekonomiye, güçlü bir orduya, tutarlı yasalara, erdemli kurumlara sahip olmasının gereklilğiğni ifade etmiştir. İyi bir yönetimi herkesin yapamayacağını, bazı liderlik özelliklerine sahip olunması gerektiğini belirtmiştir. İbn-i Kemal, dini kuralların yönetimde ön plana çıktığı devletlerde din adamlarının da yönetimdeki rolünün oldukça önemli olduğunu vurgulamıştır. Maddi çıkar peşinde olan, kişisel menfaatleri doğrultusunda hareket eden ve yöneticileri yanlış yönlendiren din adamlarının, gerçek amaçlarınn dışına çıkarak çeşitli olumsuzluklara yol açtıklarını ileri sürmüştür.

Kaynakça

 • Baydemir, Celal (2004). “İbn-i Kemal’in Hayatı, Eserleri ve Kader Anlayışı”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.
 • Bolay, Hayri (1986). Şeyhülislam İbn Kemal Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Emel Matbaacılık, Ankara.
 • Gölcük, Şerafettin (1986). Şeyhülislam İbn Kemal Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Emel Matbaacılık, Ankara.
 • Gümüş, Ercan (2008). “ 16. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Meydana Gelen Muhalif Nitelikli Hareketlerin Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Yansıması”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Hizmetli, Sabri (1986). Şeyhülislam İbn Kemal Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Emel Matbaacılık, Ankara.
 • Kaya, Mahmut (1986). İbn-i Kemal’in Düşünce Tarihimizdeki Yeri ve Varlık Anlayışı, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu, Ankara.
 • Kılıç, Mustafa (1986). İbn-i Kemal Paşa, Eyüpsultan Sempozyumu VI, İstanbul.
 • Kılıçer, Esat (1986). Şeyhülislam İbn Kemal Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Emel Matbaacılık, Ankara.
 • Turan, Şerafettin (1986). Şeyhülislam İbn Kemâl Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Emel Matbaacılık, Ankara.
 • Turan, Şerafettin, “Kemalpaşazâde” TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kemalpasazade#1 (20.08.2019).
 • Turdi, Muhammed. (2017). ‘Şeyhulislam İbn Kemal Paşa’nın Tefsiri (Meryem Ve Taha Sûrelerinin) İnceleme Ve Tahkiki’, Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ubeydi, Abdullah El (1987). “İbn Kemal Paşa’nın Arap Dilindeki Çalışmaları”, Çev: Ahmet Yüksel, Mecelletül Mecma’ı’l- İlmiyyi’l-Iraki Dergisi, C: 38, No:1, s. 267, Irak.
 • Uğur, Ahmet (1986). Şeyhülislam İbn Kemâl Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Emel Matbaacılık, Ankara.
 • Uğur, Ahmet (1987). İbn-i Kemal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Tekser Ofset, İzmir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Engin YAVUZ>

0000-0002-9644-4946


Köksal BÜYÜK> (Sorumlu Yazar)
ANADOLU UNIVERSITY
0000-0002-2726-8854
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2019
Kabul Tarihi 24 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yavuz, E. & Büyük, K. (2019). İBN-İ KEMAL’DE YÖNETİM DÜŞÜNCESİ . Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 165-183 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/syad/issue/50017/635060