Yıl 2019, Cilt , Sayı 33, Sayfalar 84 - 108 2020-10-26

TOKİ KONUTLARINDA YAŞAMANIN SOSYO-KÜLTÜREL YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Akkent Mahallesi Örneği)

Nazmi AVCI [1] , Damla TOPÇU [2]


Kentler, ikincil ilişkilerin meydana geldiği, işbölümünün ve uzmanlaşmanın arttığı mekânlardır. Giderek daha çekici hale gelen kentler, insanlar tarafından tercih edilen mekânlar olmaya başlamış ve kentleşme olgusunu ortaya çıkarmıştır. Kent nüfusunun artması olarak ifade edilen kentleşme kentlileşmeyi, kentlileşme de toplumsal ve kültürel değişimleri beraberinde getirmiştir. Kentleşme, konut sorununu da görünür kılmakta ve konut sorununun çözümü gelir gruplarına göre değişiklik arz etmektedir. Alt gelir grubunda olan insanlar bu konut sorununu gecekondu denilen yapılarla çözmeye çalışmış ancak gecekondular devlet hazinesine yapılmış yapılar olması dolayısıyla devlet tarafından kentsel dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla engellenmek istenmiştir. Bu durumda devlet hem gecekondulaşmayı engellemek hem de dar gelirli yoksul ailelerin konut ihtiyacını gidermek amacıyla Toplu Konutlar İdaresi’ni kurmuştur. Bu kapsamda yapılan konutlardan zaman içinde çeşitli gelir grubunda yer alan insanlar faydalanmaya başlamıştır. TOKİ konutlarında yaşamanın sosyo-kültürel yapı üzerindeki etkilerinin anlaşılmaya çalışıldığı bu çalışma, Isparta’nın Akkent Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında yapılmıştır. Çeşitli gelir gruplarının yaşamını sürdürdüğü TOKİ konutlarında memnuniyet durumu, TOKİ konutlarında yaşanan sorunlar, dayanışma ilişkileri de anlaşılmaya çalışılmıştır. Akkent Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında yaşamanın sosyo-kültürel yapı üzerinde çeşitli etkilere sahip olduğu görülmektedir. Farklı kültürlere ve farklı gelirlere sahip olan insanların Akkent Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında bir araya gelmiş olmaları birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Özellikle kırsal kesimden gelen ve apartman kültürüne alışık olmayan insanların binadaki diğer insanlarla uyum sorunu yaşadıkları görülmektedir.
Kent,, Kentleşme,, Gecekondu,, Konut,, TOKİ,, Sosyo-Kültürel Yapı,
 • Akkar, Z. M. (2006). Kentsel Dönüşüm Üzerine Batı’daki Kavramlar, Tanımlar, Süreçler ve Türkiye. Planlama Dergisi, Sayı 2, 29-38.
 • Alptekin, M. Y. (2014). İleri Mekânsal Biçimselleşme Olarak Kentsel Dönüşüm. Kentleşme Yazıları: Kentsel Kuramlar ve Kentlileşme Politikaları (2. Baskı) içinde. Kemal Özden (Ed.). Ankara: Seçkin Yay.
 • Bahar, H. İ. (2011). Sosyoloji. İstanbul: Hayat Yay.
 • Bayraktar, E. (2007). Bir İnsanlık Hakkı Konut: TOKİ’nin Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği. İstanbul: Boyut Yay.
 • Bayraktar, E. (2013). Şehirlerin Dönüşümü. İstanbul: İmak Ofset Basım Yayın San.
 • Bookchin, M. (2014). Kentsiz Kentleşme: Yurttaşlığın Yükselişi ve Çöküşü. Burak Özyalçın (Çev.). İstanbul: Sümer Yay.
 • Bostancı, N. (2003). Toplum ve Kültür. Sosyolojiye Giriş (2. Baskı) içinde. İhsan Sezal (Ed.). Ankara: Martı Yay.
 • Castells, M. (2014). Kent, Sınıf, İktidar. Asuman Türkün (Çev.). Ankara: Phoenix Yay.
 • Doğan, İ. (2014). Sosyoloji: Kavramlar ve Sorunlar (13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yay.
 • Erkan, R. (2002). Kentleşme ve Sosyal Değişme. Ankara: Bilimadamı Yay.
 • İyi, S. (2015). Kent ve İnsan, I. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 1 içinde. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay.
 • Kaya, E. (2003). Kentleşme ve Kentlileşme. İstanbul: İlke Yay.
 • Keleş, R. (2008). Kentleşme Politikası (10. Baskı). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Keleş, R. (1984). Kentleşme ve Konut Politikası. Ankara: A.Ü. S.B.F. Basın-Yayın Yüksekokulu Basımevi.
 • Kellekci, Ö. L. & Berköz, L. (2006). Konut ve Çevresel Kalite Memnuniyetini Yükselten Faktörler. İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, Kısım 1, Eylül, 167-178.
 • Kiraz, A. G. (2017). A’dan Z’ye Kentsel Dönüşüm (7. Baskı). İstanbul: Beta Yay.
 • Park, R. E. & Burgest E. W. (2016). Şehir: Kent Ortamındaki İnsan Davranışlarının Araştırılması Üzerine Öneriler, Çev: Pınar Karababa Kayalıgil, 2. Baskı, Ankara: Heretik Yay.
 • Perouse, J. F. (2013). Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Belirleyici Bir Rol Üstlenen Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Belirsiz Kimliği Üzerinde Birkaç Saptama. İstanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali içinde.. Çavdar, Ayşe- Pelin Tan (Der.). İstanbul: Sel Yay.
 • Şahin, Y. (2011). Kentleşme Politikası ( 2. Baskı). Trabzon: Murathan Yay.
 • Taşçı, H. (2014). Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir, Mekân, Meydan. İstanbul: Kaknüs Yay.
 • Tekeli, İ. (2011). Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.
 • Turan, N. (1999). Konut Sorununun Çözümünde Bir Alternatif Olarak Konut Kooperatifleri ve Eskişehir İlindeki Konut Kooperatiflerinin Sosyo-Ekonomik Analizi, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yay., No: 1108.
 • Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Kentleşme Şurası (2009). Kentsel Dönüşüm, Konut ve Arsa Politikaları Komisyonu Raporu, Nisan, Ankara.
 • Yılmaz, C. (2010). Risk Kapıyı Kırınca: Kentlerde Yoksulluk, Dayanışma, Güven ve Güvenlik. İstanbul: Libra Yay.,
 • Yörükan, T. (2006), Gecekondular ve Gecekondu Bölgelerinin Sosyo-Kültürel Özellikleri. Ankara: Nobel Yay.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nazmi AVCI
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Damla TOPÇU
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Ekim 2020

Bibtex @araştırma makalesi { tabula818472, journal = {Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji}, issn = {1302-8898}, eissn = {2148-7162}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi, Doğu Kampüsü, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, 32260 Çünür/ISPARTA}, publisher = {Mevlüt ALBAYRAK}, year = {2020}, volume = {}, pages = {84 - 108}, doi = {}, title = {TOKİ KONUTLARINDA YAŞAMANIN SOSYO-KÜLTÜREL YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Akkent Mahallesi Örneği)}, key = {cite}, author = {Avcı, Nazmi and Topçu, Damla} }
APA Avcı, N , Topçu, D . (2020). TOKİ KONUTLARINDA YAŞAMANIN SOSYO-KÜLTÜREL YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Akkent Mahallesi Örneği) . Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji , (33) , 84-108 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tabula/issue/57648/818472
MLA Avcı, N , Topçu, D . "TOKİ KONUTLARINDA YAŞAMANIN SOSYO-KÜLTÜREL YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Akkent Mahallesi Örneği)" . Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji (2020 ): 84-108 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tabula/issue/57648/818472>
Chicago Avcı, N , Topçu, D . "TOKİ KONUTLARINDA YAŞAMANIN SOSYO-KÜLTÜREL YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Akkent Mahallesi Örneği)". Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji (2020 ): 84-108
RIS TY - JOUR T1 - TOKİ KONUTLARINDA YAŞAMANIN SOSYO-KÜLTÜREL YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Akkent Mahallesi Örneği) AU - Nazmi Avcı , Damla Topçu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 108 VL - IS - 33 SN - 1302-8898-2148-7162 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji TOKİ KONUTLARINDA YAŞAMANIN SOSYO-KÜLTÜREL YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Akkent Mahallesi Örneği) %A Nazmi Avcı , Damla Topçu %T TOKİ KONUTLARINDA YAŞAMANIN SOSYO-KÜLTÜREL YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Akkent Mahallesi Örneği) %D 2020 %J Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji %P 1302-8898-2148-7162 %V %N 33 %R %U
ISNAD Avcı, Nazmi , Topçu, Damla . "TOKİ KONUTLARINDA YAŞAMANIN SOSYO-KÜLTÜREL YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Akkent Mahallesi Örneği)". Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji / 33 (Ekim 2020): 84-108 .
AMA Avcı N , Topçu D . TOKİ KONUTLARINDA YAŞAMANIN SOSYO-KÜLTÜREL YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Akkent Mahallesi Örneği). Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji. 2020; (33): 84-108.
Vancouver Avcı N , Topçu D . TOKİ KONUTLARINDA YAŞAMANIN SOSYO-KÜLTÜREL YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Akkent Mahallesi Örneği). Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji. 2020; (33): 84-108.
IEEE N. Avcı ve D. Topçu , "TOKİ KONUTLARINDA YAŞAMANIN SOSYO-KÜLTÜREL YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Akkent Mahallesi Örneği)", Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji, sayı. 33, ss. 84-108, Eki. 2020