ISSN: 1302-8898
e-ISSN: 2148-7162
Başlangıç: 2001
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Mevlüt ALBAYRAK
Kapak Resmi
       

Tabula Rasa: Felsefe & Teoloji dergisi uluslararası indeksli hakemli akademik bir dergidir. Dergiye gönderilen çalışmalar en temelde üç ana bölümde ele alınır: (1) Felsefe, (2) Teoloji ve (3) Sosyal Bilimler. Her bir bölümde derginin kendisi için belirlediği amaçlara uygun olan felsefenin tüm disiplinlerini kapsayan özgün makale, araştırma, yorum, kitap tanıtımı, kritiği ve çevirilere yer verir. Tabula Rasa: Felsefe & Teoloji dergisi, Haziran ve Aralık aylarında -ilgili ayın son haftasında- olmak üzere yılda iki (2) kez yayımlanır.

Yayın Yönetmeni ve Sahibi/ Publishing Director and Owner
Prof. Dr. Mevlüt ALBAYRAK

Yayın Editörü /Editor
Prof. Dr. Kevser ÇELİK

Yayın Editör Yardımcıları/Assistant Editors
Ar. Gör. Şükrü Mert ÜNAL
Muhammed TOPRAK