Kitap İncelemesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 2, 311 - 315, 31.10.2017

Öz

Kaynakça

  • Ertuğrul, Osman, “İbn Âşûr’un Gündeme Getirdiği Bir Kavram: Mübtekerâtu’l-Kur’ân”, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi sosyal Bilimler Dergisi, 2016, c. XVII, sy., 2, ss. 17-48. Görmez, Hatice, Kur'an-ı Kerim'in İkili Anlatım Üslubu Bağlamında Tergîb ve Terhîb, İstanbul: Kur'ân Araştırmaları Merkezi Yayınları, Nisan 2017. İbn Âşûr, Muhammed et-Tâhir, Tefsiru’t-tahrir ve’t-tenvir, (Tunus: Daru Sahnûn, ty.), (I-XXX). Recebî, Îman b. Muhammed b. Âmir, et-Terğîb ve’t-terhîb fi’l-Kur’âni’l-Kerim –Dirâse mevzûî-, (Dirâse Mâcistır), Câmiatu Âli’l-Beyt, Ürdün, 2004.

KUR’ÂN-I KERİM’İN İKİLİ ANLATIM ÜSLUBU BAĞLAMINDA TERĞÎB VE TERHÎB

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 2, 311 - 315, 31.10.2017

Öz

Müslümanların kutsal kitabı olarak Kur’ân’ı Kerim’in, gerek içerdiği hakikatleri gerekse de bu hakikatleri dile getirirken kullandığı ifade biçimleri, Müslümanlar tarafından daima etkileyici kabul edilmiştir. Bu sebeple özellikle bilimsel çalışmalar bağlamında onun sadece içeriği değil, üslup özellikleri de araştırmalara konu edilmiştir. Bu süreç günümüz araştırmacıları tarafından da sürdürülmeye devam etmektedir. Burada tanıtımını ve değerlendirmesini hedeflediğimiz çalışmanın kapsamı da Kur’ân’ın genelde üslup özelliklerini, özelde de terğîb ve terhîb bağlamında ikili anlatım biçimini incelemektedir. Yazar çalışmasını temelde üç bölüme ayırarak konuyu soruşturmaktadır. İlk bölümde genel olarak Kur’ân’ın anlatım üslupları, çalışmaya bir giriş mahiyetinde ele alınmaktadır.

Kaynakça

  • Ertuğrul, Osman, “İbn Âşûr’un Gündeme Getirdiği Bir Kavram: Mübtekerâtu’l-Kur’ân”, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi sosyal Bilimler Dergisi, 2016, c. XVII, sy., 2, ss. 17-48. Görmez, Hatice, Kur'an-ı Kerim'in İkili Anlatım Üslubu Bağlamında Tergîb ve Terhîb, İstanbul: Kur'ân Araştırmaları Merkezi Yayınları, Nisan 2017. İbn Âşûr, Muhammed et-Tâhir, Tefsiru’t-tahrir ve’t-tenvir, (Tunus: Daru Sahnûn, ty.), (I-XXX). Recebî, Îman b. Muhammed b. Âmir, et-Terğîb ve’t-terhîb fi’l-Kur’âni’l-Kerim –Dirâse mevzûî-, (Dirâse Mâcistır), Câmiatu Âli’l-Beyt, Ürdün, 2004.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Bölüm KİTAP DEĞERLENDİRMESİ
Yazarlar

Enes Büyük
0000-0002-9619-9450
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2017
Kabul Tarihi 3 Ekim 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

ISNAD Büyük, Enes . "KUR’ÂN-I KERİM’İN İKİLİ ANLATIM ÜSLUBU BAĞLAMINDA TERĞÎB VE TERHÎB". Tefsir Araştırmaları Dergisi 1 / 2 (Ekim 2017): 311-315 .